098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 220V 1500W 1 Pha

8.876 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 1.5Kw 2Hp còn gọi là bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 1500W 1 pha.

Cấu tạo bộ điều khiển tốc độ động cơ 1 pha: gồm hộp số điều tốc IKR, UDL hoặc động cơ điều tốc RH RA trục ra vuông góc, kết hợp với động cơ 1 pha điện xoay chiều 220v, 110v.

1, Motor điều tốc 220V 1.5kw 2hp NMRV trục vuông góc

Bộ điều tốc 1 pha motor 1.5kw 2hp NMRV 75 trục vuông góc có đường kính trục là: 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

a) Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 1.5kw 2hp NMRV trục âm

Bộ điều tốc 1 pha motor 1.5kw 2hp NMRV trục vuông góc

a) Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 1.5kw 2hp NMRV trục dương

2, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220V 1.5kw 2hp trục thẳng, chân đế GHM

Motor điều tốc 1 pha 220V 1.5kw 2hp trục thẳng, chân đế GHM có đường kính trục là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 299 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

 Motor điều tốc 1 pha 220V 1.5kw 2hp trục thẳng, chân đế GHM

Loại 2: bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 1.5kw 2hp 1 cấp

Bộ điều tốc 2 cấp motor 220V 1 pha 1.5kw 2hp có đường kính trục là 38 mm

  • Tổng cao hộp số: 295mm
  • Tổng dài bộ motor: 630mm
  • Kích thước chân đế hộp số: 235mmx152mm
  • Kích thước chân đế motor: 125mmx140mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 40 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Loại 3: bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 1.5kw 2hp 2 cấp

Bộ điều tốc 2 cấp motor 220V 1 pha 1.5kw 2hp có đường kính trục là 38mm

  • Tổng cao hộp số: 317mm
  • Tổng dài bộ motor: 680mm
  • Kích thước chân đế hộp số: 235mmx152mm
  • Kích thước chân đế motor: 125mmx140mm

Các tốc độ trục ra là: từ 35 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

3, Bộ điều khiển tốc độ motor 220V hộp số mặt bích 1500w, hộp số GVM

Bộ điều tốc động cơ 220V hộp số mặt bích 1500w, hộp số GVM có đường kính trục 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều tốc động cơ 220V hộp số mặt bích 1500w, hộp số GVM

4, Bộ điều tốc motor 220V 1500w 1 pha YL UDL

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 1500w 1 pha YL UDL có đường kính trục 24 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 998 vòng tới 200 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 1500w 1 pha YL UDL

5, Điều khiển tốc độ động cơ 1 pha 1500w 2hp, WPDA

a, Motor YL liền hộp số WPDA size 80

Motor YL 1500w liền hộp số WPDA size 80 có đường kính trục: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ thay đổi tốc độ động cơ 1pha 220V 1500w 2hp, WPDA size 80

b, Động cơ YL liền hộp số WPDA size 100

Động cơ YL 200V 1500w liền hộp số WPDA size 100 có đường kính trục: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ thay đổi tốc độ động cơ 1pha 220V 1500w 2hp, WPDA size 100

6, Điều chỉnh tốc độ motor 220V 1.5kw 2hp WPDS

a, Hộp giảm tốc WPDS size 80 liền động cơ điện YL

Hộp giảm tốc WPDS size 80 liền động cơ điện YL 1.5kw có đường kính trục là 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ biến đổi tốc độ motor 1 pha 1.5kw 2hp WPDS size 80

b, Hộp giảm tốc WPDS size 100 liền motor YL

Hộp giảm tốc WPDS size 100 liền motor YL 1.5kw có đường kính trục là 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ biến đổi tốc độ motor 1 pha 1.5kw 2hp WPDS size 100

7, Bộ điều tốc motor 220V 1.5kw 2hp, trục ngửa, úp WPWDO

a, Motor 1 pha 1.5kw 2hp liền giảm tốc WPWDO size 80

Motor 1 pha 1.5kw 2hp liền giảm tốc WPWDO size 80 có đường kính trục dương: 32 mm, âm: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor 1 pha 1.5kw 2hp chỉnh tốc độ, trục ngửa, úp WPWDO size 80

b, Motor 220V 1.5kw 2hp 1 pha liền giảm tốc WPWDO size 100

Motor 220V 1.5kw 2hp 1 pha liền giảm tốc WPWDO size 100 có đường kính trục dương: 38 mm, âm: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Motor 1 pha 1.5kw 2hp chỉnh tốc độ, trục ngửa, úp WPWDO size 100

8, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220V 1.5kw 2hp, WPWDKT

a, Motor YL liền hộp số WPWDKT size 80

Motor YL liền hộp số WPWDKT size 80 có đường kính trục âm: 35 mm, dương: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh động cơ điều tốc 1 pha 1.5kw 2hp, WPWDKT size 80

b, Động cơ YL liền hộp số WPWDKT size 100

Động cơ YL liền hộp số WPWDKT size 100 có đường kính trục âm: 40 mm, dương: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh động cơ điều tốc 1 pha 1.5kw 2hp, WPWDKT size 100

9, Điều khiển tốc độ motor 1 pha 1500w 2hp, khuấy chân đế

a, Hộp giảm tốc liền motor chân đế (X3)

Hộp giảm tốc liền motor chân đế (X3) có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor khuấy 220V 1500w 1hp, cyclo chân đế XWD3

b, Hộp giảm tốc liền động cơ chân đế (X4)

Hộp giảm tốc liền động cơ chân đế (X4) có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor khuấy 220V 1500w 1hp, cyclo chân đế XWD4

10, Bộ điều khiển tốc độ motor 1 pha 1500w 2hp, khuấy mặt bích

a, Motor YL liền giảm tốc cyclo bích XL3

Motor YL liền giảm tốc cyclo bích XL3 có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 93 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều khiển tốc độ động cơ khuấy 220V 1500w 2hp, cyclo mặt bích XLD3

b, Động cơ YL liền hộp số cyclo bích XL4

Động cơ YL liền hộp số cyclo bích XL4 có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều khiển tốc độ động cơ khuấy 220V 1500w 2hp, cyclo mặt bích XLD4

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 1500w 1 pha YL UDL có đường kính trục 24 mm

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 1500w 1 pha YL UDL

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất 

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào