098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Máy Bơm Hỏa Tiễn 1.5hp

1.019 reviews

 

 

Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Máy bơm hỏa tiễn 1.5hp còn gọi là máy bơm nước hỏa tiễn 1.5hp hay bơm hoả tiễn 1.5hp.

Sau đây là những thông tin quan trọng nhất về máy bơm hỏa tiễn 1.5hp:

1) Ưng dụng máy bơm hỏa tiễn 1.5hp

 • Máy bơm hỏa tiễn 1.5hp được dùng để hút nước khoảng thiên nhiên để đóng chai
 • Hút mạch nước ngầm sâu trên đồi, vùng núi
 • Hút nước dưới giếng sâu, ở các đảo Trường Sa Hoàng Sa khi nước ngọt khan hiếm
 • Hút dầu, khoảng sản dưới lòng đất

1) Phân loại máy bơm hỏa tiễn 1.5hp

a) Máy bơm nước hỏa tiễn 1.5hp 3STM3-37

Thông số kỹ thuật máy bơm nước 1.5hp 3STM3-37

 • Cột áp: 155 M
 • Lưu lượng: 3 m3/h
 • Đường kính ống hút: 1 inch
 • Đường kính ống xả: 2.54 cm

b) Máy bơm nước hỏa tiễn 1.5hp 3STM4-28

 • Cột áp: 115 M
 • Lưu lượng: 3.6 m3/h
 • Đường kính ống hút: 3 inch
 • Đường kính ống xả: 3.4 cm

Máy Bơm Hỏa Tiễn 1.5hp

c) Máy bơm nước hỏa tiễn 1.5hp 4STM2-22

 • Cột áp: 155 M
 • Lưu lượng: 4.3 m3/h
 • Đường kính ống hút: 1.25 inch
 • Đường kính ống xả: 3.17 cm

d) Máy bơm hỏa tiễn 1.5hp 4STM3-18 

 • Cột áp: 130 M
 • Lưu lượng: 6.0 m3/h
 • Đường kính ống hút: 1.25 inch
 • Đường kính ống xả: 3.17 cm

e) Máy bơm hỏa tiễn 1.5hp 4STM4-14

 • Cột áp: 102 M
 • Lưu lượng: 7.0 m3/h
 • Đường kính ống hút: 1.25 inch
 • Đường kính ống xả: 3.17 cm

f) Bơm hỏa tiễn 1.5hp 8 4STM6-11 

 • Cột áp: 80M
 • Lưu lượng: 9.0 m3/h
 • Đường kính ống hút: 1.5 inch
 • Đường kính ống xả: 3.81 cm

g) Bơm hỏa tiễn 1.5hp 4STM8-9

 • Cột áp: 57 M
 • Lưu lượng: 9 m3/h
 • Đường kính ống hút: 1.5 inch
 • Đường kính ống xả: 3.81 cm

Video thực tế máy bơm hỏa tiễn 1.5hp 1.1kw