098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor Mặt Bích

30 thg 12 2020 16:08

Motor Mặt Bích

Motor mặt bích còn gọi là động cơ điện mặt bích hay motor mặt mâm. Có 2 loại mặt bích thường gặp là bích tròn và bích vuông; và có 3 cách lắp mặt bích thông dụng: ngửa lên trời, úp xuống đất hay nằm ngang song song với mặt đất.  Bài viết này sẽ trình bày kích thước của các motor mặt bích công suất 0.37kw 1/2HP tới 160kw 220HP, theo tiêu chuẩn thiết kế động cơ điện Châu Âu IEC.

1) Thông số kích thước motor mặt bích 3 pha từ 0.75kw tới 160kw, 380v

 • Motor mặt bích 370w (0.37kw) 0.5HP (1/2HP) 0.5 ngựa (1/2 ngựa), 4pole, đường kính bích ngoài P = 160mm, đường kính bích trong (đường kính vành định vị) N = 110mm, đường kính trục D = 14mm, rãnh cavet F= 5mm

Video động cơ điện mặt bích 370w (0.37kw)

 • Motor mặt bích 0.75kw 0.8kw 1HP 1 ngựa, 4pole, đường kính bích ngoài P = 200mm, đường kính bích trong (đường kính vành định vị) N = 130mm, đường kính trục D = 19mm, rãnh cavet F= 6mm

Video động cơ điện mặt bích 750w (0.75 kw - 0.8kw)

 • Motor mặt bích 1.1kw 1.5HP 1.5ngựa, 4pole, đường kính bích ngoài P = 200mm, đường kính bích trong (đường kính vành định vị) N = 130mm, đường kính trục D = 24mm, rãnh cavet F = 8mm
 • Motor mặt bích 1.5kw 2HP 2ngựa, 4pole, đường kính bích ngoài P = 200mm, đường kính bích trong N = 130mm, đường kính trục D = 24mm, rãnh cavet F = 8mm

Video động cơ điện mặt bích 1.1kw, 1.5kw

 • Motor mặt bích 2.2kw 3HP 3ngựa, 4pole, đường kính bích ngoài P = 250mm, đường kính bích trong N = 180mm, đường kính trục D = 28mm, rãnh cavet F = 8mm
 • Motor mặt bích 3kw 4HP 4ngựa, 4pole, đường kính bích ngoài P = 250mm, đường kính bích trong N = 180mm, đường kính trục D = 28mm, rãnh cavet F = 8mm
 • Motor mặt bích 3.7kw 4kw 5HP 5ngựa, 4pole, đường kính bích ngoài P = 250mm, đường kính bích trong N = 180mm, đường kính trục D = 28mm, rãnh cavet F = 8mm

Video động cơ điện mặt bích 2.2kw, 3kw, 4kw

 • Motor mặt bích 5.5kw 7.5HP 7.5ngựa, 4pole, đường kính bích ngoài P = 300mm, đường kính bích trong N = 230mm, đường kính trục D = 38mm, rãnh cavet F = 10mm
 • Motor mặt bích 7.5kw 10HP 10ngựa, 4pole, đường kính bích ngoài P = 300mm, đường kính bích trong N = 230mm, đường kính trục D = 38mm, rãnh cavet F = 10mm

Video động cơ điện mặt bích 5.5kw, 7.5kw

 • Motor mặt bích 11kw 15HP 15ngựa, 4pole, đường kính bích ngoài P = 350mm, đường kính bích trong N = 250mm, đường kính trục D = 42mm, rãnh cavet F = 12mm
 • Motor mặt bích 15kw 20HP 20ngựa, 4pole, đường kính bích ngoài P = 350mm, đường kính bích trong N = 250mm, đường kính trục D = 42mm, rãnh cavet F = 12mm

Video động cơ điện mặt bích 11kw, 15kw

 • Motor mặt bích 18.5kw 25HP 25ngựa, 4pole, đường kính bích ngoài P = 350mm, đường kính bích trong N = 250mm, đường kính trục D = 48mm, rãnh cavet F = 14mm
 • Motor mặt bích 22kw 30HP 30ngựa, 4 cực điện, đường kính bích ngoài P = 350mm, đường kính bích trong N = 250mm, đường kính trục D = 48mm, rãnh cavet F = 14mm

Video động cơ điện mặt bích 18.5kw, 22kw

 • Motor mặt bích 30kw 40HP 40ngựa, 4 cực điện, đường kính bích ngoài P = 400mm, đường kính bích trong N = 300mm, đường kính trục D = 55mm, rãnh cavet F = 16mm
 • Motor mặt bích 37kw 38kw 50HP 50ngựa, 4 cực điện, đường kính bích ngoài P = 450mm, đường kính bích trong N = 350mm, đường kính trục D = 60mm, rãnh cavet F = 18mm
 • Motor mặt bích 45kw 60HP 60ngựa, 4 cực điện, đường kính bích ngoài P = 450mm, đường kính bích trong N = 350mm, đường kính trục D = 60mm, rãnh cavet F = 18mm

Video động cơ điện mặt bích 30kw, 37kw, 45kw

 • Motor mặt bích 55kw 75HP 75ngựa, 4 cực điện, đường kính bích ngoài P = 550mm, đường kính bích trong N = 450mm, đường kính trục D = 65mm, rãnh cavet F = 18mm
 • Motor mặt bích 75kw 100HP 100ngựa, 4 cực điện, đường kính bích ngoài P = 550mm, đường kính bích trong N = 450mm, đường kính trục D = 75mm, rãnh cavet F = 20mm
 • Motor mặt bích 90kw 125HP 125ngựa, 4 cực điện, đường kính bích ngoài P = 550mm, đường kính bích trong N = 450mm, đường kính trục D = 75mm, rãnh cavet F = 20mm

Video động cơ điện mặt bích 55kw, 75kw, 90kw

 • Motor mặt bích 110kw 150HP 150ngựa, 4 cực điện, đường kính bích ngoài P = 660mm, đường kính bích trong N = 550mm, đường kính trục D = 80mm, rãnh cavet F = 22mm
 • Motor mặt bích 132kw 180HP 180ngựa, 4 cực điện, đường kính bích ngoài P = 660mm, đường kính bích trong N = 550mm, đường kính trục D = 80mm, rãnh cavet F = 22mm
 • Motor mặt bích 160kw 220HP 220ngựa, 4 cực điện, đường kính bích ngoài P = 660mm, đường kính bích trong N = 550mm, đường kính trục D = 80mm, rãnh cavet F = 22mm

Video động cơ điện mặt bích 110kw, 132kw, 160kw

2) Thông số kích thước motor mặt bích 1 pha từ 0.37kw tới 3.7kw, 220v

 • Động cơ mặt bích 370w (0.37kw) 0.5HP 0.5ngựa, 1pha, đường kính bích ngoài P = 200mm, đường kính bích trong N = 130mm, đường kính trục D = 19mm, rãnh cavet F = 6mm
 • Động cơ mặt bích 550w (0.55kw) 0.75HP 0.75ngựa, 1pha, đường kính bích ngoài P = 200mm, đường kính bích trong N = 130mm, đường kính trục D = 24mm, rãnh cavet F = 8mm
 • Động cơ mặt bích 750w (0.75kw - 0.8kw) 1HP 1ngựa, 1pha, đường kính bích ngoài P = 200mm, đường kính bích trong N = 130mm, đường kính trục D = 24mm, rãnh cavet F = 8mm
 • Động cơ mặt bích 1.1kw 1.5HP 1.5ngựa, 1pha, đường kính bích ngoài P = 250mm, đường kính bích trong N = 180mm, đường kính trục D = 28mm, rãnh cavet F = 8mm
 • Động cơ mặt bích 1.5kw 2HP 2ngựa, 1pha, đường kính bích ngoài P = 250mm, đường kính bích trong N = 180mm, đường kính trục D = 28mm, rãnh cavet F = 8mm
 • Động cơ mặt bích 2.2kw 3HP 3ngựa, 1pha, đường kính bích ngoài P = 250mm, đường kính bích trong N = 180mm, đường kính trục D = 28mm, rãnh cavet F = 8mm
 • Động cơ mặt bích 3kw 4HP 4ngựa, 1pha, đường kính bích ngoài P = 300mm, đường kính bích trong N = 265mm, đường kính trục D = 38mm, rãnh cavet F = 10mm
 • Động cơ mặt bích 3.7kw 5HP 5ngựa, 1pha, đường kính bích ngoài P = 300mm, đường kính bích trong N = 265mm, đường kính trục D = 38mm, rãnh cavet F = 10mm

motor mặt bích B14 11kw 15kw

4.037 reviews

Tin tức liên quan

Giá Hộp Số Giảm Tốc Tháng 01/2021
Giá Máy Bơm Nước Tháng 12/2020
Giá Motor Giảm Tốc 3 Pha Tháng 12/2020
Giá Motor Giảm Tốc 1 Pha Tháng 12/2020
Giá Motor Điện ABB 3 Pha Tháng 12/2020