098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor giảm tốc 3.7kW 5HP tỉ số truyền 43

6.810 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor giảm tốc 3.7kW 5HP tỉ số truyền 43, động cơ giảm tốc 3.7kW 5HP ratio 1/43

Công dụng motor giảm tốc 5hp 3.7kw: máy đào đất tàu điện ngầm, máy nhuộm vải vóc, máy khai thác dầu mỏ, máy ép mía thành đường, máy giặt và vắt khô quần áo.

1) Bản vẽ Motor giảm tốc 3.7kW 5HP tỉ số truyền 43, chân đế

motor giảm tốc 3.7kw 5hp chân đế tỉ số truyền 43 đường kính trục 45 mm

Tên hộp giảm tốc XWD4

Đường kính trục 45 mm

Tổng cao 275 mm

Tổng dài 682 mm

Mã hộp giảm tốc BWD2

Đường kính trục 45 mm

Tổng cao 255 mm

Tổng dài > 580 mm

motor giảm tốc 3.7kw 5hp chân đế tỉ số truyền 43 đường kính trục 55 mm

Tên hộp giảm tốc XWD5

Đường kính trục 55 mm

Tổng cao 356 mm

Tổng dài 730 mm

Mã hộp giảm tốc BWD3

Đường kính trục 55 mm

Tổng cao 356 mm

Tổng dài > 650 mm

motor giảm tốc 3.7kw 5hp chân đế tỉ số truyền 43 đường kính trục 65 mm

Thông số motor giảm tốc 3 pha 3.7kw 5 hp như hình trên

Tên hộp giảm tốc XWD6

Đường kính trục 65 mm

Tổng cao 425 mm

Tổng dài > 692 mm

Mã hộp giảm tốc BWD4

Đường kính trục 65 mm

Tổng cao 420 mm

Tổng dài > 690 mm

motor giảm tốc 3.7kw 5hp chân đế tỉ số truyền 43 đường kính trục 80 mm

Tên hộp giảm tốc XWD7

Đường kính trục 80 mm

Tổng cao 460 mm

Tổng dài 870 mm

Mã hộp giảm tốc BWD4

Đường kính trục 65 mm

Tổng cao 420 mm

Tổng dài > 690 mm

2) Thông số kỹ thuật Motor giảm tốc 3.7kW 5HP ratio 43 mặt bích

motor giảm tốc 3.7kw 5hp mặt bích tỉ số truyền 43 đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD4

Đường kính trục 45 mm

Đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Tổng dài 680 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD2

Đường kính trục 45 mm

Đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Tổng dài > 586 mm

motor giảm tốc 3.7kw 5hp mặt bích tỉ số truyền 43 đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD5

Đường kính trục 55 mm

Đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Tổng dài > 671 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD3

Đường kính trục 55 mm

Đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Tổng dài > 634 mm

motor giảm tốc 3.7kw 5hp mặt bích tỉ số truyền 43 đường kính ngoài mặt bích 400 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD6

Đường kính trục 65 mm

Đường kính ngoài mặt bích 400 mm

Tổng dài > 717 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD4

Đường kính trục 70 mm

Đường kính ngoài mặt bích 400 mm

Tổng dài > 696 mm

motor giảm tốc 3.7kw 5hp mặt bích tỉ số truyền 43 đường kính ngoài mặt bích 430 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD7

Đường kính trục 80 mm

Đường kính ngoài mặt bích 430 mm

Tổng dài > 746 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD4

Đường kính trục 70 mm

Đường kính ngoài mặt bích 400 mm

Tổng dài > 696 mm

3) Motor giảm tốc tải nặng 3.7kW 5HP R97, tỉ số truyền 43, 42, 44, trục thẳng cốt dương

Motor giảm tốc tải nặng 3.7kW 5HP R97 ratio 42.78  

  • Đường kính trục: 60 mm - 70 mm
  • Tốc độ trục ra sau khi giảm tốc = 34 vòng/phút vì tỉ số truyền ratio = 42.78, 1450 / 42.78 = 34
  • Momen xoắn cực đại đạt: 23400 Nm
  • SF – hệ số làm việc – hệ số tải: 2.6
  • Tổng chiều dài: 880 mm
  • Tổng chiều cao: 420 mm