098 164 5020Miền Nam
098 562 0044Miền Bắc

Mô tơ chạy dùng tụ (1 tụ hoặc 2 tụ), công dụng của tụ điện

08 thg 8 2018 20:36

Mô tơ chạy dùng tụ

Trong motor điện chạy dùng tụ (thường trực) tụ điện duy trì giữ trong mạch cho cả hai việc khởi động và chạy. Tụ điện cải thiện cả hai mô men khởi động và chạy. Để thực hiện điều này, một tụ điện nhỏ hơn quy định cho họat động liên tục cần phải được sử dụng. Các giá trị của tụ điện tiêu biểu từ 10 micro-farads (ví dụ 5, 7.5, 12.5, 15, v.v…) các mô tơ chạy dùng tụ được sử dụng cho các máy bơm, máy quạt thổi, máy làm mát, máy nén, băng tải, v.v… Xem hình 6.22

6.22 Mô tơ chạy dùng tụ

Mô men của mô tơ.

Mô tơ chạy dùng tụ có mô men khởi động thấp hơn so với mô tơ khởi động dùng tụ bởi vì tụ điện phải được tính toán phù hợp giữa giá trị khởi động tốt và chạy tốt. Mô men khởi động là từ 50% đến 100% của mô men toàn tải.

Tốc độ.

Mô tơ chạy dùng tụ thường là mô tơ có tốc độ cố định. Tốc độ của mô tơ hạ xuống 10% từ không tải đến đầy tải. Một số mô tơ chạy dùng tụ có hai, ba, hoặc bốn tốc độ cố định.

Nguồn điện sử dụng.

Mô tơ chạy dùng tụ phải có nguồn điện 1p cùng điện áp và tần số như mô tơ. Các cấp điện áp tiêu biểu là 115/230 V, 60 chu kỳ.  

Mô tơ chạy và khởi động dùng tụ ( 1 tụ ngâm , 1 tụ đề )

Mô tơ chạy và khởi động dùng tụ dùng cả hai tụ điện để cung cấp một lợi ích, trong cả hai việc khởi động và dùng tụ. Một tụ khởi động mô tơ và tụ thứ hai dùng để chạy mô tơ. Các mô tơ chạy và khởi động dùng tụ thường được sử dụng để kéo các máy nén của các bộ điều hòa không khí nhỏ. Xem hình 6.23 6.23 Mo tơ chạy và khởi động dùng tụ

Mô men của mô tơ.

Mô tơ khởi động và chạy dùng tụ có mô men khởi động và chạy tốt.Mô men khởi động là từ 350% đến 450% của mô men toàn tải.

Tốc độ.

Mô tơ khởi động và chạy dùng tụ thường là mô tơ có tốc độ cố định. Tốc độ hạ xuống từ 10% từ không tải đến đầy tải. Một số mô tơ có hai, ba hoặc bốn tốc độ cố định.

Nguồn điện sử dụng.

Mô tơ khởi động và chạy dùng tụ phải có nguồn điện 1ɸ có cùng điện áp và tần số như mô tơ. Điện áp tiêu biểu là 115/230V, 60 chu kỳ.

Xin mời xem thêm Động cơ điện 3 pha, hoặc Motor điện 1 pha Hộp số giảm tốc

Xem thêm các động cơ khác tại Minhmotor
 

 

Tin tức liên quan

Động Cơ Giảm Tốc Nord
Motor Giảm Tốc Sumitomo
CÁCH CHỌN TRỌNG TẢI CHO MÔ TƠ GIẢM TÔC
Bảo mật thông tin
Chính sách vận tải