Hướng dẫn sử dụng

Miền Nam

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN, MOTOR ĐIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH – CÔNG TY TNHH MINHMOTOR I. ĐIỂU KIỆN ĐƯỢC BẢO HÀNH 1. Lỗi hư hỏng là do nhà sản xuất. 2. Phiếu bảo hành còn trong hiệu lực, các chứng từ bán hàng còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa, […]

Rate this post