098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Kiểm tra sửa chữa mô tơ ba pha

08 thg 8 2018 20:36

Kiểm tra sửa chữa mô tơ ba pha

Mức độ quan trọng của việc kiểm tra sửa chữa một động cơ điện 3ɸ phụ thuộc vào ứng dụng mô tơ. Nếu mô tơ được sử dụng trong một ứng dụng cần thiết để hoạt động hoặc sản xuất, thì việc kiểm tra thường được giới hạn trong việc kiểm tra điện áp tại mô tơ. Nếu điện áp toàn tải là đúng, thì mô tơ được xem như có vấn đề. Nếu nó không rất lớn, thì mô tơ thường được thay thế vào lúc này để việc sản xuất có thể được hoạt động trở lại. Nếu thời gian không phải là một yếu tố quan trọng, thì xác định chính xác vấn đề. Xem hình 9.8

Để kiểm tra sửa chữa một mô tơ ba pha, áp dụng các bước dưới đây:

Sử dụng một vôn kế, đo điện áp tại các đầu cực của mô tơ. Nếu điện áp hiện diện và có mức điện áp đúng tất cả ba pha, thì mô tơ phải được kiểm tra. Nếu điện áp không hiện diện lên tất cả ba pha, thì nguồn điện đến phải được kiểm tra

Nếu điện áp hiện diện nhưng mô tơ không hoạt động, bật cần công tắc an toàn hoặc bộ khởi động sang vị trí TẮT (OFF). Khóa tụ điện và treo nhãn cảnh báo khóa cơ cấu khởi động teo quy định của công ty.

Tháo mô tơ ra khỏi tải. Khi tải được tháo ra, bật nguồn và thử khởi động lại mô tơ. Nếu mô tơ khởi động, thì kiểm tra tải.

Nếu mô tơ không khởi động, thì tắt và khóa nguồn.

Dùng một ôm kế, kiểm tra các cuộn dây của mô tơ xem có bị hở mạch hoặc bị ngắn mạch không. Đo lấy giá trị điện trở tại cuộn dây T1- T4. Cuộn dây này phải có một giá trị điện trở. Nếu giá trị bằng không, thì cuộn dây bị ngắn mạch. Nếu giá trị đọc là vô cùng, thì cuộn dây bị hở. Bởi vì cuộn dây quấn mô tơ chỉ là cuộn dây điện, nên giá trị điện trở thấp. Tuy nhiên, có một giá trị điện trở trên một cuộn dây quấn tốt. Mô tơ càng lớn hơn, thì giá trị điện trở càng nhỏ hơn.

Sau khi điện trở của một cuộn dây được biết, thì áp dụng các định luật điện cơ bản của điện nối tiếp và song song. Khi đó điện trở của hai cuộn dây mắc nối tiếp, thì tổng điện trở bằng hai lần điện trở của một cuộn dây. Khi đo điện trở trong hai cuộn dây mắc song song, thì tổng trở bằng một nửa điện trở của một cuộn dây.

Các hướng dẫn kiểm tra sửa chữa.

Các hướng dẫn kiểm tra sửa chữa cho các mô tơ khi có một vấn đề xảy ra, thì các nguyên nhân có thể, và các hoạt động sửa chữa có thể được thực hiện. Các hướng dẫn tham khảo dễ dàng này, trong khi với vấn đề tự nhiên thông thường, thì có thể được sử dụng để xác định một cách nhanh chóng, các vấn đề xảy ra và các bước thực hiện có thể. Xem hình 9.9

5.852 reviews

Tin tức liên quan

Giá Hộp Số Giảm Tốc Tháng 11/2020
Giá Máy Bơm Nước Tháng 11/2020
Giá Motor Giảm Tốc 3 Pha Tháng 11/2020
Giá Motor Giảm Tốc 1 Pha Tháng 11/2020
Giá Motor Điện ABB 3 Pha Tháng 11/2020