098 164 5020Miền Nam
098 562 0044Miền Bắc

Giá motor điện 3 pha - giá động cơ điện 3 pha

19 thg 11 2018 16:07

 • Giá motor điện 3 pha, giá động cơ điện 1 pha. Bảng giá dưới đây là để tham khảo, tùy từng năm từ 2017 tới 2020, với biến động giá đồng, gang, tôn, thép và tỉ giá USD, mọi giá sau sẽ lên xuống trong phạm vi 10%.

1. Bảng giá motor điện 3 pha trung bình tại Việt nam. IE1, 50hz, 380V

a_Giá động cơ điện 4 cực 1400- 1500 vòng phút.

 • Sau đây là giá trung bình motor 4P của nhiều hãng sản xuất trong cả nước, chưa phải giá chính thức của công ty MinhMotor.  xin lưu ý giá năm 2015- 2016 thấp hơn khoảng 5% còn 2017 thì cao hơn khoảng 5%. Nếu cần giá cập nhật của năm 2019 xin hãy gọi 098 1676 163 để được tư vấn
Bảng giá động cơ điện 3 pha tốc độ 1400 vòng/ phút
Giá động cơ điện 3 pha 0.8 KW 1 Ngựa          1,147,661
Giá động cơ điện 3 pha 1.1 KW 1.5 Ngựa          1,377,194
Giá động cơ điện 3 pha 1.5 KW 2 Ngựa          1,574,084
Giá động cơ điện 3 pha 2.2 KW 3 Ngựa          2,065,790
Giá động cơ điện 3 pha 3.0 KW 4 Ngựa          2,295,323
Giá động cơ điện 3 pha 4.0 KW 5.5 Ngựa          2,951,278
Giá động cơ điện 3 pha 5.5 KW 7.5 Ngựa          3,964,657
Giá động cơ điện 3 pha 7.5 KW 10 Ngựa          4,642,478
Giá động cơ điện 3 pha 11 KW 15 Ngựa          6,940,926
Giá động cơ điện 3 pha 15 KW 20 Ngựa          7,910,656
Giá động cơ điện 3 pha 18.5 KW 25 Ngựa        10,316,936
Giá động cơ điện 3 pha 22 KW 30 Ngựa        10,813,365
Giá động cơ điện 3 pha 30 KW 40 Ngựa        13,971,257
Giá động cơ điện 3 pha 38 KW 50 Ngựa        17,001,707
Giá động cơ điện 3 pha 45 KW 60 Ngựa        19,904,555
Giá động cơ điện 3 pha 55 KW 75 Ngựa        23,468,590
Giá động cơ điện 3 pha 75 KW 100 Ngựa        31,164,646
Giá động cơ điện 3 pha 90 KW 125 Ngựa        35,279,558
Giá động cơ điện 3 pha 110 KW 150 Ngựa        53,971,679
Giá động cơ điện 3 pha 132 KW 180 Ngựa        61,539,205
Giá động cơ điện 3 pha 160 KW 220 Ngựa        69,252,149
Giá động cơ điện 3 pha 200 KW 270 Ngựa        78,019,679
Giá động cơ điện 3 pha 220 KW 300 Ngựa      113,404,558
Giá động cơ điện 3 pha 250 KW 340 Ngựa      120,211,734
Giá động cơ điện 3 pha 280 KW 380 Ngựa      124,702,996
Giá động cơ điện 3 pha 315 KW 420 Ngựa      131,088,854
Giá động cơ điện 3 pha 355 KW 470 Ngựa      146,457,618

b_ Giá motor 3 pha 2 cực 2800 - 3000 vòng phút.

 • Sau đây là giá trung bình motor 2P của nhiều hãng sản xuất trong cả nước, chưa phải giá chính thức của công ty MinhMotor.  xin lưu ý giá năm 2015- 2016 thấp hơn khoảng 5% còn 2017 thì cao hơn khoảng 5%.
Bảng giá motor 3 pha tốc độ 2800 vòng/ phút
Giá Motor 3 pha 0.8 KW 1 Ngựa          1,049,390
Giá Motor 3 pha 1.1 KW 1.5 Ngựa          1,147,661
Giá Motor 3 pha 1.5 KW 2 Ngựa          1,410,182
Giá Motor 3 pha 2.2 KW 3 Ngựa          1,606,726
Giá Motor 3 pha 3.0 KW 4 Ngựa          2,065,790
Giá Motor 3 pha 4.0 KW 5.5 Ngựa          2,590,485
Giá Motor 3 pha 5.5 KW 7.5 Ngựa          3,738,494
Giá Motor 3 pha 7.5 KW 10 Ngựa          4,000,667
Giá Motor 3 pha 11 KW 15 Ngựa          6,526,309
Giá Motor 3 pha 15 KW 20 Ngựa          7,086,794
Giá Motor 3 pha 18.5 KW 25 Ngựa          8,075,715
Giá Motor 3 pha 22 KW 30 Ngựa        10,845,312
Giá Motor 3 pha 30 KW 40 Ngựa        14,226,485
Giá Motor 3 pha 38 KW 50 Ngựa        15,406,788
Giá Motor 3 pha 45 KW 60 Ngựa        18,747,796
Giá Motor 3 pha 55 KW 75 Ngựa        23,919,321
Giá Motor 3 pha 75 KW 100 Ngựa        31,200,644
Giá Motor 3 pha 90 KW 125 Ngựa        32,833,738
Giá Motor 3 pha 110 KW 150 Ngựa        54,864,806
Giá Motor 3 pha 132 KW 180 Ngựa        63,418,013
Giá Motor 3 pha 160 KW 220 Ngựa        70,227,099

c_Giá mô tơ 3 pha 6 cực 900 - 1000 vòng phút.

 • Sau đây là giá trung bình motor 6P của nhiều hãng sản xuất trong cả nước, chưa phải giá chính thức của công ty MinhMotor.  xin lưu ý giá năm 2015- 2016 thấp hơn khoảng 5% còn 2017 thì cao hơn khoảng 5%. Nếu cần giá cập nhật của năm 2019 xin hãy gọi 098 1676 163 để được tư vấn
Bảng giá mô tơ 3 pha tốc độ 900-1000 vòng/ phút
Giá mô tơ 3 pha 0.8 KW 1 Ngựa          1,442,824
Giá mô tơ 3 pha 1.1 KW 1.5 Ngựa          1,737,986
Giá mô tơ 3 pha 1.5 KW 2 Ngựa          1,967,519
Giá mô tơ 3 pha 2.2 KW 3 Ngựa          2,656,115
Giá mô tơ 3 pha 3.0 KW 4 Ngựa          3,541,603
Giá mô tơ 3 pha 4.0 KW 5.5 Ngựa          4,033,656
Giá mô tơ 3 pha 5.5 KW 7.5 Ngựa          4,689,264
Giá mô tơ 3 pha 7.5 KW 10 Ngựa          6,443,571
Giá mô tơ 3 pha 11 KW 15 Ngựa          7,655,474
Giá mô tơ 3 pha 15 KW 20 Ngựa          9,537,569
Giá mô tơ 3 pha 18.5 KW 25 Ngựa        12,408,284
Giá mô tơ 3 pha 22 KW 30 Ngựa        13,142,024
Giá mô tơ 3 pha 30 KW 40 Ngựa        17,735,447
Giá mô tơ 3 pha 38 KW 50 Ngựa        20,478,722
Giá mô tơ 3 pha 45 KW 60 Ngựa        26,092,712
Giá mô tơ 3 pha 55 KW 75 Ngựa        28,708,547
Giá mô tơ 3 pha 75 KW 100 Ngựa        49,920,660
Giá mô tơ 3 pha 90 KW 125 Ngựa        56,938,235
Giá mô tơ 3 pha 110 KW 150 Ngựa        63,445,700
Giá mô tơ 3 pha 132 KW 180 Ngựa        72,910,728
Giá mô tơ 3 pha 160 KW 220 Ngựa      103,809,415
Giá mô tơ 3 pha 185 KW 250 Ngựa      112,667,728
Giá mô tơ 3 pha 200 KW 270 Ngựa      121,034,728
Giá mô tơ 3 pha 220 KW 300 Ngựa      130,650,729
Giá mô tơ 3 pha 250 KW 340 Ngựa      140,375,350
Giá mô tơ 3 pha 380 KW 380 Ngựa      150,534,056

d_Giá động cơ 3 pha 8 cực 700- 720 vòng phút.

 • Sau đây là giá trung bình động cơ 3 pha 8P của nhiều hãng sản xuất trong cả nước, chưa phải giá chính thức của công ty MinhMotor.  xin lưu ý giá năm 2015- 2016 thấp hơn khoảng 5% còn 2017 thì cao hơn khoảng 5%.
Bảng giá động cơ 3 pha tốc độ 700-720 vòng/ phút
Giá động cơ 3 pha 0.8 KW 1 Ngựa          3,442,984
Giá động cơ 3 pha 1.1 KW 1.5 Ngựa          3,607,349
Giá động cơ 3 pha 1.5 KW 2 Ngựa          4,591,224
Giá động cơ 3 pha 2.2 KW 3 Ngựa          5,957,074
Giá động cơ 3 pha 3.0 KW 4 Ngựa          6,831,565
Giá động cơ 3 pha 4.0 KW 5.5 Ngựa          9,144,250
Giá động cơ 3 pha 5.5 KW 7.5 Ngựa          9,330,434
Giá động cơ 3 pha 7.5 KW 10 Ngựa        10,861,286
Giá động cơ 3 pha 11 KW 15 Ngựa        15,263,200
Giá động cơ 3 pha 15 KW 20 Ngựa        19,856,797
Giá động cơ 3 pha 22 KW 30 Ngựa        23,051,844
Giá động cơ 3 pha 30 KW 40 Ngựa        27,900,380
Giá động cơ 3 pha 38 KW 50 Ngựa        35,981,119
Giá động cơ 3 pha 45 KW 60 Ngựa        39,936,528
Giá động cơ 3 pha 55 KW 75 Ngựa        63,030,968
Giá động cơ 3 pha 75 KW 100 Ngựa        71,792,317
Giá động cơ 3 pha 90 KW 125 Ngựa        78,341,915
Giá động cơ 3 pha 110 KW 150 Ngựa        93,100,040
Giá động cơ 3 pha 132 KW 180 Ngựa      132,994,435
Giá động cơ 3 pha 160 KW 220 Ngựa      144,137,456

2. Bảng giá mô tơ điện 3 pha IE2, 4 cực điện, Parma – tiết kiệm điện năng tiêu chuẩn Châu Âu

Bảng giá mô tơ điện 3 pha IE2 tốc độ 1400 vòng/ phút
Giá mô tơ điện 3 pha 0.8 KW 1 Ngựa          1,613,462
Giá mô tơ điện 3 pha 1.1 KW 1.5 Ngựa          1,928,071
Giá mô tơ điện 3 pha 1.5 KW 2 Ngựa          2,203,510
Giá mô tơ điện 3 pha 2.2 KW 3 Ngựa          2,990,656
Giá mô tơ điện 3 pha 3.0 KW 4 Ngựa          3,344,851
Giá mô tơ điện 3 pha 4.0 KW 5.5 Ngựa          4,210,754
Giá mô tơ điện 3 pha 5.5 KW 7.5 Ngựa          5,154,996
Giá mô tơ điện 3 pha 7.5 KW 10 Ngựa          6,177,994
Giá mô tơ điện 3 pha 11 KW 15 Ngựa          9,684,108
Giá mô tơ điện 3 pha 15 KW 20 Ngựa        11,798,097
Giá mô tơ điện 3 pha 18.5 KW 25 Ngựa        13,656,903
Giá mô tơ điện 3 pha 22 KW 30 Ngựa        14,990,088
Giá mô tơ điện 3 pha 30 KW 40 Ngựa        22,585,858
Giá mô tơ điện 3 pha 38 KW 50 Ngựa        24,080,908
Giá mô tơ điện 3 pha 45 KW 60 Ngựa        26,141,605
Giá mô tơ điện 3 pha 55 KW 75 Ngựa        31,071,004
Giá mô tơ điện 3 pha 75 KW 100 Ngựa        43,758,037
Giá mô tơ điện 3 pha 90 KW 125 Ngựa        47,962,170
Giá mô tơ điện 3 pha 110 KW 150 Ngựa        68,287,546
Giá mô tơ điện 3 pha 132 KW 180 Ngựa        74,680,141
Giá mô tơ điện 3 pha 160 KW 220 Ngựa        81,187,328

3. Bảng giá motor điện 3 pha IE3, Parma, 4 cực điện, hiệu suất cao nhất trong các động cơ thông dụng chạy tại Việt Nam.

Bảng giá motor điện 3 pha IE3 tốc độ 1400 vòng/ phút
Giá motor điện 3 pha 0.8 KW 1 Ngựa          2,275,182
Giá motor điện 3 pha 1.1 KW 1.5 Ngựa          2,661,787
Giá motor điện 3 pha 1.5 KW 2 Ngựa          3,090,988
Giá motor điện 3 pha 2.2 KW 3 Ngựa          4,206,818
Giá motor điện 3 pha 3.0 KW 4 Ngựa          4,765,196
Giá motor điện 3 pha 4.0 KW 5.5 Ngựa          5,666,657
Giá motor điện 3 pha 5.5 KW 7.5 Ngựa          7,727,007
Giá motor điện 3 pha 7.5 KW 10 Ngựa          8,843,300
Giá motor điện 3 pha 11 KW 15 Ngựa        12,105,598
Giá motor điện 3 pha 15 KW 20 Ngựa        13,951,579
Giá motor điện 3 pha 18.5 KW 25 Ngựa        17,815,314
Giá motor điện 3 pha 22 KW 30 Ngựa        17,347,221
Giá motor điện 3 pha 30 KW 40 Ngựa        23,761,067
Giá motor điện 3 pha 38 KW 50 Ngựa        27,547,204
Giá motor điện 3 pha 45 KW 60 Ngựa        30,831,216
Giá motor điện 3 pha 55 KW 75 Ngựa        34,965,297
Giá motor điện 3 pha 75 KW 100 Ngựa        46,362,875
Giá motor điện 3 pha 90 KW 125 Ngựa        52,930,901
Giá motor điện 3 pha 110 KW 150 Ngựa        75,648,551
Giá motor điện 3 pha 132 KW 180 Ngựa        84,611,768
Giá motor điện 3 pha 160 KW 220 Ngựa        89,789,266
Giá motor điện 3 pha 200 KW 270 Ngựa      102,075,249

4. Bảng giá motor điện 3 pha loại động cơ phòng nổ, motor chống cháy nổ YB2

Bảng giá động cơ điện 3 pha YB2  tốc độ 1400 vòng/ phút
Giá động cơ điện 3 pha 0.8 KW 1 Ngựa          2,295,554
Giá động cơ điện 3 pha 1.1 KW 1.5 Ngựa          2,754,387
Giá động cơ điện 3 pha 1.5 KW 2 Ngựa          3,147,937
Giá động cơ điện 3 pha 2.2 KW 3 Ngựa          4,131,812
Giá động cơ điện 3 pha 3.0 KW 4 Ngựa          4,591,108
Giá động cơ điện 3 pha 4.0 KW 5.5 Ngựa          5,902,787
Giá động cơ điện 3 pha 5.5 KW 7.5 Ngựa          7,673,299
Giá động cơ điện 3 pha 7.5 KW 10 Ngựa          8,984,978
Giá động cơ điện 3 pha 11 KW 15 Ngựa        12,146,805
Giá động cơ điện 3 pha 15 KW 20 Ngựa        14,290,495
Giá động cơ điện 3 pha 18.5 KW 25 Ngựa        18,637,139
Giá động cơ điện 3 pha 22 KW 30 Ngựa        20,185,411
Giá động cơ điện 3 pha 30 KW 40 Ngựa        26,079,864
Giá động cơ điện 3 pha 38 KW 50 Ngựa        31,736,798
Giá động cơ điện 3 pha 45 KW 60 Ngựa        34,832,879
Giá động cơ điện 3 pha 55 KW 75 Ngựa        40,275,305
Giá động cơ điện 3 pha 75 KW 100 Ngựa        55,264,953
Giá động cơ điện 3 pha 90 KW 125 Ngựa        62,562,065
Giá động cơ điện 3 pha 110 KW 150 Ngựa        95,710,040
Giá động cơ điện 3 pha 132 KW 180 Ngựa      105,608,865
Giá động cơ điện 3 pha 160 KW 220 Ngựa      118,845,711
Giá động cơ điện 3 pha 200 KW 270 Ngựa      133,892,099

5. Chất lượng nguyên liệu motor điện

Các bảng giá trên giúp quý vị tham khảo giá trung bình cộng của motor 3 pha của nhiều nhà máy tuy vậy, xin nhớ các số liệu giá cả không phản ánh giá đắt hay giá rẻ. Chỉ khi biết chất lượng nguyên liệu mới có thể nói giá motor điện có ý nghĩa ưu đãi gì.

6. Thương hiệu động cơ điện nhập khẩu lâu năm nhất tại Việt Nam

7. Video kho hàng showroom động cơ điện 3 pha được nhiều người quan tâm nhất nước Việt

Mời quý khách đến với kho hàng động cơ điện lơn nhất Việt Nam với hơn 40 năm trong nghề động cơ điện. Chúng tôi luôn mang đến lợi ích tốt nhất cho quý khách. Hãy liên hệ 0901460163 – 0981676163 để được hỗ trợ nhanh nhất.

8) Thông số cấu tạo động cơ điện 3 pha

Động cơ điện 3 pha, còn có tên gọi khác là motor điện 3 pha. Bài viết sau và các hình ảnh motor điện 3 pha rất quan trọng, sẽ giúp quý vị khái quát được mọi tính năng chính của sản phẩm.


Phân loại động cơ điện 3 pha theo điện áp volt

 • Động cơ điện 3 pha hạ thế dưới 20 000 volt
 • Động cơ điện 3 pha trung thế / cao thế trên 20 000 volt
 • Động cơ điện 3 pha tại Châu Âu Hoặc Mỹ thường có điện áp 400v tới 420v, còn tại Việt Nam các nhà máy chủ yếu dùng điện áp 380V tần số 50Hz. Điện áp xoay chiều AC.

Chọn lựa motor điện 3 pha theo công dụng

Ngoài các động cơ điện 3 pha thông dụng thì có một số motor đặc biệt:

 • Motor điện 3 pha lắp đầu giảm tốc: Là motor điện gắn thêm hộp số giảm tốc trục vít WPD, RV, ZQ, Cylo. Giúp giảm tốc độ làm việc motor từ 1400 vòng xuống vài chục vòng, phù hợp với yêu cầu tốc độ công việc mà quý khách mong muốn.

 • Motor điện 3 pha gắn giảm tốc mini

 • Motor 3 pha không có sampo cánh quạt, thu gọn kích thước để lắp vào các quạt chuyên dụng, có áp dụng cho cả hệ thống điện lạnh.

 • Motor 3 pha phòng chống cháy nổ - động cơ YB2, YB3 : thông thường vỏ làm từ gang đặc, phần nắp hộp cực điện dày gấp 3-4 lần motor thông thường, giúp trách tia lửa điện văng ra sinh cháy nổ hỏa hoạn. Motor 3 pha phòng chống cháy nổ này làm việc môi trường sản xuất hóa chất axit, xăng dầu, hầm mỏ (VD Quảng Ninh)

 • Motor 3 pha ruột quấn, motor rotor có quấn dây đồng YZR YZ: Là motor 3 pha chuyên dùng để làm tời nâng hạ, động cơ khởi động việc nặng như máy trộn bê tông, nâng hàng trong vận thăng (thang máy công trường), nâng cả công hàng trong cảng kéo tàu thủy mắc cạn.

 • Motor điện 3 pha phanh từ thắng từ YEJ: Là loại motor giúp cơ cấu truyền động ngừng ngay lập tức khi ngắt điện, không hề có quán tính, trách tai nạn trong sản xuất.

 • Motor điện DC mini. Motor DC 12V, Motor DC 24V, 90V: Là loại mô tơ chạy bằng chổi than. Ưu điểm là chống giật điện vì sau khi đổi nguồn thì dòng điện chỉ còn dưới 24 volt. Với motor dưới 450w, công suất vẫn được đảm bảo là có sức mạnh không kém gì động cơ 3 pha điện xoay chiều AC

 • Motor 3 pha đầm rung xây dựng: Để sang đãi khoảng sản, để rung cho bên tông phẳng trên nền vật liệu xây dựng.

Phân loại động cơ điện 3 pha theo tốc độ làm việc.

 • Tên gọi động cơ 3 pha chậm tua có thể phán ánh motor có tốc độ khoảng 1450 / 960 / 720 vòng phút.
 • Tất cả động cơ điện 3 pha 4 cực điện đạt tốc độ 1400- 1500 vòng phút còn gọi là 1450 RPM (round per minute).
 • Link tất cả  động cơ điện từ 120w tới 315kw 1400-1500 vòng 4P     

https://minhmotor.com/motor-mo-to-1400-1500

 • Tất cả động cơ điện 3 pha đạt tốc độ 900- 1000 vòng phút còn gọi là 960 RPM (round per minute)

https://minhmotor.com/motor-mo-to-900-1000-rpm

 • Tất cả động cơ điện 3 pha đạt tốc độ 2800- 3000 vòng phút còn gọi là 900 RPM (round per minute) motor nhanh tua

https://minhmotor.com/motor-mo-to-2900-rpm

 • Liên hệ số 0981676163-0901460163

Phân biệt động cơ điện 3 pha theo kích thước

 • Những mẫu motor 3 pha sau thị trường Việt Nam sử dụng của công ty MinhMotor khoảng 44 000 chiếc mỗi năm.
 • Motor 3 pha công suất rất lớn trên 420 HP trên 315kw: chế tạo máy nghiền đá vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản. Nhiều khi cả nhà máy chỉ có 1 cái.

 • Động cơ điện 3 pha công suất lớn. VD trên 150 ngựa 110kw:

 • Động cơ điện điện 3 pha công suất trung bình 30kw 40HP tới 90kw.

 • Động cơ điện 3 pha công suất thấp, bé hơn 22kw 30 ngựa

 • Động cơ điện 3 pha  mini, công suất dưới 25w tới 750w watt

Thành công của động cơ điện 3 pha MinhMotor song hành cùng phát triển công nghiệp Việt Nam

 • Động cơ điện 3 pha làm máy thổi khí sục khí máy nuôi thủy hải sản Miền Tây

 • Động cơ điện 3 pha làm Máy chế biến gỗ củi trấu Miền Bắc

 • Động cơ điện 3 pha làm Máy xay xát, hút thổi vỏ trấu thóc gạo An Giang Đồng Tháp

 • Động cơ điện 3 pha làm Hệ thống truyền động băng tải Sài Gòn

 • Động cơ điện 3 pha làm Máy chế biến gạch, vật liệu xây dựng Đồng Nai

 • Động cơ điện 3 pha làm Máy trộn ngũ cốc thực phẩm đồ ăn Cần Thơ

 • Động cơ điện 3 pha làm Quạt công nghiệp: quạt li tâm, quạt sên, quạt ống, quạt thổi khói, quạt hút Hà Nội Đà Nẵng

 • Động cơ điện 3 pha làm Bơm nước công nghiệp 3 pha, bơm cứu hỏa, bơm phòng cháy, bơm nước lũ nước thải Khánh Hòa, Quảng Ngãi

 • Động cơ điện 3 pha làm Bơm bánh răng Bắc Ninh

Tại siêu thị động cơ điện 3 pha Minhmotor có hơn 40 000 motor điện 3 pha các loại để Quý khách lựa chọn tìm hiểu
Liên hệ số 0981676163

 • Phân tích chất lượng động cơ điện 3 pha Chất lượng động cơ điện thể hiện qua cách gia công tiện trục bằng máy CNC robot, nguyên liệu chế tạo rotor, stator, mức độ chịu nhiệt của dây emay ( dây đồng đã có lớp cách điện).
 • Công ty Minhmotor kính chào! Chúng tôi xin giới thiệu các loại động cơ điện 3 pha mang tới quyền lợi có 1 0 2 cho Quý vị.
 • Hơn 20 Ngàn Nhà máy sử dụng động cơ Minhmotor trong 12 năm qua, trên 60 tỉnh thành Việt Nam.
 • Đến nay thị phần của mô tơ nhập khẩu Minhmotor là hơn 65% cả nước
 • Động Cơ Điện 3 Pha tại nhà cung cấp thiết bị công nghiệp Minhmotor là sản phẩm được xuất khẩu tới 80 nước trên thế giới.
 • Quý vị sẽ rất yêu mến những sản phẩm motor điện 3 pha giá thành ưu đãi duy nhất tại Việt nam có quy trình  gia công trục từ hệ thống robot hoá tự động, trục mô tơ quay êm, giảm ma sát hơn các mô tơ thông thường nên có khả năng tiết kiệm điện xuất sắc và Rotor có tuổi thọ tới 15 năm.

Tin tức liên quan

Động Cơ Giảm Tốc Nord
Motor Giảm Tốc Sumitomo
CÁCH CHỌN TRỌNG TẢI CHO MÔ TƠ GIẢM TÔC
Bảo mật thông tin
Chính sách vận tải