098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Cách Tính Cột Áp Bơm

08 thg 4 2021 21:33

Cách tính cột áp bơm nước còn gọi là cách tính chiều cao bơm được 

Quý khách muốn lựa chọn cột áp máy bơm được, mời xem các tư liệu dưới đây.

1) Cách tính cột áp bơm 10 mét – 20 mét

Giả sử cần bơm ở độ cao từ 10.3 mét đến 20 mét, quý khách có thể lựa chọn đầu bơm mã CM32-160A-4HP

 • Đầu hút có kích thước 50 mm
 • Đầu xả có kích thước 32 mm
 • Ở độ cao 10.3 mét thì sẽ bơm được lượng nước là 450 lít/phút hay 27 mét khối/ giờ
 • Ở độ cao tối đa là 20 mét thì sẽ bơm được lượng nước là 100 lít/phút hay 6 mét khối/giờ.

Khi cần bơm ở độ cao từ 14.7 mét tới 21.7 mét, quý khách có thể lựa chọn đầu bơm mã CM40 -160B -4HP

 • Đầu hút có kích thước 65 mm
 • Đầu xả có kích thước 40 mm
 • Ở độ cao 14.7 mét thì sẽ bơm được lượng nước khoảng 600lít/ phút hay còn gọi là khoảng 36 mét khối nước/giờ
 • Ở độ cao khoảng 21.7 mét thì bơm được lượng lượng nước khoảng 150 lít/ phút hay khoảng 9 mét khối nước /giờ.

Nếu bơm ở độ cao từ 14.7 mét tới 24 mét ta có thể lựa chọn đầu bơm mã CM65 - 160B - 15HP

 • Đầu hút có kích thước 80 mm 
 • Đầu xả có kích thước 65 mm
 • Ở độ cao 14.7 mét thì bơm được 144 mét khối nước/giờ hay là 2400 lít/phút
 • Ở độ cao 24 mét thì bơm được khoảng 42 mét khối/giờ hay 700 lít/phút. 

Ngoài ra nếu quý khách có nhu cầu cao về lưu lượng, khi bơm ở độ cao từ 11.5 mét tới 20.7 mét ta có thể lựa chọn đầu bơm mã CM80 - 160C - 20HP

 • Đầu hút có kích thước 100 mm 
 • Đầu xả có kích thước 80 mm
 • Ở độ cao 11.5 mét thì bơm được 195 mét khối nước/giờ hay là 3250 lít/phút
 • Ở độ cao 20.7 mét thì bơm được khoảng66 mét khối/giờ hay 1100 lít/phút .

Với các loại bơm có công suất từ 1.5kw tới 90kw (2 ngựa tới 125 ngựa) chúng tôi cũng hướng dẫn theo phương pháp trên cứ cột áp cao thì lưu lượng giảm và cột áp giảm thì lưu lượng cao hơn.

2) Cách tính cột áp bơm 20 mét – 30 mét

Máy bơm nước công nghiệp 3 pha có cột áp hay còn gọi là chiều cao từ 20-30 mét .

Khi quý khách lựa chọn cột áp cao từ 20m- 30m mét chúng tôi xin trình bày những lưu lượng và những loại bơm sau đây để quý khách có thể lựa chọn :

Giả sử cần bơm ở độ cao từ 19 mét đến 28 mét,quý khách có thể lựa chọn đầu bơm mã CM32-200C-5.5HP

 • Đầu hút có kích thước 50 mm
 • Đầu xả có kích thước 32 mm
 • Ở độ cao 19 mét thì sẽ bơm được lượng nước là 450 lít/phút hay 27 mét khối/ giờ
 • Ở độ cao tối đa là 28 mét thì sẽ bơm được lượng nước là 100 lít/phút hay 6 mét khối/giờ

Khi cần bơm ở độ cao từ 23 mét tới 32 mét,quý khách có thể lựa chọn đầu bơm mã CM40 -200B -7.5HP

 • Đầu hút có kích thước 65 mm
 • đầu xả có kích thước 40 mm
 • Ở độ cao 23 mét thì sẽ bơm được lượng nước khoảng 650lít/ phút hay còn gọi là khoảng 39 mét khối nước/giờ
 • Ở độ cao khoảng 32 mét thì bơm được lượng lượng nước khoảng 150 lít/ phút hay khoảng 9 mét khối nước /giờ. 

Lựa chọn tiếp theo, nếu bơm ở độ cao từ 26 mét tới 32 mét ta có thể lựa chọn đầu bơm mã CM65 - 160B - 15HP

 • Đầu hút có kích thước 80 mm
 • Đầu xả có kích thước 65 mm
 • Ở độ cao 26 mét thì bơm được 48 mét khối nước/giờ hay là 800 lít/ phút
 • Ở độ cao 32 mét thì bơm được khoảng 24 mét khối / giờ hay 400 lít/phút .

Ngoài ra, nếu quý khách có nhu cầu cao về lưu lượng , khi bơm ở độ cao từ 21 mét tới 29 mét ta có thể lựa chọn đầu bơm mã CM65 - 160A - 20HP

 • Đầu hút có kích thước 80 mm
 • Đầu xả có kích thước 65 mm
 • Ở độ cao 21 mét thì bơm được 144 mét khối nước/giờ hay là 2400 lít/ phút
 • Ở độ cao 29 mét thì bơm được khoảng 42 mét khối / giờ hay 700 lít/phút .

Với các loại bơm có công suất từ 1.5kw tới 90kw (2 ngựa tới 125 ngựa) chúng tôi cũng hướng dẫn theo phương pháp trên cứ cột áp cao thì lưu lượng giảm và cột áp giảm thì lưu lượng cao hơn.

3) Cách tính cột áp bơm 40 mét – 49 mét

Máy bơm nước công nghiệp 3 pha có cột áp hay còn gọi là chiều cao từ 40-50 mét.

Khi quý khách lựa chọn cột áp cao từ 40- 50 mét chúng tôi xin trình bày những lưu lượng và những loại bơm sau đây để quý khách có thể lựa chọn :

Giả sử cần bơm ở độ cao từ 40 mét đến 52 mét,quý khách có thể lựa chọn đầu bơm mã CM40-250B-15HP đầu hút có kích thước 65 mm và đầu xả có kích thước 40 mm, ở độ cao 40 mét thì sẽ bơm được lượng nước là 700 lít/phút hay 42 mét khối/ giờ, ở độ cao tối đa là 52 mét thì sẽ bơm được lượng nước là 150 lít/phút hay 9 mét khối/giờ.

Lựa chọn tiếp theo ,nếu bơm ở độ cao từ 36 mét tới 50 mét,quý khách có thể lựa chọn đầu bơm mã CM50 -250C -20HP đầu hút có kích thước 65 mm và đầu xả có kích thước 50 mm,ở độ cao 36 mét thì sẽ bơm được lượng nước khoảng 1300lít/ phút hay còn gọi là khoảng 78 mét khối nước/giờ,ở độ cao khoảng 50 mét thì bơm được lượng lượng nước khoảng 450 lít/ phút hay khoảng 27 mét khối nước /giờ.

Ngoài ra, nếu quý khách có nhu cầu cao về lưu lượng , khi bơm ở độ cao từ 35 mét tới 54 mét ta có thể lựa chọn đầu bơm mã CM65 - 250B - 40HP đầu hút có kích thước 80 mm và đầu xả có kích thước 65 mm, ở độ cao 35 mét thì bơm được 144 mét khối nước/giờ hay là 2400 lít/ phút ,còn tại độ cao 54 mét thì bơm được khoảng 60 mét khối / giờ hay 1000 lít/phút .

Với các loại bơm có công suất từ 1.5kw tới 90kw (2 ngựa tới 125 ngựa) chúng tôi cũng hướng dẫn theo phương pháp trên cứ cột áp cao thì lưu lượng giảm và cột áp giảm thì lưu lượng cao hơn.

4) Cách tính cột áp bơm 50 mét – 60 mét

Máy bơm nước công nghiệp 3 pha có cột áp hay còn gọi là chiều cao từ 50m - 60m mét .

Khi quý khách lựa chọn cột áp cao từ 50m-60m mét chúng tôi xin trình bày những lưu lượng và những loại bơm sau đây để quý khách có thể lựa chọn :

Khi cần bơm ở độ cao từ 53 mét đến 62 mét,quý khách có thể lựa chọn đầu bơm mã CM40-250A-20HP đầu hút có kích thước 65 mm và đầu xả có kích thước 40 mm, ở độ cao 53 mét thì sẽ bơm được lượng nước là 700 lít/phút hay 42 mét khối/ giờ, ở độ cao tối đa là 62 mét thì sẽ bơm được lượng nước là 150 lít/phút hay 9 mét khối/giờ.

Cách tính cột áp bơm 50 mét – 60 mét

Lựa chọn tiếp theo ,nếu bơm ở độ cao từ 50 mét tới 62 mét,quý khách có thể lựa chọn đầu bơm mã CM50 -250A -30HP đầu hút có kích thước 65 mm và đầu xả có kích thước 50 mm,ở độ cao 50 mét thì sẽ bơm được lượng nước khoảng 1300lít/ phút hay còn gọi là khoảng 78 mét khối nước/giờ,ở độ cao khoảng 62 mét thì bơm được lượng lượng nước khoảng 450 lít/ phút hay khoảng 27 mét khối nước /giờ.

Cách tính cột áp bơm 50 mét – 60 mét

Ngoài ra, nếu quý khách có nhu cầu cao về lưu lượng , khi bơm ở độ cao từ 38 mét tới 62 mét ta có thể lựa chọn đầu bơm mã CM65 - 250A - 50HP đầu hút có kích thước 80 mm và đầu xả có kích thước 65 mm, ở độ cao 38 mét thì bơm được 156 mét khối nước/giờ hay là 2600 lít/ phút ,còn tại độ cao 62 mét thì bơm được khoảng 60 mét khối / giờ hay 1000 lít/phút .

Với các loại bơm có công suất từ 1.5kw tới 90kw (2 ngựa tới 125 ngựa) chúng tôi cũng hướng dẫn theo phương pháp trên cứ cột áp cao thì lưu lượng giảm và cột áp giảm thì lưu lượng cao hơn.

1.835 reviews

Tin tức liên quan

Motor Nhật, Cách Lắp Đặt, Sử Dụng, Lựa Chọn, Mua Ở Đâu?
Hộp Giảm Tốc Bánh Răng Trụ
Motor Nhật Bãi
Motor Giảm Tốc Hàng Bãi Nhật
Cách Làm Giảm Tốc Độ Quay Của Mô Tơ, Cách Giảm Tốc Độ Motor