0975 897 066Miền Nam
0975 897 066Miền Bắc

CQ chất lượng quốc tế

Chứng chỉ chất lượng Quốc Tế Đức

 

Chứng chỉ chất lượng Quốc Tế Úc

Chứng chỉ chất lượng Quốc Tế Nga

Động cơ điện nhãn hiệu MINHMOTOR đã đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền bởi bộ khoa học và công nghệ Việt Nam.