098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc 2 Cấp 2.2Kw 3Hp

2.425 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3hp hay gọi là hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp cycloid. Cấu tạo gồm 2 cơ cấu truyền động ghép vào nhau nối vào motor điện 3 ngựa, 4 pole hoặc 6 pole.

1) Thông số kỹ thuật hộp số giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3hp

 • Ratio lớn, tỉ số truyền cao: 1/121, 1/289, 1/391, 1/187, 1.473, 1/595, 1/731, 1/841 ... 1/10000
 • Tốc độ trục ra: 1.1 vòng/phút đến 12.4 vòng/phút rất chậm, tiện cho các việc nghiền kim loại, khuấy hóa chất, đúc gang nhôm đồng.
 • Trục ra đường kính thường lớn gấp 2,3 lần trục vào.
 • Momen xoắn lớn gấp 3 - 4 lần hộp số 1 cấp thông thường.
 • Chủng loại hộp số: Gv, cyclo, R, WP, NMRV, K.

2) Phân loại hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3hp

a) Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp trục thẳng GHM 

Loại 1: Hộp số 2 cấp 3Hp 2.2kw trục thẳng 40mm

 • Đường kính trục ra: 40mm
 • Kích thước chân đế: 210x150mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 721mm
 • Chiều dài trục ra: 65mm
 • Tổng chiều cao: 256mm
 • Tổng ngang: 264mm
 • Tốc độ giảm tốc(ratio): 100 - 6400 lần

Hộp số 2 cấp 3Hp 2.2kw trục thẳng 40mm

Loại 2: Hộp số 2 cấp 3Hp 2.2kw trục thẳng 50mm

 • Đường kính cốt trục: 50mm
 • Rãnh cavet: 14mm
 • Chiều dài trục: 65mm
 • Kích thước chân đế: 265-170mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 761mm
 • Tổng chiều cao: 317mm
 • Tổng ngang: 335mm
 • Ratio (tỷ số truyền) từ: 1/100 - 1/6400

Hộp số 2 cấp 3Hp 2.2kw trục thẳng 50mm

b) Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp mặt bích GVM 

Loại 1: Hộp số 2 cấp 3Hp 2.2kw trục thẳng 40mm

 • Đường kính trục ra: 40mm
 • Kích thước mặt bích: 300x275mm
 • Chiều dài trục: 65mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 721mm
 • Lỗ bắt ốc mặt bích: 16mm
 • Số lần giảm tốc: 100 - 6400 lần

Hộp số 2 cấp 3Hp 2.2kw trục thẳng 40mm

Loại 2: Hộp số 2 cấp 3Hp 2.2kw trục thẳng 50mm

 • Đường kính trục ra: 50mm
 • Kích thước mặt bích: 361x319mm
 • Chiều dài trục: 65mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 791mm
 • Lỗ bắt ốc mặt bích: 19mm
 • Số lần giảm tốc: 100 - 6400 lần

Hộp số 2 cấp 3Hp 2.2kw trục thẳng 50mm

b) Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp bánh răng Cyclo

Loại 1: Hộp số 2.2kw 3Hp 2 cấp cyclo chân đế 

- Lắp với hộp giảm tốc số Cyclo XWD4

 • Đường kính trục ra: 45mm
 • Kích thước chân đế: 195x330mm
 • Lỗ bắt ốc chân đế: 290x145mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 742mm
 • Số lần giảm tốc: 1/100 - 1/6960
 • Mã hộp số: GV28-XWD4

Hộp số 2.2kw 3Hp 2 cấp cyclo chân đế 

- Lắp với hộp số Cyclo XWD5 thông số như hình dưới đây:

Lắp với hộp số Cyclo XWD5

Loại 2: Hộp số 2.2kw 3Hp 2 cấp cyclo mặt bích

- Khi lắp với hộp số cyclo mặt bích mã XLD4

 • Đường kính trục ra: 45mm
 • Chiều dài trục: 64mm
 • Kích thước mặt bích: 260mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 742mm
 • Số lần giảm tốc: 100 - 6960 lần
 • Mã hộp số: GV28-XLD4

Khi lắp với hộp số cyclo mặt bích mã XLD4

- Khi lắp với hộp số cyclo mặt bích mã XLD5 thông số như sau:

Khi lắp với hộp số cyclo mặt bích mã XLD5

c) Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp tải nặng R

Loại 1: Hộp số 2 cấp 2.2kw 3Hp trục thẳng R 67

 • Đường kính trục ra: 35mm
 • Kích thước chân đế: 210x235mm
 • Lỗ bắt ốc chân đế: 150x195mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 680mm
 • Tốc độ trục ra dưới 1 vòng/phút
 • Mã hộp số: GV28-R67

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3Hp trục thẳng R 67

Loại 2: Hộp số 2 cấp 2.2kw 3Hp trục thẳng R 77

 • Đường kính trục ra: 40mm
 • Kích thước chân đế: 245x235mm
 • Lỗ bắt ốc chân đế: 205x170mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 710mm
 • Tốc độ trục ra dưới 1 vòng/phút
 • Mã hộp số: GV28-R77

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3Hp trục thẳng R 77

d) Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc K

Loại 1: Hộp số 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc K57 cốt dương

 • Đường kính trục ra: 35mm
 • Chiều dài trục ra: 70mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 733mm
 • Tổng chiều ngang: 157mm
 • Vòng quay trục ra từ 18 đến dưới 1 vòng/phút
 • Mã hộp số: GV28-K57

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc K57

Loại 2: Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc KA57 cốt âm

 • Đường kính trục âm: 35mm
 • Rãnh cavet 10mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 733mm
 • Tỷ số truyền từ 10 - 900 lần
 • Mã hộp số: GV28-KA57

Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc KA57 cốt âm

Loại 3: Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc KAF57 cốt âm, mặt bích

 • Đường kính trục âm: 40mm
 • Rãnh cavet 12mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 749mm
 • Tỷ số truyền từ 10 - 900 lần
 • Mã hộp số: GV28-KAF57

Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc KAF57 cốt âm, mặt bích

Loại 4: Hộp số 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc K67 cốt dương

 • Đường kính trục ra: 40mm
 • Chiều dài trục ra: 80mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 733mm
 • Tổng chiều ngang: 170mm
 • Vòng quay trục ra từ 18 đến dưới 1 vòng/phút
 • Mã hộp số: GV28-K67

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc K67 cốt dương

Loại 5: Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc KA67 cốt âm

 • Đường kính trục âm: 40mm
 • Rãnh cavet 12mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 733mm
 • Tỷ số truyền từ 10 - 900 lần
 • Mã hộp số: GV28-KA67

Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc KA67 cốt âm

Loại 6: Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc KAF67 cốt âm, mặt bích

 • Đường kính trục âm: 40mm
 • Rãnh cavet 12mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 754mm
 • Tỷ số truyền từ 10 - 900 lần
 • Mã hộp số: GV28-KAF67

Loại 7: Hộp số 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc K77 cốt dương

 • Đường kính trục ra: 50mm
 • Chiều dài trục ra: 100mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 794mm
 • Tổng chiều ngang: 200mm
 • Vòng quay trục ra từ 18 đến dưới 1 vòng/phút
 • Mã hộp số: GV28-K77

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc K77 cốt dương

Loại 8: Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc KA77 cốt âm

 • Đường kính trục âm: 50mm
 • Rãnh cavet 14mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 794mm
 • Tỷ số truyền từ 10 - 900 lần
 • Mã hộp số: GV28-KA77

Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc KA77 cốt âm

Loại 9: Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc KAF77 cốt âm, mặt bích

 • Đường kính trục âm: 50mm
 • Rãnh cavet 14mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 812mm
 • Tỷ số truyền từ 10 - 900 lần
 • Mã hộp số: GV28-KAF77

Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp trục vuông góc KAF77 cốt âm, mặt bích

1) Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 121, BWED31, XWED53, BLED31, XLED53

Ngoài ra còn các mã hàng BWED41, XWED63, XWED74, BLED41, XLED63, XLED74 phù hợp

a.) Hộp số 2 cấp BWED31, XWED53 chân đế 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 121, BWED31, XWED53 chân đế            

 • Tổng dài: X53 = 793 mm, B31 > 698 mm
 • Chiều dài giảm tốc: X53 = 468 mm, B31 > 373 mm
 • Chiều cao hộp giảm tốc: 356 mm
 • Chiều cao tâm trục xuống đất: 160 mm
 • Khoảng cách tâm 2 lỗ đế dọc trục: X53 = 150 mm, B31 = 200 mm
 • Khoảng cách tâm 2 lỗ đế ngang trục: X53 = 370 mm, B31 = 340 mm
 • Chiều dài chân đế dọc trục: X53 = 260 mm, B31 = 250 mm
 • Bản rộng chân đế ngang trục: X53 = 420 mm, B31 = 390 mm
 • Đường kính trục ra: 55 mm
 • Chiều dài trục ra: X53 = 91 mm, B31 = 80 mm
 • Rãnh cavet: 16 mm

b.) Hộp số 2 cấp BWED41, XWED63 chân đế 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 121, BWED41, XWED63 chân đế             

 • Tổng dài: X63 = 779 mm, B41 > 760 mm
 • Chiều dài giảm tốc: X63 > 454 mm, B41 > 435 mm
 • Chiều cao hộp giảm tốc: 425 mm
 • Chiều cao tâm trục xuống đất: 200 mm
 • Khoảng cách tâm 2 lỗ đế dọc trục: X63 = 275 mm, B41 = 320 mm
 • Khoảng cách tâm 2 lỗ đế ngang trục: X63 = 380 mm, B41 = 340 mm
 • Chiều dài chân đế dọc trục: X63 = 335 mm, B41 = 380 mm
 • Bản rộng chân đế ngang trục: X63 = 430 mm, B41 = 380 mm
 • Đường kính trục ra: X63 = 55 mm, B41 = 70 mm
 • Chiều dài trục ra: X63 = 18 mm, B41 = 20 mm
 • Rãnh cavet: X63 = 18 mm, B41 = 20 mm

c.) Hộp số 2 cấp XWED74 chân đế 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 121, XWED74 chân đế              

 • Tổng dài > 833 mm
 • Chiều dài giảm tốc > 508 mm
 • Chiều cao hộp giảm tốc: 484 mm
 • Chiều cao tâm trục xuống đất: 220 mm
 • Khoảng cách tâm 2 lỗ đế dọc trục: 320 mm
 • Khoảng cách tâm 2 lỗ đế ngang trục: 420 mm
 • Chiều dài chân đế dọc trục: 380 mm
 • Bản rộng chân đế ngang trục: 470 mm
 • Đường kính trục ra: 70 mm
 • Chiều dài trục ra: 109 mm
 • Rãnh cavet: 22 mm

d.) Hộp số 2 cấp BLED31, XLED53 mặt bích 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 121, BWED31, XWED53 mặt bích     

 • Chiều cao motor: 325 mm
 • Chiều cao hộp giảm tốc 2 cấp: X53 = 410 mm, B31 = 373 mm
 • Đường kính bích: 340 mm
 • Đường kính trục: X53 = 55 mm, B31 = 55 mm
 • Chiều dài trục: X53 = 85 mm, B31 = 74 mm
 • Rãnh cavet: X53 = 16 mm, B31 = 16 mm

e.) Hộp số 2 cấp BLED41, XLED63 mặt bích 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 121, BWED41, XWED63 mặt bích     

 • Chiều cao motor: 325 mm
 • Chiều cao hộp giảm tốc 2 cấp: X63 = 456 mm, B41 = 435 mm
 • Đường kính bích: 400 mm
 • Đường kính trục: X63 = 65 mm, B41 = 70 mm
 • Chiều dài trục: X63 = 81 mm, B41 = 92 mm
 • Rãnh cavet: X63 = 18 mm, B41 = 20 mm

f.) Hộp số 2 cấp XLED74 mặt bích 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 121, XWED74 mặt bích     

 • Chiều cao motor: 325 mm
 • Chiều cao hộp giảm tốc 2 cấp: 511 mm
 • Đường kính bích: 430 mm
 • Đường kính trục: 80 mm
 • Chiều dài trục: 96 mm
 • Rãnh cavet: 22 mm

2) Hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3hp ratio 187, BWED41, XWED63, BLED41, XLED63

Thêm các mã hộp giảm tốc XWED74, XLED74 phù hợp

a.) Hộp giảm tốc 2 cấp BWED41, XWED63 chân đế 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 187, BWED41, XWED63 chân đế               

 • Động cơ 380v 1400 / 187 = trục ra quay 7.4 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 / 187 = trục ra quay 8 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 / 187 = trục ra quay 5.1 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: X63 = 55 mm, B41 = 70 mm

b.) Hộp giảm tốc 2 cấp XWED74 chân đế 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 187, XWED74 chân đế

 • Động cơ 380v 1400 / 187 = trục ra quay 7.4 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 / 187 = trục ra quay 8 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 / 187 = trục ra quay 5.1 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 70 mm

c.) Hộp giảm tốc 2 cấp BLED41, XLED63 mặt bích 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 187, BWED41, XWED63 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 400 mm, đường kính vành định vị, bích trong P: X63 = 316 mm, B41 = 320 mm

d.) Hộp giảm tốc 2 cấp XLED74 mặt bích 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 187, XWED74 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 430 mm, đường kính vành định vị, bích trong P = 345 mm

3) Hộp số cyclo 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 1/289,XWED74, XLED74

Còn các mã hàng phù hợp như: BWED41, XWED63, BLED41, XLED63

a.) Hộp số cyclo 2 cấp BWED41, XWED63 chân đế 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 289, BWED41, XWED63 chân đế       

 • Động cơ 380v 1400 / 289 = trục ra quay 4.8 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 / 289 = trục ra quay 5.1 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 / 289 = trục ra quay 3.3 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: X63 = 55 mm, B41 = 70 mm

b.) Hộp số cyclo 2 cấp XWED74 chân đế 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 289, XWED74 chân đế

 • Động cơ 380v 1400 / 289 = trục ra quay 4.8 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 / 289 = trục ra quay 5.1 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 / 289 = trục ra quay 3.3 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 70 mm

c.) Hộp số cyclo 2 cấp BLED41, XLED63 mặt bích 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 289, BWED41, XWED63 mặt bích           

 • Đường kính mặt bích M = 400 mm, đường kính vành định vị, bích trong P: X63 = 316 mm, B41 = 320 mm

d.) Hộp số cyclo 2 cấp XLED74 mặt bích 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 289, XWED74 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 430 mm, đường kính vành định vị, bích trong P = 345 mm

4) Giảm tốc cyclo 2 cấp 2.2kw 3hp ratio 1/391, XWED74, XLED74

Ngoài ra còn nhiều mã giảm tốc BWED53, XWED85, BLED53, XLED85 phù hợp

a.) Giảm tốc cyclo 2 cấp XWED74 chân đế 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 391, XWED74 chân đế

 • Động cơ 380v 1400 / 391 = trục ra quay 3.6 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 / 391 = trục ra quay 3.8 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 / 391 = trục ra quay 2.4 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 70 mm

b.) Giảm tốc cyclo 2 cấp BWED53, XWED85 chân đế 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 391, BWED53, XWED85 chân đế

 • Động cơ 380v 1400 / 391 = trục ra quay 3.6 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 / 391 = trục ra quay 3.8 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 / 391 = trục ra quay 2.4 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 90 mm

c.) Giảm tốc cyclo 2 cấp XLED74 mặt bích 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 391, XWED74 mặt bích            

 • Đường kính mặt bích M = 430 mm, đường kính vành định vị, bích trong P = 345 mm

d.) Giảm tốc cyclo 2 cấp BLED53, XLED85 mặt bích 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 391, BWED53, XWED85 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 490 mm, đường kính vành định vị, bích trong P = 400 mm

5) Hộp số cycloid 2.2 kw 3 hp ratio 473, BWED53, XWED85, BLED53, XLED85

a.) Hộp số cycloid BWED53, XWED85 chân đế 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 473, BWED53, XWED85 chân đế            

 • Động cơ 380v 1400 / 473 = trục ra quay 2.9 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 / 473 = trục ra quay 3.2 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 / 473 = trục ra quay 2 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 90 mm

b.) Hộp số cycloid BLED53, XLED85 mặt bích 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 473, BWED53, XWED85 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 490 mm, đường kính vành định vị, bích trong P = 400 mm

6) Giảm tốc cycloid 2.2 kw 3 hp giảm 595 lần, BWED63, XWED95, BLED63, XLED95

Thêm các hộp giảm tốc BWED53, XWED85, BLED53, XLED85 phù hợp

a.) Giảm tốc cycloid BWED53, XWED85 chân đế 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 595, BWED53, XWED85 chân đế

 • Động cơ 380v 1400/ 595 = trục ra quay 2.3 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 / 595 = trục ra quay 2.5 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 / 595 = trục ra quay 1.6 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 90 mm

b.) Giảm tốc cycloid BWED63, XWED95 chân đế 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 595, BWED63, XWED95 chân đế

 • Động cơ 380v 1400 / 595 = trục ra quay 2.3 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 / 595 = trục ra quay 2.5 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 / 595 = trục ra quay 1.6 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 100 mm

c.) Giảm tốc cycloid BLED53, XLED85 mặt bích 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 595, BWED53, XWED85 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 490 mm, đường kính vành định vị, bích trong P = 400 mm

d.) Giảm tốc cycloid BLED63, XLED95 mặt bích 2.2kw 3hp

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 595, BWED63, XWED95 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 580 mm, đường kính vành định vị, bích trong P: X95 = 455 mm, B63 = 460 mm

7) Cycloid 2 cấp giảm 731, 841 lần 2.2 kw 3 hp, BWED74, XWED106, BLED74, XLED106

Còn nhiều mã sản phấm phù hợp như: BWED53, XWED85, BWED63, XWED95, BLED53, XLED85, BLED63, XLED95

a.) Cycloid 2 cấp BWED53, XWED85 chân đế 2.2kw 3hp ratio 731 

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 731, BWED53, XWED85 chân đế

 • Động cơ 380v 1400 / 731 = trục ra quay 1.9 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 / 731 = trục ra quay 2 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 / 731 = trục ra quay 1.3 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 90 mm

b.) Cycloid 2 cấp BWED63, XWED95 chân đế 2.2kw 3hp tỉ số truyền 731

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 731, BWED63, XWED95 chân đế

 • Động cơ 380v 1400 vòng / 731 = trục ra quay 1.9 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 vòng / 731 = trục ra quay 2 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 vòng / 731 = trục ra quay 1.3 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 100 mm

c.) Cycloid 2 cấp BWED74, XWED106 chân đế 2.2kw 3hp giảm 731 lần

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 731, BWED74, XWED106 chân đế

 • Động cơ 380v 1400 / 731 = trục ra quay 1.9 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 / 731 = trục ra quay 2 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 / 731 = trục ra quay 1.3 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 110 mm

d.) Cycloid 2 cấp BLED53, XLED85 mặt bích 2.2kw 3hp ratio 731

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 731, BWED53, XWED85 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 490 mm , đường kính vành định vị, bích trong P = 400 mm

e.) Cycloid 2 cấp BLED63, XLED95 mặt bích 2.2kw 3hp giảm 731 lần

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 731, BWED63, XWED95 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 580 mm, đường kính vành định vị, bích trong P: X95 = 455 mm, B63 = 460 mm

f.) Cycloid 2 cấp BLED74, XLED106 mặt bích 2.2kw 3hp tỉ số truyền 731

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 731, BWED74, XWED106 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 650 mm, đường kính vành định vị, bích trong P= 520 mm

g.) Cycloid 2 cấp BWED53, XWED85 chân đế 2.2kw 3hp giảm 841 lần

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 841, BWED53, XWED85 chân đế

 • Động cơ 380v 1400 / 841 = trục ra quay 1.6 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 / 841 = trục ra quay 1.8 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 / 841 = trục ra quay 1.1 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 90 mm

h.) Cycloid 2 cấp BLED63, XWED95 chân đế 2.2kw 3hp ratio 841

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 841, BWED63, XWED95 chân đế

 • Động cơ 380v 1400 / 841 = trục ra quay 1.6 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 / 841 = trục ra quay 1.8 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 / 841 = trục ra quay 1.1 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 100 mm

i.) Cycloid 2 cấp BLED74, XWED106 chân đế 2.2kw 3hp giảm 841 lần

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 841, BWED74, XWED106 chân đế

 • Động cơ 380v 1400 / 841 = trục ra quay 1.6 vòng / phút
 • Động cơ 380v 1500 / 841 = trục ra quay 1.8 vòng / phút
 • Động cơ 380v 960 / 841 = trục ra quay 1.1 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 110 mm

j.) Cycloid 2 cấp BLED63, XLED95 mặt bích 2.2kw 3hp giảm 841 lần

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 841, BWED63, XWED95 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 580 mm, đường kính vành định vị, bích trong P: X95 = 455 mm, B63 = 460 mm

k.) Cycloid 2 cấp BLED74, XLED106 mặt bích 2.2kw 3hp giảm 841 lần

Hộp số 2 cấp 2.2kw 3hp tỉ số truyền 841, BWED74, XWED106 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 650 mm, đường kính vành định vị, bích trong P= 520 mm