098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor giảm tốc 3kW 4HP tỉ số truyền 59

4.477 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor giảm tốc 3kW 4HP tỉ số truyền 59, động cơ giảm tốc 3kW 4HP ratio 1/59

Công dụng motor giảm tốc 3 pha: máy khai thác than, cát, sản xuất thuốc dược liệu, máy khoan núi làm hầm qua đèo, máy ép mía thành đường, máy giặt và vắt khô quần áo.

1) Bản vẽ Motor giảm tốc 3kW 4HP tỉ số truyền 59, chân đế

motor giảm tốc 3kw 4hp chân đế tỉ số truyền 59, đường kính trục 55 mm

Tên hộp giảm tốc XWD5

Đường kính trục 55 mm

Tổng cao 356 mm

Tổng dài 715 mm

Mã hộp giảm tốc BWD3

Đường kính trục 55 mm

Tổng cao 356 mm

Tổng dài > 635 mm

motor giảm tốc 3kw 4hp chân đế tỉ số truyền 59, đường kính trục 65 mm

Tên hộp giảm tốc XWD6

Đường kính trục 65 mm

Tổng cao 425 mm

Tổng dài > 677 mm

Mã hộp giảm tốc BWD4

Đường kính trục 65 mm

Tổng cao 420 mm

Tổng dài > 675 mm

motor giảm tốc 3kw 4hp chân đế tỉ số truyền 59, đường kính trục 80 mm

Tên hộp giảm tốc XWD7

Đường kính trục 80 mm

Tổng cao 460 mm

Tổng dài 855 mm

Mã hộp giảm tốc BWD4

Đường kính trục 65 mm

Tổng cao 420 mm

Tổng dài > 675 mm

2) Thông số kỹ thuật Motor giảm tốc 3kW 4HP ratio 59 mặt bích

motor giảm tốc 3kw 4hp mặt bích tỉ số truyền 59, đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD4

Đường kính trục 45 mm

Đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Tổng dài > 665 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD2

Đường kính trục 45 mm

Đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Tổng dài > 571 mm

motor giảm tốc 3kw 4hp mặt bích tỉ số truyền 59, đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD5

Đường kính trục 55 mm

Đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Tổng dài > 656 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD3

Đường kính trục 55 mm

Đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Tổng dài > 619 mm

motor giảm tốc 3kw 4hp mặt bích tỉ số truyền 59, đường kính ngoài mặt bích 400 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD6

Đường kính trục 65 mm

Đường kính ngoài mặt bích 400 mm

Tổng dài > 702 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD4

Đường kính trục 70 mm

Đường kính ngoài mặt bích 400 mm

Tổng dài > 681 mm

motor giảm tốc 3kw 4hp mặt bích tỉ số truyền 59, đường kính ngoài mặt bích 430 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD7

Đường kính trục 80 mm

Đường kính ngoài mặt bích 430 mm

Tổng dài > 731 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD4

Đường kính trục 70 mm

Đường kính ngoài mặt bích 400 mm

Tổng dài > 681 mm

3) Motor giảm tốc tải nặng 3kW 4HP R97, tỉ số truyền 59, 57, 58, trục thẳng cốt dương

motor giảm tốc tải nặng 3kw 4hp R97, tỉ số truyền 59.92  

  • Đường kính trục động cơ giảm tốc 3kw 4hp: 60 mm - 70 mm
  • Tốc độ trục ra sau khi giảm tốc = 24 vòng/phút vì tỉ số truyền ratio = 59.92, 1450 / 59.92 = 24
  • Momen xoắn cực đại đạt: 26400 Nm
  • SF – hệ số làm việc – hệ số tải: 2.5
  • Tổng chiều dài: 865 mm
  • Tổng chiều cao: 420 mm