098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Máy Bơm Chìm 1 Pha

2.593 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Máy bơm chìm 1 pha 220v là dòng máy bơm nước dân dụng được nhúng chìm toàn bộ trong chất lỏng khi hoạt động.

Ưu điểm chính của loại bơm này là hiệu suất làm việc cao, giảm tiến ồn và tiết kiệm năng lượng, giải quyết vấn đề chênh áp suất liên quan đến độ chênh cao giữa bơm và bề mặt chất lỏng. Máy bơm chìm hoạt động theo cách đẩy chất lỏng lên cao, vì vậy khi sử dụng dòng máy bơm này để bơm nước giếng khoan sâu sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Nội dung

1) Máy bơm chìm 1 pha nước sạch Inox - Gang (Bơm dân dụng 220v)

a) Bơm chìm nước sạch QSD1.5-17-0.37 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật của máy bơm nước 1 pha chìm nước sạch

 • Công suất: 0.37 kw - 0.5HP
 • Độ hút sâu: 18 m
 • Lưu lượng: 5.5 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 2.54 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1 inch
 • Giá bán: 2.660.000 đồng

Video sản phẩm thực tế

b) Bơm chìm nước sạch QSD1.5-24-0.55 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật của máy bơm nước gia đình

 • Công suất: 0.55 kw - 0.75HP
 • Độ hút sâu: 27 m
 • Lưu lượng: 5.8 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 2.54 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1 inch
 • Giá bán: 2.900.000 đồng

c) Bơm chìm nước sạch QSD6-20-0.75 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.75kw - 1HP
 • Độ hút sâu: 23 m
 • Lưu lượng: 10.5 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.17 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.25 inch
 • Giá bán: 3.070.000 đồng

d) Bơm chìm nước sạch QSD6-25-1.1 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 1.1kw - 1.5HP
 • Độ hút sâu: 27 m
 • Lưu lượng: 11.8 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.17 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.25 inch
 • Giá bán: 3.400.000 đồng

e) Bơm chìm nước sạch QSD10-28-1.5 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 1.5kw - 2HP
 • Độ hút sâu: 30 m
 • Lưu lượng: 13 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.17 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.25 inch
 • Giá bán: 3.660.000 đồng

f) Bơm chìm nước sạch QSD10-32-1.9 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 1.9kw 
 • Độ hút sâu: 34 m
 • Lưu lượng: 14 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.17 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.25 inch
 • Giá bán: 4.370.000 đồng

g) Bơm chìm nước sạch QSD10-35-2.2 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 2.2kw - 3HP 
 • Độ hút sâu: 37.5 m
 • Lưu lượng: 27.5 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.81 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.5 inch
 • Giá bán: 4.710.000 đồng

2) Máy bơm chìm 1 pha nước sạch có 2 đầu gang thân Inox 220v:

a) Bơm chìm nước sạch QFD1.5-17-0.37 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.37kw - 0.5HP 
 • Độ hút sâu: 18 m
 • Lưu lượng: 5.5 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 2.54 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1 inch
 • Giá bán: 2.520.000 đồng

b) Bơm chìm nước sạch QFD1.5-24-0.55 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.55kw - 0.75HP 
 • Độ hút sâu: 27 m
 • Lưu lượng: 5.8 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 2.54 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1 inch
 • Giá bán: 2.660.000 đồng

c) Bơm chìm nước sạch QFD6-20-0.75 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.75kw - 1HP 
 • Độ hút sâu: 23 m
 • Lưu lượng: 10.5 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.17 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.25 inch
 • Giá bán: 2.900.000 đồng

d) Bơm chìm nước sạch QFD6-20-0.75S 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.75kw - 1HP 
 • Độ hút sâu: 23 m
 • Lưu lượng: 10.5 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.17 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.25 inch
 • Giá bán: 3.060.000 đồng

e) Bơm chìm nước sạch QFD6-25-1.1 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 1.1kw - 1.5HP 
 • Độ hút sâu: 27 m
 • Lưu lượng: 11.8 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.17 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.25 inch
 • Giá bán: 3.280.000 đồng

f) Bơm chìm nước sạch QFD15-15-1.1 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 1.1kw - 1.5HP 
 • Độ hút sâu: 18 m
 • Lưu lượng: 35 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 6.35 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2.5 inch
 • Giá bán: 3.350.000 đồng

g) Bơm chìm nước sạch QFD30-10-1.1 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 1.1kw - 1.5HP 
 • Độ hút sâu: 13 m
 • Lưu lượng: 46 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 7.62 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 3 inch
 • Giá bán: 3.490.000 đồng

h) Bơm chìm nước sạch QFD10-28-1.5 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 1.5kw - 2HP 
 • Độ hút sâu: 30 m
 • Lưu lượng: 13 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.17 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.25 inch
 • Giá bán: 3.520.000 đồng

i) Bơm chìm nước sạch QFD40-7-1.5 11 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 1.5kw - 2HP 
 • Độ hút sâu: 14 m
 • Lưu lượng: 63 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 7.62 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 3 inch
 • Giá bán: 3.670.000 đồng

k) Bơm chìm nước sạch QFD10-32-1.9 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 1.9kw 
 • Độ hút sâu: 34 m
 • Lưu lượng: 14 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.17 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.25 inch
 • Giá bán: 4.230.000 đồng

l) Bơm chìm nước sạch QFD10-35-2.2 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 2.2kw - 3HP
 • Độ hút sâu: 37.5 m
 • Lưu lượng: 27.5 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.81 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.5 inch
 • Giá bán: 4.440.000 đồng

3) Máy bơm chìm 1 pha nước sạch có 2 đầu gang với thân Inox, lưới Inox 220v:

a) Bơm chìm nước sạch QDX15-7-0.55SF 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.55kw - 0.75HP
 • Độ hút sâu: 10 m
 • Lưu lượng: 21 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 5.08 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2 inch
 • Giá bán: 2.920.000 đồng

b) Bơm chìm nước sạch QDX10-16-0.75SF 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.75kw - 1HP
 • Độ hút sâu: 16 m
 • Lưu lượng: 20.5 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 5.08 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2 inch
 • Giá bán: 3.130.000 đồng

4) Bơm chìm nước sạch thân Nhôm 1 pha 220v:

a) Bơm chìm nước sạch QDX1.5-17-0.37 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.37kw - 0.5HP
 • Độ hút sâu: 17 m
 • Lưu lượng: 5.5 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 2.54 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1 inch
 • Giá bán: 2.070.000 đồng

b) Bơm chìm nước sạch QDX3-18-0.55 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.55kw - 0.75HP
 • Độ hút sâu: 20 m
 • Lưu lượng: 7 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 2.54 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1 inch
 • Giá bán: 2.350.000 đồng

5) Bơm Hỏa Tiễn - Máy bơm chìm 1 pha nước sạch toàn thân Inox 1 pha 220v:

a) Bơm chìm nước sạch 4STM2-7 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.25kw - 1HP/ 3HP
 • Độ hút sâu: 49 m
 • Lưu lượng: 4 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.17 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.25 inch
 • Giá bán: 2.920.000 đồng

b) Bơm chìm nước sạch 4STM3-22 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 1.5kw - 2HP
 • Độ hút sâu: 159 m
 • Lưu lượng: 6 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.17 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.25 inch
 • Giá bán: 4.120.000 đồng

c) Bơm chìm nước sạch 4STM8-12 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 1.5kw - 2HP
 • Độ hút sâu: 76 m
 • Lưu lượng: 11.5 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.81 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.5 inch
 • Giá bán: 4.230.000 đồng

d) Bơm chìm nước sạch 4STM16-9 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 2.2kw - 3HP
 • Độ hút sâu: 53 m
 • Lưu lượng: 23.8 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 5.08 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2 inch
 • Giá bán: 5.110.000 đồng

6) Máy bơm chìm 1 pha nước sạch 2 đầu Gang thân Inox 1 pha 220v:

a) Bơm chìm nước sạch 3STM3-10 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.25kw - 1HP/ 3HP
 • Độ hút sâu: 42 m
 • Lưu lượng: 3 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 2.54 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1 inch
 • Giá bán: 2.900.000 đồng

b) Bơm chìm nước sạch 3STM3-14 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.37kw - 0.5HP
 • Độ hút sâu: 60 m
 • Lưu lượng: 3 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 2.54 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1 inch
 • Giá bán: 3.100.000 đồng

c) Bơm chìm nước sạch 3STM3-20 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.55kw - 0.75HP
 • Độ hút sâu: 85 m
 • Lưu lượng: 3 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 2.54 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1 inch
 • Giá bán: 3.410.000 đồng

d) Bơm chìm nước sạch 3STM3-27 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.75kw - 1HP
 • Độ hút sâu: 115 m
 • Lưu lượng: 3 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 2.54 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1 inch
 • Giá bán: 3.930.000 đồng

e) Bơm chìm nước sạch 3STM3-37 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 1.1kw - 1.5HP
 • Độ hút sâu: 115 m
 • Lưu lượng: 3 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 2.54 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1 inch
 • Giá bán: 4.460.000 đồng

7) Máy bơm chìm 1 pha nước sạch với 2 đầu Gang thân Inox 1 pha 220v:

a) Bơm chìm nước sạch 2.5STM1.5-17 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.25kw - 1/3HP
 • Độ hút sâu: 46 m
 • Lưu lượng: 1.5 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 2.54 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1 inch
 • Giá bán: 2.990.000 đồng

b) Bơm chìm nước sạch 2.5STM1.5-24 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.37kw - 0.5HP
 • Độ hút sâu: 65 m
 • Lưu lượng: 1.5 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 2.54 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1 inch
 • Giá bán: 3.310.000 đồng

c) Bơm chìm nước sạch 2.5STM1.5-31 1 pha 220v

Thông số kĩ thuật

 • Công suất: 0.55kw - 0.75HP
 • Độ hút sâu: 84 m
 • Lưu lượng: 1.5 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 2.54 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1 inch
 • Giá bán: 3.430.000 đồng