098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc
Bộ lọc sản phẩm

Bơm Lưu Lượng

9.530 reviews

Bơm Lưu Lượng còn gọi là Bơm Nước Lưu Lượng. Chúng tôi công ty Minhmotor hiện nay cung cấp máy bơm nước lưu lượng từ 6 mét khối - 96 mét khối. Tương ứng với công suất từ 1.5kw 2hp - 30kw 40hp giá rẻ - Liên hệ đến hotline để được tư vấn và hướng dẫn sử dụng các loại máy bơm nước.

1) Công suất bơm Lưu Lượng 6-7-8 Mét Khối 

 • Mã CM 32- 160B công suất 2.2kw 3HP
 • Mã CM 32-160A công suất 3kw 4HP
 • Mã G-31-40 công suất 0.75kw 1HP 2 pole
 • Mã G-32-50 công suất 1.5kw 2HP 4 pole

bơm Lưu Lượng

2) Công suất bơm Lưu Lượng 9-10-12 Mét Khối

 • Mã CM 40-160A công suất 3kw 4HP
 • Mã CM 40-160A công suất 4kw 5.5HP
 • Mã CM 40-200B công suất 5.5kw 7.5HP
 • Mã CM 40-200A công suất 7.5kw 10HP
 • Mã CM 40-250B công suất 11kw 15HP
 • Mã CM 40-250A công suất 15kw 20HP
 • Mã G-31-50 công suất 0.75kw 1HP 2 pole 
 • Mã G-32-40 công suất 1.5kw 2HP 2 pole
 • Mã G-32-50 công suất 1.5kw 2HP 2 pole
 • Mã G-33-50 công suất 2.2kw 3HP 2 pole
 • Mã G-35-50 công suất 3.7kw 5.5HP 2 pole
 • Mã G-37-50 công suất 5.5kw 7.5HP 2 pole

3) Công suất bơm Lưu Lượng 15-16-18 Mét Khối

 • Mã CM 40-200B công suất 5.5kw 7.5HP
 • Mã CM 50-160B công suất 5.5kw 7.5HP
 • Mã CM 50-160A công suất 7.5kw 10HP
 • Mã G-32-65 công suất 1.5kw 2HP 2 pole
 • Mã G-33-65 công suất 2.2kw 3HP 2 pole
 • Mã G-37-65 công suất 5.5kw 7.5HP 2 pole
 • Mã G-35-65 công suất 3.7kw 5.5HP 4 pole

4) Công suất bơm Lưu Lượng 21-22-24 Mét Khối

 • Mã CM 50-160B công suất 5.5 kw 7.5HP
 • Mã CM 50-160A công suất 7.5kw 10HP
 • Mã CM 50-200B công suất 11kw 15HP
 • Mã CM 50-200A công suất 15kw 20HP
 • Mã G-310-65 công suất 7.5kw 10HP 2 pole
 • Mã G-315-65 công suất 11kw 15HP 2 pole
 • Mã G-32-65 công suất 1.5kw 2HP 4 pole
 • Mã G-37-65 công suất 5.5kw 7.5HP 4 pole
 • Mã G-33-65 công suất 2.2kw 3HP 4 pole

bơm Lưu Lượng

5) Công suất bơm Lưu Lượng 27-28-30 Mét Khối

 • Mã CM 65-125B công suất 5.5kw 7.5HP
 • Mã CM 65-125A công suất 7.5kw 10HP
 • Mã CM 50-250C công suất 15kw 20HP
 • Mã CM 50-250B công suất 18.5kw 25HP
 • Mã CM 50-250A công suất 22kw 30HP
 • Mã G-310-65 công suất  7.5kw 10HP 2 pole
 • Mã G-315-65 công suất 11kw 15HP 2 pole
 • Mã G-32-65 công suất 1.5kw 2HP 4 pole
 • Mã G-37-65 công suất 5.5kw 7.5HP 4 pole
 • Mã G-33-65 công suất 2.2kw 3HP 4 pole

6) Công suất bơm Lưu Lượng 33-35-36 Mét Khối

 • Mã CM 65- 125B công suất 5.5kw 7.5HP
 • Mã CM 65-125A công suất 7.5kw 10HP
 • Mã G-33-80 công suất 2.2kw 3HP 2 pole
 • Mã G-35-80 công suất 3.7kw 5.5HP 2 pole
 • Mã G-37-80 công suất 5.5kw 7.5HP 2 pole
 • Mã G-310-80 công suất 7.5kw 10HP 2 pole
 • Mã G-320-80 công suất 15kw 20HP 2 pole
 • Mã G-340-80 công suất 30kw 40HP 2 pole
 • Mã G-33-80 công suất 2.2kw 3HP 4 pole

7) Công suất bơm Lưu Lượng 39-40-42 Mét Khối

 • Mã CM 65-125B công suất 5.5kw 7.5HP
 • Mã CM 65-125A công suất 7.5kw 10HP
 • Mã CM 65-160B công suất 11kw 15HP
 • Mã G-315-80 công suất 11kw 15HP 2 pole
 • Mã G-325-80 công suất 18.5kw 25HP 2 pole
 • Mã G-330-80 công suất 22kw 30HP 2 pole
 • Mã G-350-80 công suất 37kw 50HP 2 pole
 • Mã G-35-80 công suất 3.7kw 5.5HP 4 pole
 • Mã G-310-80 công suất 7.5kw 10HP 4 pole
 • Mã G-37-80 công suất 5.5kw 7.5HP 4 pole
 • Mã G-315-80 công suất 11kw 15HP 4 pole

8) Công suất bơm Lưu Lượng 42-45-48 Mét Khối

 • Mã CM 65-125B công suất 5.5kw 7.5HP
 • Mã CM 65-125B công suất 5.5kw 7.5HP
 • Mã CM 65-160B công suất 11kw 15HP
 • Mã G-330-80 công suất 22kw 30HP 2 pole
 • Mã G-350-80 công suất 37kw 50HP 2 pole
 • Mã G-37-80 công suất 5.5kw 7.5HP 4 pole
 • Mã G-315-80 công suất 11kw 15HP 4 pole

bơm Lưu Lượng

9) Công suất bơm Lưu Lượng 60-64-66 Mét Khối

 • Mã CM 80-160D công suất 11kw 15HP
 • Mã CM 65-200C công suất 15kw 20HP
 • Mã CM 80-160C công suất 15kw 20HP
 • Mã CM 65-200B công suất 18.5kw 25HP
 • Mã CM 80-160B công suất 18.5kw 25HP
 • Mã CM 65-200A công suất 22kw 30HP
 • Mã CM 65-250B công suất 30kw 40HP
 • Mã CM 65-250A công suất 37kw 50HP
 • Mã G-35-100 công suất 3.7kw 5.5HP 2 pole
 • Mã G-37-100 công suất 5.5kw 7.5HP 2 pole
 • Mã G-320-100 công suất 15kw 20HP 2 pole
 • Mã G-35-100 công suất 3.7kw 5.5HP 4 pole
 • Mã G-37-100 công suất 5.5kw 7.5HP 4 pole

10) Công suất bơm Lưu Lượng 72-75-78 Mét Khối

 • Mã CM 80- 160D công suất 11kw 15HP
 • Mã CM 80-160C công suất 15kw 20HP
 • Mã CM 80-160B công suất 18.5kw 25HP
 • Mã CM 80-160A công suất 22kw 30HP
 • Mã G-310-100 công suất 7.5kw 10HP 2 pole
 • Mã G-315-100 công suất 11kw 15HP 2 pole
 • Mã G-325-100 công suất 18.5kw 25HP 2 pole
 • Mã G-340-100 công suất 30kw 40HP 2 pole
 • Mã G-360-100 công suất 45kw 60HP 2 pole
 • Mã G-310-100 công suất 7.5kw 10HP 2 pole
 • Mã G-315-100 công suất 11kw 15HP 4 pole
 • Mã G-325-100 công suất 18.5kw 25HP 4 pole
 • Mã G-330-100 công suất 22kw 30HP 4 pole

11) Công suất bơm Lưu Lượng 84-90-96 Mét Khối

 • Mã CM 80-200B công suất 30kw 40HP
 • Mã CM 80-200A công suất 37kw 50HP
 • Mã G-330-100 công suất 22kw 30HP 2 pole
 • Mã G-350-100 công suất 37kw 50HP 2 pole

Để xem thêm các loại máy bơm nước khác bán chạy nhất tại Việt Nam, mời quý vị click tại đây:

Để biết thêm về thông số kỹ thuật chi tiết, bản vẽ kích thước, giá sản phẩm bơm lưu lượng mời quý khách xem các sản phẩm bên dưới:

Hiển thị 1 - 11 trong 11 sản phẩm