098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor ABB 160Kw 220Hp

Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor điện ABB 3 pha 160kw 220hp còn gọi là động cơ điện ABB 160kw 220 hp

1) Thông số kỹ thuật motor điện ABB 160kw 220hp

a) Motor điện ABB 160kw 220hp 3 pha 4 pole

Loại 1: Motor ABB 160kw 220hp 1400 - 1500 vòng/phút chân đế

Thông số kỹ thuật động cơ điện 3 pha ABB 160kw 220hp như sau:

 • Đường kính trục: 80mm
 • Mã motor ABB: 315L1-4.B3
 • Dòng ampe định mức: 288A
 • Tổng chiều dài: 1325mm
 • Tổng chiều cao: 855mm
 • Tổng chiều ngang: 628mm
 • Khoảng cách từ tâm trục xuống mặt đất: 315mm

Loại 2: Động cơ điện ABB 160kw 220hp 1400 - 1500 vòng/phút mặt bích

Thông số động cơ điện ABB 160kw 220hp như sau:

 • Đường kính mặt bích: 660mm
 • Đường kính trục: 80mm
 • Mã motor ABB: 315L1-4.B35
 • Dòng ampe định mức: 288A
 • Tổng chiều dài: 1325mm
 • Tổng chiều cao: 855mm
 • Tổng chiều ngang: 628mm
 • Khoảng cách từ tâm trục xuống mặt đất: 315mm

Động cơ điện ABB 160kw 220hp 1400 - 1500 vòng/phút mặt bích

b) Động cơ điện ABB 160kw 220hp 3 pha 6 pole

Loại 1: Động cơ điện ABB 160kw 220hp 900 - 1000 vòng/phút chân đế

 • Đường kính trục: 95mm
 • Mã động cơ điện ABB: 355M1-6.B3
 • Dòng ampe định mức: 292A
 • Tổng chiều dài: 1514mm
 • Tổng chiều cao: 1002mm
 • Tổng chiều ngang: 726mm
 • Khoảng cách từ tâm trục xuống mặt đất: 355mm

Động cơ điện ABB 160kw 220hp 900 - 1000 vòng/phút chân đế

Loại 2: Motor điện ABB 160kw 220hp 6 cực mặt bích

 • Đường kính mặt bích: 800mm
 • Đường kính trục: 95
 • Mã động cơ điện ABB: 355M1-6.B35
 • Dòng ampe định mức: 292A
 • Tổng chiều dài: 1514mm
 • Tổng chiều cao: 1002mm
 • Tổng chiều ngang: 726mm
 • Khoảng cách từ tâm trục xuống mặt đất: 355mm

Motor điện ABB 160kw 220hp 6 cực mặt bích

Video giới thiệu motor điện 3 pha 4P CN Úc