098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 220V 1100W 1 Pha

8.897 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 1.1Kw 1.5Hp còn gọi là bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 1100W 1 pha.

Cấu tạo bộ điều khiển tốc độ động cơ 1 pha: gồm hộp số điều tốc IKR, UDL hoặc động cơ điều tốc RH RA trục ra vuông góc, kết hợp với động cơ 1 pha điện xoay chiều 220v, 110v.

1, Motor điều tốc 220V 1.1kw 1.5hp NMRV trục vuông góc

Bộ điều tốc 1 pha motor 1.1kw 1.5hp NMRV trục vuông góc có đường kính trục là: 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 199 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

a) Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 1.1kw 1.5hp NMRV trục âm

Bộ điều tốc 1 pha motor 1.1kw 1.5hp NMRV trục vuông góc

b) Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 1.1kw 1.5hp NMRV trục dương

Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 1.1kw 1.5hp NMRV trục dương

2, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220V 1.1kw 1.5hp trục thẳng, chân đế

Motor điều tốc 1 pha 220V 1.1kw 1.5hp trục thẳng, chân đế GHM có đường kính trục là: 32 mm

Các tốc độ trục ra bộ điều chỉnh tốc độ motor là: từ 299 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

 Motor điều tốc 1 pha 220V 1.1kw 1.5hp trục thẳng, chân đế GHM

Loại 2: bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 1.1kw 1.5hp 1 cấp

Bộ điều tốc 2 cấp motor 220V 1 pha 1.1kw 1.5hp có đường kính trục là 28 mm

  • Tổng cao hộp số: 295mm
  • Tổng dài bộ motor: 630mm
  • Kích thước chân đế hộp số: 235mmx152mm
  • Kích thước chân đế motor: 125mmx140mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 40 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Loại 3: bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 1.1kw 1.5hp 2 cấp

Bộ điều tốc 2 cấp motor 220V 1 pha 1.1kw 1.5hp có đường kính trục là 32 mm

  • Tổng cao hộp số: 317mm
  • Tổng dài bộ motor: 680mm
  • Kích thước chân đế hộp số: 235mmx152mm
  • Kích thước chân đế motor: 125mmx140mm

Các tốc độ trục ra là: từ 35 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

3, Bộ điều khiển tốc độ motor 220V hộp số mặt bích 1100w, hộp số GVM

Bộ điều tốc động cơ 220V hộp số mặt bích 1100w, hộp số GVM có đường kính trục 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều tốc động cơ 220V hộp số mặt bích 1100w, hộp số GVM

4, Bộ điều tốc motor 220V 1100w 1 pha YL UDL

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 1100w 1 pha YL UDL có đường kính trục 24 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 999 vòng tới 199 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

5, Điều khiển tốc độ động cơ 1 pha 1100w 1.5hp, WPDA

a, Motor YL liền hộp số WPDA size 80

Motor YL 1100w liền hộp số WPDA size 80 có đường kính trục: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ thay đổi tốc độ động cơ 1pha 220V 1100w 1.5hp, WPDA size 80

b, Động cơ YL liền hộp số WPDA size 100

Động cơ YL 200V 1100w liền hộp số WPDA size 100 có đường kính trục: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ thay đổi tốc độ động cơ 1pha 220V 1100w 1.5hp, WPDA size 100

6, Điều chỉnh tốc độ motor 220V 1.1kw 1.5hp WPDS

a, Hộp giảm tốc WPDS size 80 liền động cơ điện YL

Hộp giảm tốc WPDS size 80 liền động cơ điện YL 1.1kw có đường kính trục là 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ biến đổi tốc độ motor 1 pha 1.1kw 1.5hp WPDS size 80

b, Hộp giảm tốc WPDS size 100 liền motor YL

Hộp giảm tốc WPDS size 100 liền motor YL 1.1kw có đường kính trục là 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ biến đổi tốc độ motor 1 pha 1.1kw 1.5hp WPDS size 100

7, Bộ điều tốc motor 220V 1.1kw 1.5hp, trục ngửa, úp WPWDO

a, Motor 1 pha 1.1kw 1.5hp liền giảm tốc WPWDO size 80

Motor 1 pha 1.1kw 1.5hp liền giảm tốc WPWDO size 80 có đường kính trục dương: 32 mm, âm: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor 1 pha 1.1kw 1.5hp chỉnh tốc độ, trục ngửa, úp WPWDO size 80

b, Motor 220V 1.1kw 1.5hp 1 pha liền giảm tốc WPWDO size 100

Motor 220V 1.1kw 1.5hp 1 pha liền giảm tốc WPWDO size 100 có đường kính trục dương: 38 mm, âm: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Motor 1 pha 1.1kw 1.5hp chỉnh tốc độ, trục ngửa, úp WPWDO size 100

8, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220V 1.1kw 1.5hp, WPWDKT

a, Motor YL liền hộp số WPWDKT size 80

Motor YL liền hộp số WPWDKT size 80 có đường kính trục âm: 35 mm, dương: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh động cơ điều tốc 1 pha 1.1kw 1.5hp, WPWDKT size 80

b, Động cơ YL liền hộp số WPWDKT size 100

Động cơ YL liền hộp số WPWDKT size 100 có đường kính trục âm: 40 mm, dương: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh động cơ điều tốc 1 pha 1.1kw 1.5hp, WPWDKT size 100

9, Điều khiển tốc độ motor 1 pha 1100w 1.5hp, khuấy chân đế

a, Hộp giảm tốc liền motor chân đế (X3)

Hộp giảm tốc liền motor chân đế (X3) có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor khuấy 220V 1100w 1.5hp, cyclo chân đế XWD3

b, Hộp giảm tốc liền động cơ chân đế (X4)

Hộp giảm tốc liền động cơ chân đế (X4) có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor khuấy 220V 1100w 1.5hp, cyclo chân đế XWD4

10, Bộ điều khiển tốc độ motor 1 pha 1100w 1.5hp, khuấy mặt bích

a, Motor YL liền giảm tốc cyclo bích XL3

Motor YL liền giảm tốc cyclo bích XL3 có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều khiển tốc độ động cơ khuấy 220V 1100w 1.5hp, cyclo mặt bích XLD3

b, Động cơ YL liền hộp số cyclo bích XL4

Động cơ YL liền hộp số cyclo bích XL4 có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều khiển tốc độ động cơ khuấy 220V 1100w 1.5hp, cyclo mặt bích XLD4

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 1100w 1 pha YL UDL

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào