098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Cách xác định điện áp khi hở mạch cuộn dây rôto ?

08 thg 8 2018 20:36

Cách xác định điện áp khi hở mạch cuộn dây rôto như thế nào?

Hạng mục thí nghiệm này là hạng mục thường làm của các cơ sở sửa chữa điện cơ , bởi vì thiết bị thí nghiệm đơn giản, phương pháp thí nghiệm đơn giản, nhưng lại có thể tìm ra nhiều sự cố và khiếm khuyết.

Qua thí nghiệm này có thể xác định số vòng dây cuộn dây của stato và rôto, số lượng các mạch nhánh song song, khoảng cách bước cuộn dây và phương thức nối dây có đúng hay không, cuộn dây có sự cố ngắn mạch hay không; cuộn dây ba pha có đối xứng hay không, ngoài ra qua thí nghiệm tính được điện áp xem có phù hợp với các số hiệu nhãn hiệu động cơ hay không? Thông thường điện áp với trị số tiêu chuẩn không được phép vượt quá ±5%.

Phương pháp thí nghiệm

Ngắt cuộn dây rôto khỏi mạch, không cho rôto quay. Stato được đạt điện áp định mức ba pha, giữa vành cổ góp của rôto đo được trị số điện áp giữa các cuộn dây rôto, rồi đối chiếu với nhãn hiệu xem nó có phù hợp không. Cuộn dây rôto của động cơ có điện áp rôto cao hơn 600V, điện áp thí nghiệm của stato có thể hạ thấp, vôn kế có thể không qua bộ hỗ cảm điện áp, trực tiếp đo điện áp rôto. Khi thí nghiệm nếu khởi động khi rôto ngắt mạch, có thể kiểm tra xem có chỗ chập mạch hoặc có sự cố ngắn mạch của cuộn dây rôto. Ngoài ra kiểm tra xem có dòng Fucô của vật liệu sắt từ ảnh hưởng đến tốc độ quay của rôto. Nếu rôto bình thường, có thể chặn cứng rôto lại để làm thí nghiệm hạng mục này. Cũng có thể đưa điện áp vào rôto, đo điện áp trên cuộn dây stato. Nếu cuộn dây stato, rôto nối dây không giống nhau, khi muốn tính tỷ lệ điện áp pha, nên tính đổi điện áp dây thành điện áp pha rồi mới tính trị số tỷ lệ.

Phân tích kết quả và tiêu chuẩn đo

1) Đo được hiệu số giữa trị số lớn nhất hoặc nhỏ nhất của điện áp ba pha của rôto hở mạch với trị số trên biển hiệu, không được lớn hơn ±5% tỷ lệ điện áp tiêu chuẩn là được.

2) Nếu điện áp ba pha và dòng điện không tải ba pha đều cân bằng, còn điện áp rôto không cân bằng và vượt quá ±2% (tức là hiệu giá trị giữa điện áp hở mạch ba pha và trị số trung bình), thì chứng tỏ cuộn dây ba pha của rôto không đối xứng.

3) Đưa điện áp vào cuộn dây stato, đo điện áp trên cuộn dây rôto nếu tỷ lệ điện áp đo được cao hơn tỷ lệ điện áp trên nhãn hiệu, thì chứng tỏ cuộn dây stato có số vòng quấn nhiều hoặc số lượng mạch nhánh song song không đúng. Ngược lại, đưa điện áp vào cuộn dây rôto, đo điện áp trên cuộn dây stato nếu tỷ lệ điện áp đo được lớn hơn điện áp trên nhãn hiệu thì chứng tỏ số vòng dây của cuộn dây rôto đã quấn ít, hoặc khoảng cách bước nhỏ; số lượng mạch song song không đúng.

4) Khi sửa chữa thay đổi cuộn dây, các hạng mục thí nghiệm này không thể bỏ qua. Nếu không làm thí nghiệm hạng mục này, chỉ làm thí nghiệm không tải; rôto bị sự cố ngắn mạch mà vẫn khởi động quay; cho răng máy điện bình thường, đến khi mang tải sẽ lập tức xuất hiện khói, sự cố cháy hỏng. Sự cố này thường thấy ở những cơ sở sửa chữa có điều kiện thí nghiệm không đầy đủ.

5.788 reviews

Tin tức liên quan

Giá Hộp Số Giảm Tốc Tháng 11/2020
Giá Máy Bơm Nước Tháng 11/2020
Giá Motor Giảm Tốc 3 Pha Tháng 11/2020
Giá Motor Giảm Tốc 1 Pha Tháng 11/2020
Giá Motor Điện ABB 3 Pha Tháng 11/2020