0981 645 020

Miền Nam

0975 897 066

Miền Bắc

Chọn Tốc Độ Mô Tơ

Tất Cả Mô Tơ 1400-1500 Vòng

Sau đây là tất cả sản phẩm Động cơ điện 3 Pha Motor 4 cực điện, 4 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 1400 1450 1500 vòng trên phút (RPM), một số nơi còn gọi là mô tơ chậm tua hay tua chậm.  Mời ...

Xem tiếp


Tất Cả Mô Tơ 2800-3000 Vòng

Sau đây là tất cả sản phẩm Động cơ điện 3 Pha, Motor 2 cực điện, 2 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 2800 2900 3000 vòng trên phút (RPM), một số nơi còn gọi là động cơ điện nhanh tua.  Mời Quý vị nhấ...

Xem tiếp


Tất Cả Mô Tơ 900-1000 Vòng

Sau đây là tất cả sản phẩm Động cơ điện 3 Pha, Motor 6 cực điện, 6 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 960 900 1000 vòng trên phút (RPM).  Mời Quý vị nhấn click đúng vào công suất Kilowatt, số HP hoặc số ...

Xem tiếp


Tất Cả Mô Tơ 700-720 Vòng

Bảng dưới đây là công suất động cơ điện 3 pha tốc độ vòng quay 700 vòng/ phút  KW/HP( Ngựa) Link Web 0.18KW 0.25HP   0.25KW 0.34HP   0.37KW 0.5HP   0.55KW 0.75HP   0.75KW 1HP   1.1KW 1.5HP   1.5KW 2HP   2.2KW 3HP   3KW 4HP   4KW 5.5HP   5.5KW 7.5HP   7.5...

Xem tiếp