098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor Giảm Tốc Phòng Nổ

8.156 reviews

 

 

Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor giảm tốc phòng nổ, còn gọi là động cơ giảm tốc phòng nổ. Cấu tạo gồm động cơ điện phòng nổ YB3 hoặc YB2 gắn với hộp số giảm tốc như sau:

1) Ứng dụng motor giảm tốc phòng nổ

  • Hầm mỏ, khai thác mỏ kim loại, mỏ than, mỏ quặng, nơi công nhân chui xuống lòng đất, trong hang núi
  • Nơi sản xuất xăng dầu, lọc dầu, giàn khoan dầu axit sunfuric, hóa chất độc hại
  • Nơi sinh nhiệt cao: cán thép, nấu thép, đúc gang, luyện kim, nấu chì thiếc đồng nhôm

2) Phân loại motor giảm tốc phòng nổ

a) Motor giảm tốc phòng nổ chân đế GHM, mặt bích GVM

Sau đây là  Motor giảm tốc phòng nổ GHM chân đế( ảnh 1), và motor giảm tốc phòng nổi GVM mặt bích( ảnh 2)

b) Động cơ giảm tốc phòng nổ gắn hộp số giảm tốc NMRV

Motor phòng nổ gắn Hộp số giảm tốc NMRV

Motor giảm tốc phòng nổ NMRV

Mô tơ phòng nổ liền giảm tốc NMRV RV – hộp số trục vít kiểu Ý.

c) Động cơ giảm tốc phòng nổ R tải nặng, trục thẳng

Motor giảm tốc phòng nổ R tải nặng mặt bích

Motor giảm tốc tải nặng R mặt bích

d) Động cơ giảm tốc phòng nổ K tải nặng, trục vuông góc

Động cơ hộp số phòng nổ KA trục ra là trục rỗng cốt âm

YB3 - KA: trục ra trục rỗng cốt âm

trục ra là trục đặc cốt dương

YB3 - K: trục ra là trục đặc cốt dương

e) Động cơ giảm tốc phòng nổ cyclo cycloid

e1) Động cơ giảm tốc phòng nổ cycloid chân đế

Tỉ số truyền phổ biến là từ i = 11 tới 87  

Động cơ phòng nổ YB2 bích B35 gắn hộp giảm tốc cyclo cycloid, kiểu Nhật

Motor giảm tốc phòng nổ Cyclo chân đế

Sau khi gắn motor chống cháy nổ vào thì được như hình sau:

Sau khi gắn motor chống cháy nổ vào

e2) Motor giảm tốc phòng nổ cyclo mặt bích

motor giảm tốc phòng nổ cyclo mặt bích

motor giảm tốc phòng nổ Cyclo mặt bích XL - BL 4KW 15Kw

f) Motor giảm tốc phòng nổ trục vít WP

f1) Motor hộp số phòng nổ WPDA: trục vào là cốt âm mặt bích phía dưới

WPDA: trục vào là cốt âm mặt bích phía dưới

f2) Motor hộp số phòng nổ WPDS: trục vào là cốt âm mặt bích phía trên

WPDS: trục vào là cốt âm mặt bích phía trên

f3) Motor hộp số phòng nổ WPDO: trục úp ngửa

Motor giảm tốc phòng nổ trục úp ngửa

f4) Motor hộp số phòng nổ trục ngang lắp thẳng đứng

Motor giảm tốc phòng nổ trục ngang lắp thẳng đứng

g) Motor giảm tốc phòng nổ điều tốc

g1) Motor giảm tốc phòng nổ điều chỉnh tốc độ: 200 - 1000 vòng phút

Motor phòng nổ điều chỉnh tốc độ 200 - 1000 vòng phút

g2) Motor giảm tốc phòng nổ RV điều tốc

Dưới đây là mẫu giảm tốc phòng nổ RV điều tốc cốt âm

Motor Giảm Tốc Phòng Nổ Điều Tốc – Có khả năng điều chỉnh tốc độ bằng tay – Điều Tốc Cơ RV cốt âm

Và sau đây là giảm tốc phòng nổ RV điều tốc cốt âm

Motor Giảm Tốc Phòng Nổ Điều Tốc – Có khả năng điều chỉnh tốc độ bằng tay – Điều Tốc Cơ RV cốt dương

g3) Motor hộp số phòng nổ WPDA điều tốc

motor giảm tốc phòng nổ WPDA, điều chỉnh tốc độ

g4) Motor hộp số phòng nổ WPDS điều tốc

motor giảm tốc phòng nổ WPDS, điều chỉnh tốc độ

g5) Motor giảm tốc phòng nổ R tải nặng, điều chỉnh tốc độ

Motor giảm tốc phòng nổ tải nặng R

Tư vấn: 0968140191

Motor Giảm tốc phòng nổ YB3 + Hộp số R, trục thẳng, làm việc tải nặng, công suất lớn

g6) Motor giảm tốc phòng nổ cycloid cyclo

Dưới đây là motor hộp số phòng nổ cycloid chân đế điều tốc 

motor giảm tốc phòng nổ Cyclo chân đế, điều chỉnh tốc độ

Và đây là hộp số giảm tốc phòng nổ cycloid mặt bích điều tốc

motor giảm tốc phòng nổ Cyclo mặt bích, điều chỉnh tốc độ

h) Motor phòng nổ có thắng phanh

Đọng cơ phòng nổ có phanh thắng

Video clip các loại động cơ phòng nổ YB2 YB3 B35 gắn với các loại hộp số giảm tốc.

 Tư vấn: 0981676163

i) Giảm tốc phòng nổ  F, trục ra song song với trục vào

Giảm Tốc Phòng Nổ Kiểu F – Động cơ YB3 gắn với hộp số giảm tốc F trục ra song song với trục vào

k)  Giảm tốc phòng nổ điều chỉnh tốc độ 2 cấp

Motor giảm tốc phòng nổ điều chỉnh tốc độ 2 cấp

l) Giảm tốc phòng nổ điều chỉnh tốc độ 3 cấp

Motor giảm tốc phòng nổ điểu chỉnh tốc độ 3 cấp