098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bơm Chìm Nước Thải 1 Pha 220V

5.011 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Máy bơm chìm nước thải 1 pha 220v là một dạng đặc biệt của máy bơm nước hiện nay, dùng bơm nước hoặc chất lỏng có lẫn tạp chất.

Điểm khác biệt lớn nhất đó là bơm chìm sử dụng một loại động cơ điện đặt chìm hoàn toàn trong nước. Động cơ được ngăn chặn việc tiếp xúc với nước bằng cách sử dụng một khoang dầu kín nước hoàn toàn. Một thiết bị máy bơm chìm khi được thiết kế phải chú ý đến rất nhiều đặc điểm như: yêu cầu độ đẩy cao, đẩy xa, tính toán lực dọc bơm, kết cấu bơm để cân bằng lực trong môi trường nước,...

 

1) Bơm chìm nước thải với 2 đầu Gang thân Inox 1 pha 220v:

a) Bơm chìm nước thải WQD15-5-0.55SA (có phao) 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 0.55 kw - 0.75HP
 • Độ hút sâu: 7 m
 • Lưu lượng: 18 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 5.08 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2 inch
 • Giá bán: 3.040.000 đồng

b) Bơm chìm nước thải WQD17-5-0.75SA (có phao) 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 0.75 kw - 1HP
 • Độ hút sâu: 9 m
 • Lưu lượng: 20 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 5.08 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2 inch
 • Giá bán: 3.210.000 đồng

c) Bơm chìm nước thải WQD15-5-0.55S 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 0.55 kw - 0.75HP
 • Độ hút sâu: 7 m
 • Lưu lượng: 18 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 5.08 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2 inch
 • Giá bán: 2.920.000 đồng

d) Bơm chìm nước thải WQD17-5-0.75S 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 0.75 kw - 1HP
 • Độ hút sâu: 9 m
 • Lưu lượng: 20 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 5.08 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2 inch
 • Giá bán: 3.100.000 đồng

e) Bơm chìm nước thải WQD15-5-0.55SF 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 0.55 kw - 0.75HP
 • Độ hút sâu: 7 m
 • Lưu lượng: 18 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 5.08 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2 inch
 • Giá bán: 3.040.000 đồng

f) Bơm chìm nước thải WQD17-5-0.75SF 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 0.75 kw - 1HP
 • Độ hút sâu: 9 m
 • Lưu lượng: 20 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 5.08 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2 inch
 • Giá bán: 3.250.000 đồng

g) Bơm chìm nước thải WFD30-5-1.1 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 1.1 kw - 1.5HP
 • Độ hút sâu: 8 m
 • Lưu lượng: 45 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 7.62 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 3 inch
 • Giá bán: 3.560.000 đồng

h) Bơm chìm nước thải WFD30-9-1.5 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 1.5 kw - 2HP
 • Độ hút sâu: 12 m
 • Lưu lượng: 56 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 7.62 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 3 inch
 • Giá bán: 3.710.000 đồng

 

2) Bơm chìm nước thải thân Gang 1 pha 220v:

a) Bơm chìm nước thải TPS250 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 0.25 kw - 1/3HP
 • Độ hút sâu: 9.5 m
 • Lưu lượng: 5.3 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.17 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.25 inch
 • Giá bán: 2.050.000 đồng

b) Bơm chìm nước thải TPS401A (có phao) 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 0.4 kw - 0.5HP
 • Độ hút sâu: 11 m
 • Lưu lượng: 16 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 5.08 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2 inch
 • Giá bán: 2.770.000 đồng

c) Bơm chìm nước thải TPS401 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 0.4 kw - 0.5HP
 • Độ hút sâu: 11 m
 • Lưu lượng: 16 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 5.08 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2 inch
 • Giá bán: 2.740.000 đồng

d) Bơm chìm nước thải TPS751A (có phao) 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 0.75 kw - 1HP
 • Độ hút sâu: 14 m
 • Lưu lượng: 18 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 5.08 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2 inch
 • Giá bán: 3.010.000 đồng

e) Bơm chìm nước thải TPS751 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 0.75 kw - 1HP
 • Độ hút sâu: 14 m
 • Lưu lượng: 18 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 5.08 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2 inch
 • Giá bán: 2.890.000 đồng

f) Bơm chìm nước thải TPS1900S 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 1.5 kw - 2HP
 • Độ hút sâu: 13 m
 • Lưu lượng: 37.5 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 7.62 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 3 inch
 • Giá bán: 4.190.000 đồng

g) Bơm chìm nước thải SW1250V 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 0.25 kw - 1/3HP
 • Độ hút sâu: 8.5 m
 • Lưu lượng: 11 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 3.81 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 1.5 inch
 • Giá bán: 2.630.000 đồng

h) Bơm chìm nước thải 80WQX30-4.5-1.5 (380V) 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 1.5 kw - 2HP
 • Độ hút sâu: 7.7 m
 • Lưu lượng: 40 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 7.62 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 3 inch
 • Giá bán: 5.880.000 đồng

i) Bơm chìm nước thải 80WQX30-7-2.2 (380V) 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 2.2 kw - 3HP
 • Độ hút sâu: 10.2 m
 • Lưu lượng: 50 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 7.62 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 3 inch
 • Giá bán: 6.200.000 đồng

k) Bơm chìm nước thải 65WQX24-12.5-2.2 (380V) 1 pha 220v

Thông số sản phẩm

 • Công suất: 2.2 kw - 3HP
 • Độ hút sâu: 18.3 m
 • Lưu lượng: 50 mét khối/ giờ
 • Đường kính ống hút xả (cm): 6.35 cm
 • Đường kính ống hút xả (inch): 2.5 inch
 • Giá bán: 6.110.000 đồng