098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Không cân bằng pha

08 thg 8 2018 20:36

Không cân bằng pha

Không cân bằng pha là sự không cân bằng xảy ra khi các đường dây điện lệch pha. Sự không cân bằng pha của hệ thống nguồn 3ɸ xảy ra khi các tải 1ɸ được sử dụng, làm cho một hoặc hai đường dây điện mang nhiều hoặc ít tải hơn. Các tải của hệ thống nguồn 3ɸ được các thợ điện làm cân bằng khi lắp đặt. Tuy nhiên khi các tải 1ɸ thêm vào hệ thống, thì một sự không cân bằng bắt đầu xảy ra. Sự không cân bằng này làm cho các đường dây 3ɸ đi lệch pha, và các kết quả là pha không còn cách nhau 120 độ nữa.

Sự không cân bằng pha làm cho các mô tơ 3ɸ chạy ở các nhiệt độ cao hơn so với các giá trị định mức. Sự mất cân bằng pha, thì sự tăng nhiệt độ càng lớn hơn. Các nhiệt độ cao này làm hư lớp cách điện và gây nên các vấn đề liên quan khác. Xem hình 8.3

8.3 Nhiệt độ mô tơ không cân bằng pha

Các mô tơ ba pha không thể phân phối mã lực theo định mức của chúng khi một hệ thống không được cân bằng. Ví dụ, một sự không cân bằng 3 pha 3% có thể làm cho một motor điện hoạt động chỉ ở 90% công suất định mức của nó, đòi hỏi mô tơ phải được giảm tải cho bất kỳ ứng dụng nào. Xem hình 8.4.  

Không cân bằng điện áp

Không cân bằng điện áp là sự không cân bằng xảy ra khi điện áp tại các đầu cực mô tơ không bằng nhau. Sự không cân bằng điện áp này có thể nằm trong phạm vi từ vài millivolt đến mất toàn bộ điện áp trên một dây. Nếu điện áp không được cân bằng, thì một dây quấn sẽ quá nóng, gây hư hỏng dây đó. Sự không cân bằng điện áp dẫn đến một sự không cân bằng về dòng điện.

Điện áp theo định kỳ phải được kiểm tra về sự không cân bằng và trong tất cả các yêu cầu về bảo trì sửa chữa. Bất cứ khi nào điện áp không cân bằng quá 2 % được đo thì luôn luôn:

Kiểm tra hệ thống điện xung quanh với các tải quá mức được bắt vào một dây điện.

Thông báo cho công ty điện lực biết.

Nếu sự không cân bằng điện áp không thể sửa chữa được, thì điều chỉnh tải hoặc công suất của mô tơ bằng cách giảm tải dây mô tơ hoặc tăng kích cỡ của mô tơ lên. 

9.926 reviews

Tin tức liên quan

Giá Hộp Số Giảm Tốc Tháng 11/2020
Giá Máy Bơm Nước Tháng 11/2020
Giá Motor Giảm Tốc 3 Pha Tháng 11/2020
Giá Motor Giảm Tốc 1 Pha Tháng 11/2020
Giá Motor Điện ABB 3 Pha Tháng 11/2020