098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor Giảm Tốc 2 Cấp Tốc Độ

7.240 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

 Motor Giảm Tốc 2 Cấp Tốc Độ

Motor giảm tốc 2 cấp là những động cơ giảm tốc giảm tốc độ tới 2 lần qua 2 cơ cấu bánh răng. Để đạt tốc độ rất chậm, tỉ số truyền cao và lực mô ment lớn cực đại.

1) Motor Giảm Tốc 2 Cấp chân đế, tỉ số truyền 300- 1000

Motor Giảm Tốc 2 Cấp chân đế, tỉ số truyền 300- 1000

2) Motor giảm tốc 2 cấp mặt bích ratio 300- 1000

Motor giảm tốc 2 cấp mặt bích ratio 300- 1000

3) Motor giảm tốc 2 cấp R – R. Vừa giảm tốc 2 lần vừa gắn với motor biến tần để khởi động mềm. Làm việc nặng, trục lên tới 130mm

Motor giảm tốc 2 cấp R – R. Vừa giảm tốc 2 lần vừa gắn với motor biến tần để khởi động mềm. Làm việc nặng, trục lên tới 130mm

4) Motor Giảm tốc 2 cấp cycloid BYD mặt bích. Tư thế úp xuống dưới, để khuấy hóa chất, trộn thực phẩm, gạt bùn. Trộn xi măng

Motor Giảm tốc 2 cấp cycloid BYD mặt bích. Tư thế úp xuống dưới, để khuấy hóa chất, trộn thực phẩm, gạt bùn. Trộn xi măng

5) Motor Giảm Tốc 3 cấp GH kết hợp cycloid cyclo tốc độ có thể giảm chỉ còn nửa vòng / phút

Motor Giảm Tốc 3 cấp GH kết hợp cycloid cyclo tốc độ có thể giảm chỉ còn nửa vòng / phút

6) Motor Giảm tốc 2 cấp từ hộp số RV, trục ra vuông góc với trục vào tốc độ trục ra khoảng 1-10 vòng / phút

Motor Giảm tốc 2 cấp từ hộp số RV, trục ra vuông góc với trục vào tốc độ trục ra khoảng 1-10 vòng / phút

7) Giảm tốc 2 cấp thông qua điều tốc tạo ra hộp số vô cấp. Tốc độ giao động từ 20 tới 100, 40 -150 và 67 tới 250 vòng phút

Giảm tốc 2 cấp thông qua điều tốc tạo ra hộp số vô cấp. Tốc độ giao động từ 20 tới 100, 40 -150 và 67 tới 250 vòng phút

8) Motor Giảm Tốc 2 cấp K + R , trục ra vuông góc với trục vào làm công trình việc nặng như cầu đường

Motor Giảm Tốc 2 cấp K + R , trục ra vuông góc với trục vào làm công trình việc nặng như cầu đường

9) Motor giảm tốc 2 cấp ZQ, là loại 2 cấp có tỉ số truyền nhỏ nhất chỉ từ 50 trở xuống 10 nhưng chuyên dụng việc nâng hàng, thang máy chở hàng, máy nghiền

Motor giảm tốc 2 cấp ZQ, là loại 2 cấp có tỉ số truyền nhỏ nhất chỉ từ 50 trở xuống 10 nhưng chuyên dụng việc nâng hàng, thang máy chở hàng, máy nghiền

10) Giảm tốc 2 cấp tốc độ từ motor mini micro và hộp số rv mặt bích vuông cùng hộp giảm tốc tăng cường

Giảm tốc 2 cấp tốc độ từ motor mini micro và hộp số rv mặt bích vuông cùng hộp giảm tốc tăng cường

11) Giảm tốc cyclo 2 cấp quay chậm vận hành móc cẩu 100 tấn quay 360 độ

Giảm tốc cyclo 2 cấp quay chậm vận hành móc cẩu 100 tấn quay 360 độ

12) Giảm tốc 2 cấp 2. Trục ra vào đều là trục dương. Làm máy nghiền

Giảm tốc 2 cấp 2. Trục ra vào đều là trục dương. Làm máy nghiền