098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 220V 2200W 1 Pha

7.904 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 2.2Kw 3Hp còn gọi là bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 2200W 1 pha.

Cấu tạo bộ điều khiển tốc độ động cơ 1 pha: gồm hộp số điều tốc IKR, UDL hoặc động cơ điều tốc RH RA trục ra vuông góc, kết hợp với động cơ 1 pha điện xoay chiều 220v, 110v.

1, Bộ điều khiển tốc độ motor 1 pha 2.2kw 3hp NMRV trục vuông góc

Bộ điều tốc 1 pha motor 2.2kw 3hp NMRV trục vuông góc có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

a) Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 2.2kw 3hp NMRV90 trục âm

Bộ điều tốc 1 pha motor 2.2kw 3hp NMRV trục vuông góc size 90

b) Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 2.2kw 3hp NMRV90 trục dương

Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 2.2kw 3hp NMRV90 trục dương

2, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220V 2.2kw 3hp trục thẳng, chân đế GHM

Motor điều tốc 1 pha 220V 2.2kw 3hp trục thẳng, chân đế GHM có đường kính trục là: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 299 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor điều tốc 1 pha 220V 2.2kw 3hp trục thẳng, chân đế GHM

3, Bộ điều khiển tốc độ motor 220V hộp số mặt bích 2200w, hộp số GVM

Bộ điều tốc động cơ 220V hộp số mặt bích 2200w, hộp số GVM có đường kính trục 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 199 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều tốc động cơ 220V hộp số mặt bích 2200w, hộp số GVM

4, Bộ điều tốc motor 220V 2200w 1 pha YL UDL

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 2200w 1 pha YL UDL có đường kính trục 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 999 vòng tới 199 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

5, Motor điều tốc 220V 2200w 3hp, WPDA

Bộ thay đổi tốc độ động cơ 1pha 220V 2200w 3hp, WPDA trục ngang có đường kính trục: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ thay đổi tốc độ động cơ 1pha 220V 2200w 3hp, WPDA trục ngang size 120

6, Điều khiển tốc độ động cơ 1 pha 2.2kw 3hp WPDS

Bộ biến đổi tốc độ motor 1 pha 2.2kw 3hp WPDS có đường kính trục là 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ biến đổi tốc độ motor 1 pha 2.2kw 3hp WPDS size 120

7, Điều chỉnh tốc độ motor 220V 2.2kw 3hp, trục ngửa, úp WPWDO

Motor 1 pha 2.2kw 3hp chỉnh tốc độ, trục ngửa, úp WPWDO có đường kính trục 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Motor 1 pha 2.2kw 3hp chỉnh tốc độ, trục ngửa, úp WPWDO size 120

8, Bộ điều tốc motor 220V 2.2kw 3hp, WPWDKT

Bộ điều chỉnh động cơ điều tốc 1 pha 2.2kw 3hp, WPWDKT có đường kính trục 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh động cơ điều tốc 1 pha 2.2kw 3hp, WPWDKT size 120

9, Điều tốc motor 220V 2200w 3hp, khuấy chân đế

a, Hộp giảm tốc liền motor chân đế (X4)

Hộp giảm tốc liền motor chân đế (X4) có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor khuấy 220V 2200w 3hp, cyclo chân đế XWD4

b, Hộp giảm tốc liền động cơ chân đế (X5)

Hộp giảm tốc liền động cơ chân đế (X5) có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor khuấy 220V 2200w 3hp, cyclo chân đế XWD5

10, Điều khiển tốc độ motor 1 pha 2200w 3hp, khuấy mặt bích

a, Motor YL liền giảm tốc cyclo bích XL4

Motor YL liền giảm tốc cyclo bích XL4 có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều khiển tốc độ động cơ khuấy 220V 2200w 3hp, cyclo mặt bích XLD4

b, Động cơ YL liền hộp số cyclo bích XL5

Động cơ YL liền hộp số cyclo bích XL5 có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 93 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều khiển tốc độ động cơ khuấy 220V 2200w 3hp, cyclo mặt bích XLD5

Bộ điều tốc UDL 1 cấp mặt bích, có thể lắp thêm các hộp giảm tốc khác:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 2200w 1 pha YL UDL

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất 

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào