098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor giảm tốc 0.75kW 1HP tỉ số truyền 59

4.913 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor giảm tốc 0.75kW 1HP tỉ số truyền 59, động cơ giảm tốc 0.75kW 1HP ratio 1/59

Công dụng: máy đào đất tàu điện ngầm, máy nhuộm vải vóc, máy khoan lòng biển lấy dầu khí, máy ép mía thành đường, máy giặt và vắt khô quần áo.

1) Bản vẽ Motor giảm tốc 0.75kW 1HP tỉ số truyền 59, chân đế

Bản vẽ motor giảm tốc 0.75kw tỉ số truyền 59 như hình sau

Motor giảm tốc 0.75kw 1hp chân đế tỉ số truyền 59 đường kính trục ra 35 mm

Tên hộp giảm tốc XWD3

Đường kính trục 35 mm

Tổng cao 240 mm

Tổng dài 532 mm

Mã hộp giảm tốc BWD1

Đường kính trục 35 mm

Tổng cao 220 mm

Tổng dài > 447 mm

Motor giảm tốc 0.75kw 1hp chân đế tỉ số truyền 59 đường kính trục ra 45 mm

Tên hộp giảm tốc XWD4

Đường kính trục 45 mm

Tổng cao 275 mm

Tổng dài 597 mm

Mã hộp giảm tốc BWD2

Đường kính trục 45 mm

Tổng cao 255 mm

Tổng dài > 495 mm

2) Thông số kỹ thuật Motor giảm tốc 0.75kW 1HP ratio 59 mặt bích

Motor giảm tốc 0.75kw 1hp mặt bích tỉ số truyền 59 đường kính ngoài mặt bích 230 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD3

Đường kính trục 35 mm

Đường kính ngoài mặt bích 230 mm

Tổng dài > 532 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD0

Đường kính trục 35 mm

Đường kính ngoài mặt bích 230 mm

Tổng dài > 449 mm

Motor giảm tốc 0.75kw 1hp mặt bích tỉ số truyền 59 đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD4

Đường kính trục 45 mm

Đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Tổng dài 595 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD2

Đường kính trục 45 mm

Đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Tổng dài > 501 mm

3) Motor giảm tốc tải nặng 0.75kW 1HP R57, tỉ số truyền 59, 57, 58, trục thẳng cốt dương

Motor giảm tốc tải nặng 0.75kw 1hp R57, tỉ số truyền 57.29 

  • Đường kính trục: 35 mm - 45 mm
  • Tốc độ trục ra sau khi giảm tốc = 25 vòng/phút vì tỉ số truyền ratio = 57.29, 1450 / 57.29 = 25
  • Momen xoắn cực đại đạt: 7220 Nm
  • SF – hệ số làm việc – hệ số tải động cơ giảm tốc 3 pha 0.75kw: 1.50
  • Tổng chiều dài: 592 mm
  • Tổng chiều cao: 187 mm