098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 220V 750W 1 Pha

8.550 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 0.75Kw 1Hp còn gọi là bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 750W 1 pha.

Cấu tạo bộ điều khiển tốc độ động cơ 1 pha: gồm hộp số điều tốc IKR, UDL hoặc động cơ điều tốc RH RA trục ra vuông góc, kết hợp với động cơ 1 pha điện xoay chiều 220v, 110v.

1) Bộ điều tốc motor 220v 750w 1hp trục vuông góc NMRV

a) Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 750w 1hp NMRV kiểu ra âm

 • Đường kính trục âm: 25 mm
 • Mã hàng: Hộp giảm tốc NMRV 63 + điều tốc UDL MB07 + motor 0.75kw( 0.8kw)

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

b) Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 750w 1hp NMRV kiểu ra dương

 • Đường kính trục dương: 25 mm
 • Mã hàng: Hộp giảm tốc NMRV 63 + điều tốc UDL MB07 + motor 0.75kw( 0.8kw)

Tốc độ trục ra là: từ 199 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời quý khách lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor 220v 750w 1hp NMRV kiểu ra dương

2) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220V 0.75kw 1hp trục thẳng, chân đế GHM

Motor điều tốc 1 pha 220V 0.75kw 1hp trục thẳng, chân đế GHM có đường kính trục là: 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 300 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220V 0.75kw 1hp trục thẳng, chân đế GHM

Loại 2: bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 0.75kw 1hp 1 cấp

Bộ điều tốc 2 cấp motor 220V 1 pha 0.75kw 1hp có đường kính trục là 28 mm

 • Tổng cao hộp số: 260mm
 • Tổng dài bộ motor: 610mm
 • Kích thước chân đế hộp số: 120x 210mm
 • Kích thước chân đế motor: 125mmx140mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 40 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 0.55kw 0.75kw 1 cấp

Loại 3: bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 0.75kw 1hp 2 cấp

Bộ điều tốc 2 cấp motor 220V 1 pha 0.75kw 1hp có đường kính trục là 32 mm

 • Tổng cao hộp số: 281mm
 • Tổng dài bộ motor: 610mm
 • Kích thước chân đế hộp số: 212mmx150mm
 • Kích thước chân đế motor: 125mmx140mm

Các tốc độ trục ra là: từ 35 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 0.55kw 0.75kw 2 cấp

3) Bộ điều khiển tốc độ motor 220V hộp số mặt bích 750W, hộp số GVM

Bộ điều tốc động cơ 220V hộp số mặt bích 750W, hộp số GVM có đường kính trục 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 199 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều tốc động cơ 220V hộp số mặt bích 750W, hộp số GVM

4) Bộ điều tốc motor 220V 750w 1 pha YL UDL

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 750w 1 pha YL UDL có đường kính trục 19 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 1000 vòng tới 200 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

5, Điều khiển tốc độ động cơ 1 pha 750w 1hp, WPDA 

Bộ thay đổi tốc độ động cơ 1pha 220V 750w 1hp, WPDA trục ngang có đường kính trục: 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ thay đổi tốc độ động cơ 1pha 220V 750w 1hp, WPDA size 70

6) Điều chỉnh tốc độ motor 220V 0.75kw 1hp WPDS

Bộ biến đổi tốc độ motor 1 pha 0.75kw 1hp WPDS có đường kính trục là 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ biến đổi tốc độ motor 1 pha 0.75kw 1hp WPDS size 70

7) Bộ điều tốc motor 220V 0.75kw 1hp, trục ngửa, úp WPWDO

Motor 1 pha 0.75kw 1hp chỉnh tốc độ, trục ngửa, úp WPWDO có đường kính trục dương: 28 mm, âm: 30 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Motor 1 pha 0.75kw 1hp chỉnh tốc độ, trục ngửa, úp WPWDO size 70

8) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220V 0.75kw 1hp, WPWDKT 

Bộ điều chỉnh động cơ điều tốc 1 pha 0.75kw 1hp, WPWDKT có đường kính trục âm: 30 mm, dương: 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh động cơ điều tốc 1 pha 0.75kw 1hp, WPWDKT size 70

9) Điều khiển tốc độ motor 1 pha 750w 1hp, khuấy chân đế 

a, Hộp giảm tốc liền motor chân đế (X2)

Hộp giảm tốc liền motor chân đế (X2) có đường kính trục là: 25 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor khuấy 220V 750w 1hp, cyclo chân đế XWD2

b, Hộp giảm tốc liền động cơ chân đế (X3)

Hộp giảm tốc liền động cơ chân đế (X3) có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor khuấy 220V 750w 1hp, cyclo chân đế XWD3

10) Bộ điều khiển tốc độ motor 1 pha 750w 1hp, khuấy mặt bích

a, Motor YL liền giảm tốc cyclo bích XL2 

Motor YL liền giảm tốc cyclo bích XL2 có đường kính trục là: 25 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều khiển tốc độ động cơ khuấy 220V 750w 1hp, cyclo mặt bích XLD2

b, Động cơ YL liền hộp số cyclo bích XL3 

Động cơ YL liền hộp số cyclo bích XL3 có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều khiển tốc độ động cơ khuấy 220V 750w 1hp, cyclo mặt bích XLD3

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 750w 1 pha YL UDL có đường kính trục 19 mm

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 750w 1 pha YL UDL trục 19

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất 

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào