098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc
Bộ lọc sản phẩm

Motor Khuấy

4.972 reviews

Motor khuấy còn gọi là động cơ khuấy, thường được dùng để khuấy hoặc trộn thực phẩm, hóa chất, thức ăn cho gia súc, gia cầm.

  • Ratio tỉ số truyền = 11 thì tốc độ trục ra motor điện điều chỉnh được trong khoảng từ 96 tới 20 vòng / phút
  • Ratio tỉ số truyền = 17 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 63 tới 13 vòng / phút
  • Ratio tỉ số truyền = 23 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 46 tới 9 vòng / phút
  • Ratio tỉ số truyền = 29 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 37 tới 7 vòng / phút
  • Ratio tỉ số truyền = 35 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 31 tới 6 vòng / phút
  • Ratio tỉ số truyền = 43 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 25 tới 5 vòng / phút
  • Ratio tỉ số truyền = 59 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 18 tới 4 vòng / phút
  • Tỉ số truyền ratio = 5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 200 tới 40 vòng / phút
  • Tỉ số truyền ratio = 50 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 20 tới 4 vòng / phút
  • Tỉ số truyền ratio = 60 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 16.5 tới 3 vòng / phút

Ngoài ra quý vị còn có thể tham khảo thêm 1 số loại động cơ điện chuyên dụng khác dưới đây:

Hiển thị 1 - 8 trong 8 sản phẩm