098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 220V 370W 1 Pha

5.089 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

1, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 370w 1 pha YL UDL

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 370w 1 pha YL UDL có đường kính trục 14 mm

Các tốc độ trục ra của motor điều tốc là: từ 998 vòng tới 200 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 220v 370w 1 pha YL UDL

2, Motor điều tốc 1 pha 220V 0.37kw 0.5hp trục thẳng, chân đế GHM

 Motor điều tốc 1 pha 220V 0.37kw 0.5hp trục thẳng, chân đế GHM có đường kính trục là: 22 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 299 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor điều tốc 1 pha 220V 0.37kw 0.5hp trục thẳng, chân đế GHM

3, Bộ điều tốc động cơ 220V hộp số mặt bích 370w, hộp số GVM

Bộ điều tốc động cơ 220V hộp số mặt bích 370w, hộp số GVM có đường kính trục 22 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều tốc động cơ 220V hộp số mặt bích 370w, hộp số GVM

4, Bộ điều tốc 2 cấp motor 220V 1 pha 0.37kw 0.5hp

Bộ điều tốc 2 cấp motor 220V 1 pha 0.37kw 0.5hp có đường kính trục là 24 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 42 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều tốc 2 cấp motor 220V 1 pha 0.37kw 0.5hp

5, Bộ điều tốc 1 pha motor 0.37kw 0.5hp NMRV trục vuông góc

Bộ điều tốc 1 pha motor 0.37kw 0.5hp NMRV trục vuông góc có đường kính trục là: 25 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều tốc 1 pha motor 0.37kw 0.5hp NMRV size 50 trục vuông góc

6, Bộ thay đổi tốc độ động cơ 1pha 220V 370w 0.5hp, WPDA

Bộ thay đổi tốc độ động cơ 1pha 220V 370w 0.5hp, WPDA trục ngang có đường kính trục: 22 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ thay đổi tốc độ động cơ 1pha 220V 370w 0.5hp, WPDA size 60

7, Bộ biến đổi tốc độ motor 1 pha 0.37kw 0.5hp WPDS

Bộ biến đổi tốc độ motor 1 pha 0.37kw 0.5hp WPDS có đường kính trục là 22 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ biến đổi tốc độ motor 1 pha 0.37kw 0.5hp WPDS size 60

8, Motor 1 pha 0.37kw 0.5hp chỉnh tốc độ, trục ngửa, úp WPWDO

Motor 1 pha 0.37kw 0.5hp chỉnh tốc độ, trục ngửa, úp WPWDO có đường kính trục dương: 22 mm, âm: 25 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Motor 1 pha 0.37kw 0.5hp chỉnh tốc độ, trục ngửa, úp WPWDO size 60

9, Bộ điều chỉnh động cơ điều tốc 1 pha 0.37kw 0.5hp, WPWDKT

Bộ điều chỉnh động cơ điều tốc 1 pha 0.37kw 0.5hp, WPWDKT có đường kính trục âm: 25 mm, dương: 22 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh động cơ điều tốc 1 pha 0.37kw 0.5hp, WPWDKT size 60