Tuyển dụng

Kinh doanh mô tơ- hướng dẫn nam học việc

Đào tạo nhân viên bán động cơ điện, motor 3 pha, 1 pha, hộp giảm tốc 1 ) Tập tìm hàng động cơ điện Giả sử khách mua hàng sau, tự đi tìm vị trí hàng  sau trong xưởng để có thể giao cho khách 0.8-4 ,  2.2-4    4-4, 7.5-6         15  -2    22-4    45 –  […]

Rate this post