098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc
Bộ lọc sản phẩm

Motor 3 Pha 7.5hp 5.5kw

3.080 reviews

Motor điện 3 Pha 7.5Hp 5.5Kw gồm có 4 tốc độ vòng quay gồm:

  • Động cơ điện 3 pha 7.5Hp 5.5Kw 4 cực điện, tốc độ 1400 - 1500 vòng/phút (RPM)
  • Động cơ điện 3 pha 7.5Hp 5.5Kw 2 cực điện, tốc độ 2800 - 2900 - 3000/vòng phút (RPM)
  • Động cơ điện 3 pha 7.5Hp 5.5Kw 6 cực điện, tốc độ 900 - 960 - 1000 vòng/phút (RPM)
  • Động cơ điện 3 pha 7.5Hp 5.5Kw 8 cực điện, tốc độ 700 - 720 vòng/phút (RPM)

Mời xem thông số kỹ thuật, bản vẽ, cách lắp đặt, đấu điện, chứng chỉ xuất khẩu Châu Âu, kiểm định tiết kiệm điện Bộ Khoa Học Việt Nam trong các sản phẩm bên dưới

Hiển thị 1 - 4 trong 4 sản phẩm