098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Các Cách Phân Loại Motor Điện Trong Thực Tế

20 thg 3 2021 15:35

Để lắp đặt sử dụng động cơ điện chúng ta cần lựa chọn công suất, tốc độ, kích thước, và hiểu được lắp đặt trong môi trường nào là phù hợp, tiết kiệm tiền điện, giảm chi phí lắp đặt, vận hành, bài viết sau sẽ hướng dẫn quý vị tìm ra motor điện ưng ý nhất.

1) Motor tua chậm 4 pole 1400 - 1450 - 1500 vòng phút

Sau đây là tất cả sản phẩm Động cơ điện 3 Pha Motor 4 cực điện, 4 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 1400 1450 1500 vòng trên phút (RPM), một số nơi còn gọi là mô tơ chậm tua hay tua chậm.  Mời Quý vị nhấn click đúng vào công suất Kilowatt, số HP hoặc số Ngựa, sẽ tìm được đúng sản phẩm quan tâm.  Sau đây là link động cơ 3 pha, và bảng ở cuối trang là link động cơ 1 pha.


KW/HP( Ngựa)Link sản phẩm
0.18KW0.25HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-0-25hp-0-18kw-4-cuc-dien.html
0.25KW0.34HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-0-34hp-0-25kw-4-cuc-dien.html
0.37KW0.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-0-5hp-0-37kw-4-cuc-dien.html
0.55KW0.75HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-0-75hp-0-55kw-4-cuc-dien.html
0.75KW1HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-1hp-0-75kw-4-cuc-dien.html
1.1KW1.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-1-5hp-1-1kw-4-cuc-dien.html
1.5KW2HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-2hp-1-5kw-4-cuc-dien.html
2.2KW3HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-3hp-2-2kw-4-cuc-dien.html
3KW4HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-4hp-3kw-4-cuc-dien.html
4KW5.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-4kw-4-cuc-dien.html
5.5KW7.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-7-5hp-5-5kw-4-cuc-dien.html
7.5KW10HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-10hp-7-5kw-4-cuc-dien.html
11KW15HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-15hp-11kw-4-cuc-dien-2.html
15KW20HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-20hp-15kw-4-cuc-dien.html
18.5KW25HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-25hp-18-5kw-4-cuc-dien.html
22KW30HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-30hp-22kw-4-cuc-dien.html
30KW40HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-40hp-30kw-4-cuc-dien.html
38KW50HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-50hp-37kw-4-cuc-dien.html
45KW60HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-60hp-45kw-4-cuc-dien.html
55KW75HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-75hp-55kw-4-cuc-dien.html
75KW100HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-100hp-75kw-4-cuc-dien.html
90KW125HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-125hp-90kw-4-cuc-dien.html
110KW150HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-150hp-110kw-4p.html
132KW180HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-180hp-132kw-4p.html
160KW220HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-220hp-160kw-4-cuc-dien.html
200KW270HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-270hp-200kw-4-cuc-dien.html
220KW300HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-300-hp-220kw-4-cuc-dien.html
250KW340HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-340hp-250kw-4-cuc-dien.html
280KW380HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-380hp-280kw-4-cuc-dien.html
315KW420HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-430hp-315kw-4-cuc-dien.html

Sau đây là link động cơ 1 pha 4 cực điện, 4 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 1400 1450 1500 vòng trên phút (RPM)

KW/HP( Ngựa)Link sản phẩm
0.18KW0.25HPhttps://minhmotor.com/san-pham/motor-1-pha-14-hp-0-25-ngua.html
0.37KW0.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-1-pha-0-5-hp-0-37-kw-12hp-nua-ngua-1400-vong-phut.html
0.75KW1HPhttps://minhmotor.com/san-pham/motor-1-pha-1450-rpm.html
1.1KW1.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-1-1kw-motor-dien-1-1kw.html
1.5KW2HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-1-5kw-motor-dien-1-5kw-1-pha-2-hp-4p.html
2.2KW3HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-1-pha-3-hp-3-ngua-2-2-kw.html
3KW4HPhttps://minhmotor.com/san-pham/motor-1-pha-4hp-3kw.html
3.7KW5.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/motor-1-pha-5hp-3-7kw.html

2) Motor 2800 vòng phút 2 pole nhanh tua 2900 - 3000 RPM

Sau đây là tất cả sản phẩm Động cơ điện 3 Pha, Motor 2 cực điện, 2 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 2800 2900 3000 vòng trên phút (RPM), một số nơi còn gọi là động cơ điện nhanh tua.  Mời Quý vị nhấn click đúng vào công suất Kilowatt, số HP hoặc Ngựa, sẽ tìm được đúng sản phẩm quan tâm. Sau đây là link động cơ 3 pha, và bảng ở cuối trang là link động cơ 1 pha.

KW/HP( Ngựa)Link Web
0.25KW0.34HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-1-3hp-0-25kw-2-cuc-dien.html
0.37KW0.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-0-5hp-0-37kw-2-cuc-dien.html
0.55KW0.75HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-0-75hp-0-55kw-2-cuc-dien.html
0.75KW1HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-1hp-0-75kw-2-cuc-dien.html
1.1KW1.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-1-5hp-1-1kw-2-cuc-dien.html
1.5KW2HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-2hp-1-5kw-2-cuc-dien.html
2.2KW3HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-3hp-2-2kw-2-cuc-dien.html
3KW4HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-4hp-3kw-2-cuc-dien.html
4KW5.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-4kw-motor-dien-4kw-3-pha-5-hp.html
5.5KW7.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-7-5hp-5-5kw-2-cuc-dien.html
7.5KW10HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-10hp-7-5kw-2-cuc-dien.html
11KW15HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-15hp-11kw-2-cuc-dien.html
15KW20HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-20hp-15kw-2-cuc-dien.html
18.5KW25HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-25hp-18-5kw-2-cuc-dien.html
22KW30HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-30hp-22kw-2-cuc-dien.html
30KW40HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-40hp-30kw-2-cuc-dien.html
38KW50HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-50hp-37kw-2-cuc-dien.html
45KW60HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-60hp-45kw-2-cuc-dien.html
55KW75HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-75hp-55kw-2-cuc-dien.html
75KW100HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-100hp-75kw-2-cuc-dien.html
90KW125HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-125hp-90kw-2-cuc-dien.html
110KW150HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-150hp-110kw-2-cuc-dien.html
132KW180HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-180hp-132kw-2-cuc-dien.html
160KW220HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-220hp-160kw-2-cuc-dien.html
200KW270HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-270hp-200kw-2-cuc-dien.html
250KW340HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-340-hp-250-kw-2-cuc-dien.html
315KW420HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-430hp-315kw-2-cuc-dien.html

Sau đây là link motor điện 1 pha 2 cực điện, 2 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 2800 2900 3000 vòng trên phút (RPM)

KW/HP( Ngựa)Link Web
0.37KW0.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-0-5-hp-0-37-kw-toc-do-2p.html
0.75KW1HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-1-ngua-1-hp-0-75-kw-0-8kw.html
1.1KW1.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/motor-1-pha-2800-rpm.html
1.5KW2HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-2-hp-1-5-kw-3000-vongphut.html
2.2KW3HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-3-ngua-3-hp-2-2-kw-nhanh-tua.html
3KW4HPhttps://minhmotor.com/san-pham/mo-to-1-pha-4-ngua-4-hp-3-kw-200-210-220v.html
3.7KW5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/motor-dien-1-pha-37kw-5hp-tua-2800-vong-phut.html

3) Motor 6 pole chậm tua 900 - 960 - 1000 vòng phút

Sau đây là tất cả sản phẩm Động cơ điện 3 Pha, Motor 6 cực điện, 6 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 960 900 1000 vòng trên phút (RPM).  Mời Quý vị nhấn click đúng vào công suất Kilowatt, số HP hoặc số Ngựa, sẽ tìm được đúng sản phẩm quan tâm.

KW/HP( Ngựa)Link Web
0.37KW0.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-0-5hp-0-37kw-6p.html
0.55KW0.75HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-0-75hp-0-55kw-6p.html
0.75KW1HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-1hp-0-75kw-6p.html
1.1KW1.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-1-5hp-1-1kw-6-cuc-dien.html
1.5KW2HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-2hp-1-5kw-6-cuc-dien.html
2.2KW3HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-3hp-2-2kw-6-cuc-dien.html
3KW4HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-4hp-3kw-6-cuc-dien.html
4KW5.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-5hp-3-7kw-6p.html
5.5KW7.5HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-7-5hp-5-5kw-6-cuc-dien.html
7.5KW10HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-10hp-7-5kw-6-cuc-dien.html
11KW15HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-15hp-11kw-6-cuc-dien-2.html
15KW20HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-20hp-15kw-6-cuc-dien.html
18.5KW25HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-25hp-18-5kw-6-cuc-dien.html
22KW30HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-30hp-22kw-6-cuc-dien.html
30KW40HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-40hp-30kw-6-cuc-dien.html
38KW50HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-50hp-37kw-6p.html
45KW60HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-60hp-45kw-6p.html
55KW75HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-75hp-55kw-6p.html
75KW100HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-100hp-75kw-6p.html
90KW125HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-125hp-90kw-6p.html
110KW150HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-150hp-110kw-6p.html
132KW180HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-180hp-132kw-6p.html
160KW220HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-220hp-160kw-6p.html
185KW250HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-250hp-185kw-6p.html
200KW270HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-270hp-200kw-6p.html
220KW300HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-300hp-220kw-6p.html
250KW340HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-340hp-250kw-6-cuc-dien.html
280KW380HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-380hp-280kw-6p.html
315KW420HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-430hp-315kw-6p.html
355KW470HPhttps://minhmotor.com/san-pham/dong-co-dien-3-pha-470hp-355kw-6p.html

4) Motor tốc độ chậm 8 pole 700 - 720 - 730 - 750 vòng phút 

Bảng dưới đây là công suất động cơ điện 3 pha tốc độ vòng quay 700 vòng/ phút 
KW/HP( Ngựa)Link Web
0.18KW0.25HP 
0.25KW0.34HP 
0.37KW0.5HP 
0.55KW0.75HP 
0.75KW1HP 
1.1KW1.5HP 
1.5KW2HP 
2.2KW3HP 
3KW4HP 
4KW5.5HP 
5.5KW7.5HP 
7.5KW10HP 
11KW15HP 
15KW20HP 
18.5KW25HP 
22KW30HP 
30KW40HP 
38KW50HP 
45KW60HP 
55KW75HP 
75KW100HP 
90KW125HP 
110KW150HP 
132KW180HP 
160KW220HP 
185KW250HP 
200KW270HP 
220KW300HP 
250KW340HP 
280KW380HP 
315KW420HP 

5) Phân loại động cơ điện công nghiệp

Phân loại dựa theo kích thước kết cấu của động cơ điện

1/ Động cơ điện loại lớn: có chiều cao trung tâm lớn hơn 630mm; đường kính ngoài lõi thép stato lớn hơn 99mm.

2/ Động cơ điện loại vừa: có chiều cao trung tâm 355÷630mm; đường kính ngoài lõi thép stato 560÷990mm.

3/ Động cơ điện loại nhỏ: có chiều cao trung tâm 90÷315mm; đường kính ngoài lõi thép 25÷560mm.

Phân loại dựa theo tốc độ quay của động cơ điện

1/ Động cơ điện có tốc độ quay không đổi, chủ yếu là loại động cơ điện rôto lồng sóc.

2/ Động cơ điện điều tốc, động cơ điện có cổ góp.

3/ Động cơ điện thay đổi được tốc độ có thể đổi chiều quay.

Phân loại dựa theo đặc tính cơ khí

1/ Động cơ điện KĐB rôto lồng sóc thông dụng.

2/ Động cơ điện rôto lồng sóc có rãnh sâu.

3/ Động cơ điện KĐB hai lồng sóc.

4/ Động cơ điện KĐB hai lồng sóc đặc biệt.

5/ Động cơ điện KĐB rôto quấn dây.

Phân loại dựa theo chế độ vận hành

1/ Chế độ công tác liên tục (S1)

2/ Chế độ công tác ngắn hạn (S2): 10min, 30min, 60min, 90min.

3/ Chế độ công tác theo chu kỳ.

Phân loại theo hình thức phòng hộ động cơ điện

1/ Kiểu mở

2/ Kiểu phòng hộ

3/ Kiểu kín

4/ Kiểu chống nước

5/ Kiểu kín nước

6/ Kiểu ngâm nước

7/ Kiểu chống nổ

Phân loại theo ứng dụng của động cơ điện

1/ Loại phổ thông

2/ Loại ẩm nhiệt

3/ Loại khô nhiệt

4/ Loại dùng trên tầu biển

5/ Loại dùng trong công nghiệp hóa học

6/ Loại dùng trên cao

7/ Loại dùng ngoài trời

Nội Dung Có Thể Bạn Quan Tâm:

4.415 reviews

Tin tức liên quan

Motor Nhật, Cách Lắp Đặt, Sử Dụng, Lựa Chọn, Mua Ở Đâu?
Cách Tính Cột Áp Bơm
Hộp Giảm Tốc Bánh Răng Trụ
Motor Nhật Bãi
Motor Giảm Tốc Hàng Bãi Nhật