098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor Điện Y3VP Y2VP YVP YVF2 Biến Đổi Tần Số HZ

Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Động cơ điện Y3VP Y2VP YVP YVF2 biến đổi tần số HZ hay motor điện Y3VP Y2VP YVP YVF2 biến đổi tần số HZ

motor điện Y3VP Y2VP YVP YVF2 biến đổi tần số HZ

  • Tần số 50hz, tốc độ trục ra là: 1400 - 1500 vòng phút
  • Tần số 45hz, tốc độ trục ra là: 1350 vòng phút
  • Tần số 35hz, tốc độ trục ra là: 1050 vòng phút
  • Tần số 30hz, tốc độ trục ra là: 900 vòng phút
  • Tần số 25hz, tốc độ trục ra là: 750 vòng phút
  • Tần số 20hz, tốc độ trục ra là: 600 vòng phút

Sau đây là bảng cấu tạo động cơ điện motor điện Y3VP Y2VP YVP YVF2 biến đổi tần số HZ được cung cấp bởi Minhmotor, liên hệ 0901460163 để mua hàng.