098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor Giảm Tốc Tải Nặng 2 Cấp

5.529 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor giảm tốc tải nặng 2 cấp còn gọi là hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp hay hộp số giảm tốc 2 cấp tải nặng, hộp số tải nặng 2 cấp. Motor giảm tốc tải nặng 2 cấp làm việc cùng với motor điện để tạo ra tốc độ chậm hơn, lực khỏe hơn cho các cỗ máy cần độ chính xác cao. Mời quý vị xem các thông tin hữu ích dưới đây:

1) Ứng dụng motor giảm tốc tải nặng 2 cấp

Motor giảm tốc tải nặng 2 cấp có công dụng như:

 • Chế tạo thang máy chậm để ngắm cảnh, vận thăng chở gạch đá lên lầu
 • Chế tạo, đúc vỏ súng, tên lửa, vũ khí trong quân đội
 • Làm ra khẩu trang, khuấy dung dịch văc xin tiêm phòng dịch
 • Làm ra máy kéo tàu thủy

2) Motor giảm tốc tải nặng 2 cấp 0.4kw 0.37kw

2a) Motor giảm tốc 2 cấp tải nặng 0.4kw 0.37kw trục thẳng  

Motor giảm tốc tải nặng 2 cấp 0.4kw 0.37kw trục thẳng có các mã thông dụng GV R57, GV R67, GV R77. Đường kính trục dương: 35mm, 40mm

Sau đây là ví dụ về motor giảm tốc 2 cấp 0.4kw 0.37kw, mã GV R57

 • Đường kính trục dương: 35mm
 • Tổng dài: 579mm
 • Tổng cao: 222.3m
 • Chiều dài hộp số: 257mm

Motor giảm tốc tải nặng 2 cấp GV R57, 0.4kw

2b) Motor giảm tốc 2 cấp tải nặng 0.4kw 0.37kw trục dương vuông góc  

Hộp số giảm tốc tải nặng 2 cấp tải nặng 0.4w 0.37kw có các mã thông dụng GV K57, GV K67, GV K77. Đường kính trục dương: 35mm, 40mm

Sau đây là bản vẽ ví dụ về hộp số giảm tốc tải nặng 2 cấp 0.4kw, mã GV K57

 • Đường kính trục dương: 35mm
 • Tổng dài: 655mm
 • Tổng cao: 190m
 • Chiều dài hộp số: 333mm

Hộp số giảm tốc tải nặng 2 cấp GV K, 0.4kw 0.5hp

2c) Motor giảm tốc 2 cấp tải nặng 0.4kw 0.37kw cốt âm

Hộp số giảm tốc tải nặng 2 cấp 0.4w 0.5hp cốt âm có các mã thông dụng GV KA57, GV KA67. Đường kính trục âm: 35mm, 40mm

Sau đây là bản vẽ ví dụ về hộp số giảm tốc tải nặng 2 cấp 0.4kw, mã GV KA57

 • Đường kính trục âm: 35mm
 • Tổng dài: 655mm
 • Tổng cao: 190m
 • Chiều dài hộp số: 333mm

2d) Motor giảm tốc 2 cấp tải nặng 0.4kw 0.37kw trục âm mặt bích

Hộp số giảm tốc tải nặng 2 cấp 0.4w 0.5hp trục âm mặt bích có các mã thông dụng GV KAF57, GV KAF67. Đường kính trục âm: 35mm, 40mm

Sau đây là bản vẽ ví dụ về hộp số giảm tốc tải nặng 2 cấp 0.4kw, mã GV KAF57

 • Đường kính trục âm: 40mm
 • Tổng dài: 671mm
 • Tổng cao: 215m
 • Chiều dài hộp số: 349mm

Motor giảm tốc 2 cấp tải nặng 0.4kw 0.37kw trục âm mặt bích

3) Motor giảm tốc tải nặng 2 cấp 0.75kw 1hp

3a) Motor giảm tốc 2 cấp tải nặng 0.75kw 1hp trục thẳng  

Hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp 0.75kw 1hp trục thẳng có các mã thông dụng GV R57, GV R67, GV R77. Đường kính trục dương: 35mm, 40mm

Sau đây là ví dụ về motor giảm tốc 2 cấp 0.75kw, mã GV R57

 • Đường kính trục dương: 35mm
 • Tổng dài: 507mm
 • Tổng cao: 222.3m
 • Chiều dài hộp số: 257mm

Hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp GV R, 0.75kw 1hp

3b) Motor giảm tốc 2 cấp tải nặng 0.75kw 1hp trục dương vuông góc  

Hộp số giảm tốc tải nặng 2 cấp 0.75w 1hp trục vuông góc có các mã thông dụng GV K57, GV K67. Đường kính trục dương: 35mm, 40mm

Sau đây là bản vẽ ví dụ về hộp số giảm tốc tải nặng 2 cấp 0.75kw, mã GV K57

 • Đường kính trục dương: 35mm
 • Tổng dài: 662mm
 • Tổng cao: 190m
 • Chiều dài hộp số: 333mm

3c) Motor giảm tốc 2 cấp tải nặng 0.75kw 1hp cốt âm  

Hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp 0.75kw 1hp cốt âm có các mã thông dụng GV KA57, GV KA67. Đường kính trục ra âm: 35mm, 40mm

Sau đây là ví dụ về motor giảm tốc 2 cấp 0.75kw, mã GV KA57

 • Đường kính trục âm: 35mm
 • Tổng dài: 662mm
 • Tổng cao: 190m
 • Chiều dài hộp số: 333mm

Motor giảm tốc 2 cấp tải nặng 0.75kw 1hp cốt âm  

3d) Motor giảm tốc 2 cấp tải nặng 0.75kw 1hp trục âm mặt bích

Hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp 0.75kw 1hp trục âm mặt bích có các mã thông dụng GV KAF57, GV KAF67. Đường kính trục ra âm: 35mm, 40mm

Sau đây là ví dụ về motor giảm tốc 2 cấp 0.75kw, mã GV KAF57

 • Đường kính trục âm: 40mm
 • Tổng dài: 678mm
 • Tổng cao: 215m
 • Chiều dài hộp số: 349mm

Motor giảm tốc 2 cấp tải nặng 0.75kw 1hp trục âm mặt bích

4) Motor giảm tốc tải nặng 2 cấp 1.5kw 2hp

3a) Giảm tốc 2 cấp tải nặng 1.5kw 2hp trục thẳng  

Hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp GV R 1.5kw 2hp trục thẳng có các mã thông dụng GV R57, GV R67, GV R77. Đường kính trục dương: 35mm, 40mm

Sau đây là bản vẽ ví dụ về hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp 1.5kw trục thẳng, mã GV R57

 • Đường kính trục dương: 35mm
 • Tổng dài: 646mm
 • Tổng cao: 243m
 • Chiều dài hộp số: 280mm

Hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp GV R, 1.5kw 2hp

3b) Giảm tốc 2 cấp tải nặng 1.5kw 2hp trục dương vuông góc  

Hộp số tải nặng 2 cấp 1.5kw 2hp trục dương vuông góc có các mã thông dụng GV K57, GV K67. Đường kính trục dương: 35mm, 40mm

Sau đây là bản vẽ ví dụ về hộp số giảm tốc tải nặng 2 cấp 1.5kw, mã GV K57

 • Đường kính trục dương: 40mm
 • Tổng dài: 699mm
 • Tổng cao: 208m
 • Chiều dài hộp số: 333mm

3c) Giảm tốc 2 cấp tải nặng 1.5kw 2hp cốt âm  

Hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp 1.5kw 2hp cốt âm có các mã thông dụng GV KA57, GV KA67. Đường kính trục âm: 35mm, 40mm

Sau đây là ví dụ về motor giảm tốc 2 cấp 0.75kw cốt âm, mã GV KA57

 • Đường kính trục âm: 40mm
 • Tổng dài: 699mm
 • Tổng cao: 208m
 • Chiều dài hộp số: 333mm

Giảm tốc 2 cấp tải nặng 1.5kw 2hp cốt âm  

3d) Giảm tốc 2 cấp tải nặng 1.5kw 2hp trục âm mặt bích

Hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp 1.5kw 2hp trục âm mặt bích có các mã thông dụng GV KAF57, GV KAF67. Đường kính trục ra âm: 35mm, 40mm

Sau đây là ví dụ về motor giảm tốc 2 cấp 0.75kw trục âm mặt bích, mã GV KAF57

 • Đường kính trục âm: 40mm
 • Tổng dài: 678mm
 • Tổng cao: 215m
 • Chiều dài hộp số: 349mm

Giảm tốc 2 cấp tải nặng 1.5kw 2hp trục âm mặt bích

5) Motor giảm tốc tải nặng 2 cấp 2.2kw 3hp

3a) Giảm tốc 2 cấp tải nặng 2.2kw 3hp trục thẳng  

Hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp 2.2kw 3hp trục thẳng có các mã thông dụng GV R57, GV R67, GV R77. Đường kính trục dương: 35mm, 40mm

Sau đây là bản vẽ ví dụ về hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp 2.2kw trục thẳng, mã GV R77

 • Đường kính trục dương: 40mm
 • Tổng dài: 676mm
 • Tổng cao: 273m
 • Chiều dài hộp số: 310mm

3b) Giảm tốc 2 cấp tải nặng 2.2kw 3hp trục dương vuông góc  

Hộp số giảm tốc tải nặng 2 cấp 2.2kw 3hp trục dương vuông góc có các mã thông dụng GV K57, GV K67. Đường kính trục dương: 35mm, 40mm

Sau đây là bản vẽ ví dụ về hộp số tải nặng 2 cấp 2.2kw, mã GV K67

 • Đường kính trục dương: 40mm
 • Tổng dài: 699mm
 • Tổng cao: 208m
 • Chiều dài hộp số: 333mm

3c) Giảm tốc 2 cấp tải nặng 2.2kw 3hp cốt âm  

Hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp 2.2kw 3hp cốt âm có các mã thông dụng GV KA57, GV KA67. Đường kính trục ra âm: 35mm, 40mm

Sau đây là bản vẽ ví dụ về hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp 2.2kw, mã GV KA67

 • Đường kính trục âm: 40mm
 • Tổng dài: 699mm
 • Tổng cao: 208m
 • Chiều dài hộp số: 333mm

Giảm tốc 2 cấp tải nặng 2.2kw 3hp cốt âm  

3d) Giảm tốc 2 cấp tải nặng 2.2kw 3hp trục âm mặt bích

Hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp 2.2kw 3hp trục âm mặt bích có các mã thông dụng GV KAF57, GV KAF67. Đường kính trục ra âm: 35mm, 40mm

Sau đây là bản vẽ ví dụ về hộp giảm tốc tải nặng 2 cấp 2.2kw, mã GV KAF67

 • Đường kính trục âm: 40mm
 • Tổng dài: 720mm
 • Tổng cao: 226m
 • Chiều dài hộp số: 354mm

Giảm tốc 2 cấp tải nặng 2.2kw 3hp trục âm mặt bích