098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 220V 550W 1 Pha

5.878 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

1, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 550w 1 pha YL UDL

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 550w 1 pha YL UDL có đường kính trục 19 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 1000 vòng tới 200 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 550w 1 pha YL UDL

2, Motor điều tốc 1 pha 220V 0.55kw 0.75hp trục thẳng, chân đế GHM

Motor điều tốc 1 pha 220V 0.55kw 0.75hp trục thẳng, chân đế GHM có đường kính trục là: 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 300 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor điều tốc 1 pha 220V 0.55kw 0.75hp trục thẳng, chân đế GHM

3, Bộ điều tốc động cơ 220V hộp số mặt bích 550w, hộp số GVM

Bộ điều tốc động cơ 220V hộp số mặt bích 550w, hộp số GVM có đường kính trục 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 199 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều tốc động cơ 220V hộp số mặt bích 550w, hộp số GVM

4, Bộ điều tốc 2 cấp motor 220V 1 pha 0.55kw 0.75hp

Bộ điều tốc 2 cấp motor 220V 1 pha 0.55kw 0.75hp có đường kính trục là 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 40 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều tốc 2 cấp motor 220V 1 pha 0.55kw 0.75hp

5, Bộ điều khiển tốc độ motor khuấy 220V 550w 0.75hp, cyclo chân đế

a, Hộp giảm tốc liền motor chân đế (X2)

Hộp giảm tốc liền motor chân đế (X2) có đường kính trục là: 25 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor khuấy 220V 550w 1hp, cyclo chân đế XWD2

b, Hộp giảm tốc liền động cơ chân đế (X3)

Hộp giảm tốc liền động cơ chân đế (X3) có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor khuấy 220V 550w 1hp, cyclo chân đế XWD3

6, Bộ điều khiển tốc độ động cơ khuấy 220V 550w 0.75hp, cyclo mặt bích

a, Motor YL liền giảm tốc cyclo bích XL2

Motor YL liền giảm tốc cyclo bích XL2 có đường kính trục là: 25 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều khiển tốc độ động cơ khuấy 220V 550w 0.75hp, cyclo mặt bích XLD2

b, Động cơ YL liền hộp số cyclo bích XL3

Động cơ YL liền hộp số cyclo bích XL3 có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều khiển tốc độ động cơ khuấy 220V 550w 0.75hp, cyclo mặt bích XLD3

7, Bộ điều tốc 1 pha motor 0.55kw 0.75hp NMRV trục vuông góc

Bộ điều tốc 1 pha motor 0.55kw 0.75hp NMRV trục vuông góc có đường kính trục là: 25 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều tốc 1 pha motor 0.55kw 0.75hp NMRV trục vuông góc

8, Bộ thay đổi tốc độ động cơ 1 pha 220V 550w 0.75hp, WPDA

Bộ thay đổi tốc độ động cơ 1 pha 220V 550w 0.75hp, WPDA có đường kính trục: 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ thay đổi tốc độ động cơ 1 pha 220V 550w 0.75hp, WPDA size 70

9, Bộ biến đổi tốc độ motor 1 pha 0.55kw 0.75hp WPDS

Bộ biến đổi tốc độ motor 1 pha 0.55kw 0.75hp WPDS size 70 có đường kính trục là 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ biến đổi tốc độ motor 1 pha 0.55kw 0.75hp WPDS size 70

10, Motor 1 pha 0.55kw 0.75hp chỉnh tốc độ, trục ngửa, úp WPWDO

Motor 1 pha 0.55kw 0.75hp chỉnh tốc độ, trục ngửa, úp WPWDO có đường kính trục dương: 28 mm, âm: 30 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Motor 1 pha 0.55kw 0.75hp chỉnh tốc độ, trục ngửa, úp WPWDO size 70

11, Bộ điều chỉnh động cơ điều tốc 1 pha 0.55kw 0.75hp, WPWDKT

Bộ điều chỉnh động cơ điều tốc 1 pha 0.55kw 0.75hp, WPWDKT có đường kính trục âm: 30 mm, dương: 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh động cơ điều tốc 1 pha 0.55kw 0.75hp, WPWDKT size 70