0981 645 020

Miền Nam

0975 897 066

Miền Bắc

Motor giảm tốc 7.5KW đến 0.2KW các tỉ số truyền

4.1 sao, trên tổng số 165 lượt đánh giá.

  Sau đây là hình ảnh motor giảm tốc 7.5KW đến 0.2KW các tỉ số truyền

  Video Mô tơ giảm tốc, hộp giảm tốc MINHMOTOR

  Động cơ giảm tốc 0.18 KW 0.25HP 0.25 Ngựa

  Động cơ giảm tốc 0.37 KW 0.5 HP 0.5 Ngựa( Nửa ngựa)

  Động cơ giảm tốc 0.8 KW 1HP 1 Ngựa

  Động cơ giảm tốc 1.5KW 2HP 2 Ngựa

  Động cơ giảm tốc 2.2 KW 3HP 3 Ngựa

  Động cơ giảm tốc 3.0 KW 4 HP 4 Ngựa

  Động cơ giảm tốc 3.7 KW 5 HP 5 Ngựa

  Động cơ giảm tốc 5.5 KW 7.5 HP 7.5 Ngựa

  Động cơ giảm tốc7.5 KW 10 HP 10 Ngựa

  Bình luận