098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 220V 3.7Kw 4Kw 1 Pha

2.059 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 3.7Kw 4Kw 5Hp còn gọi là bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 3.7Kw 4Kw 1 pha.

Cấu tạo bộ điều khiển tốc độ động cơ 1 pha: gồm hộp số điều tốc IKR, UDL hoặc động cơ điều tốc RH RA trục ra vuông góc, kết hợp với động cơ 1 pha điện xoay chiều 220v, 110v.

1) Motor điều tốc 220V 3.7Kw 4Kw 5Hp NMRV trục vuông góc

Có đường kính trục là: 42 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 199 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

a) Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 3.7kw 5hp NMRV 110 trục âm

Motor điều tốc 220V 3.7Kw 4Kw 5Hp NMRV trục vuông góc size 110

b) Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 3.7kw 5hp NMRV 110 trục dương

Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 3.7kw 5hp NMRV 110 trục âm

2) Bộ điều tốc motor 220V 3.7Kw 4Kw 5Hp 1 pha YL UDL

Có đường kính trục 28 mm, mã hộp số UDL MB 40 B3

Các tốc độ trục ra là: từ 1000 vòng tới 200 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

3) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220V 3.7Kw 4Kw 5Hp trục thẳng, chân đế GHM

Có đường kính trục là: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 299 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220V 3.7Kw 4Kw 5Hp trục thẳng, chân đế GHM

4) Bộ điều khiển tốc độ motor 220V hộp số mặt bích 3.7Kw 4Kw, hộp số GVM

Có đường kính trục 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 199 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor 220V hộp số mặt bích 3.7Kw 4Kw, hộp số GVM

5) Điều khiển tốc độ động cơ 1 pha 3.7Kw 4Kw 5Hp, WPDA

Có đường kính trục 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Điều khiển tốc độ động cơ 1 pha 3.7Kw 4Kw 5Hp, WPDA size 135

6) Điều chỉnh tốc độ motor 220V 3.7Kw 4Kw 5Hp WPDS

Có đường kính trục là 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Điều chỉnh tốc độ motor 220V 3.7Kw 4Kw 5Hp WPDS size 135

7) Bộ điều tốc motor 220V 3.7Kw 4Kw 5Hp, trục ngửa, úp WPWDO

Có đường kính trục dương: 55 mm, âm: 60 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor 220V 3.7Kw 4Kw 5Hp, trục ngửa, úp WPWDO size 135

8) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220V 3.7Kw 4Kw 5Hp, WPWDKT

Có đường kính trục âm: 60 mm, dương: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220V 3.7Kw 4Kw 5Hp, WPWDKT size 135

9) Điều khiển tốc độ motor 1 pha 3.7Kw 4Kw, khuấy chân đế

a, Hộp giảm tốc liền motor chân đế (X4)

Có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Điều khiển tốc độ motor 1 pha 3.7Kw 4Kw, khuấy chân đế XWD4

b, Hộp giảm tốc liền động cơ chân đế (X5)

Có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 93 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Điều khiển tốc độ motor 1 pha 3.7Kw 4Kw, khuấy chân đế XWD5

10) Bộ điều khiển tốc độ motor 1 pha 3.7Kw 4Kw, khuấy mặt bích

a, Motor YL liền giảm tốc cyclo bích XL4

Có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 93 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor 1 pha 3.7Kw 4Kw, khuấy mặt bích XLD4

b, Động cơ YL liền hộp số cyclo bích XL5

Có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor 1 pha 3.7Kw 4Kw, khuấy mặt bích XLD5

Motor điều tốc loại mặt bích tốc độ từ 200 -1000 vòng, thông số như sau:

Bộ điều tốc motor 220V 3.7Kw 4Kw 5Hp 1 pha YL UDL