098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc 2 Cấp 4Kw 5Hp

9.929 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp giảm tốc 2 cấp 4kw 5hp hay gọi là hộp số 2 cấp 4kw 5hp cycloid. Cấu tạo gồm 2 cơ cấu truyền động ghép vào nhau nối vào motor điện 5 ngựa, 4 pole hoặc 6 pole.

Đặc tính:

 • Ratio lớn, tỉ số truyền cao: 1/595, 1/731, 1/121, 1/187, 1/289, 1/391, 1/473, 1/595.
 • Tốc độ trục ra: 1.3 vòng/phút đến 12.5 vòng/phút rất chậm, tiện cho các việc nghiền kim loại, khuấy hóa chất, đúc nhôm đồng gang.
 • Trục ra đường kính thường lớn gấp 2, 3 lần trục vào.
 • Lực momen lớn gấp 4 - 5 lần hộp số 1 cấp thông thường.
 • Chủng loại hộp số: cyclo, R-K, R-R, WP +WP, NMRV + NRV.

1) Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 121, XWED74, XLED74

a.) Hộp số 2 cấp XWED74 chân đế 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 121, XWED74 chân đế              

 • Tổng dài > 848 mm
 • Chiều dài giảm tốc > 508 mm
 • Chiều cao hộp giảm tốc: 484 mm
 • Chiều cao tâm trục xuống đất: 220 mm
 • Khoảng cách tâm 2 lỗ đế dọc trục: 320 mm
 • Khoảng cách tâm 2 lỗ đế ngang trục: 420 mm
 • Chiều dài chân đế dọc trục: 380 mm
 • Bản rộng chân đế ngang trục: 470 mm
 • Đường kính trục ra: 70 mm
 • Chiều dài trục ra: 109 mm
 • Rãnh cavet: 22 mm

b.) Hộp số 2 cấp XLED74 mặt bích 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 121, XWED74 mặt bích       

 • Đường kính mặt bích M = 430 mm, đường kính vành định vị, bích trong P = 345 mm

2) Hộp giảm tốc 2 cấp 4kw 5hp ratio 187, BWED53, XWED85, BLED53, XLED85

Ngoài ra có thêm nhiều mã hàng XWED74, XLED74 phù hợp

a.) Hộp giảm tốc 2 cấp XWED74 chân đế 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 187, XWED74 chân đế              

 • Motor điện 1400 / 187 = trục ra quay 7.4 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 187 = trục ra quay 8 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 187 = trục ra quay 5.1 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 70 mm

b.) Hộp giảm tốc 2 cấp BWED53, XWED85 chân đế 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 187, BWED53, XWED85 chân đế

 • Motor điện 1400 / 187 = trục ra quay 7.4 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 187 = trục ra quay 8 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 187 = trục ra quay 5.1 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 90 mm

c.) Hộp giảm tốc 2 cấp XLED74 mặt bích 4kw 5hp

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 187, XWED74 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 430 mm, đường kính vành định vị, bích trong P = 345 mm

d.) Hộp giảm tốc 2 cấp BLED53, XLED85 mặt bích 4kw 5hp

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 187, BLED53, XWED85 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 490 mm, đường kính vành định vị, bích trong P = 400 mm

3) Hộp số cyclo 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 1/289, BWED63, XWED95, BLED63, XLED95

Ngoài ra còn các mã hộp số XWED74, XWED53, XWED85, XLED74, XLED53, XLED85 phù hợp

a.) Hộp số cyclo 2 cấp XWED74 chân đế 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 289, XWED74 chân đế             

 • Motor điện 1400 / 289 = trục ra quay 4.8 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 289 = trục ra quay 5.1 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 289 = trục ra quay 3.3 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 70 mm

b.) Hộp số cyclo 2 cấp BWED53, XWED85 chân đế 4kw 5hp

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 289, BWED53, XWED85 chân đế    

 • Motor điện 1400 / 289 = trục ra quay 4.8 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 289 = trục ra quay 5.1 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 289 = trục ra quay 3.3 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 90 mm

c.) Hộp số cyclo 2 cấp BWED63, XWED95 chân đế 4kw 5hp

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 289, BWED63, XWED95 chân đế

 • Motor điện 1400 / 289 = trục ra quay 4.8 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 289 = trục ra quay 5.1 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 289 = trục ra quay 3.3 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 100 mm

d.) Hộp số cyclo 2 cấp XLED74 mặt bích 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 289, XWED74 mặt bích           

 • Đường kính mặt bích M = 430 mm, đường kính vành định vị, bích trong P = 345 mm

e.) Hộp số cyclo 2 cấp BLED53, XLED85 mặt bích 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 289, BLED53, XWED85 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 490 mm, đường kính vành định vị, bích trong P = 400 mm

f.) Hộp số cyclo 2 cấp BLED63, XLED95 mặt bích 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 289, BLED63, XWED95 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 580 mm, đường kính vành định vị, bích trong P: X95 = 455 mm, B63 = 460 mm

4) Giảm tốc cyclo 2 cấp 4kw 5hp ratio 1/391

Còn nhiều mã sản phẩm BWED53, XWED85, BWED63, XWED95, BLED53, XLED85, BLED63, XLED95 phù hợp

a.) Giảm tốc cyclo 2 cấp BWED53, XWED85 chân đế 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 391, BWED53, XWED85 chân đế

 • Motor điện 1400 / 391 = trục ra quay 3.6 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 391 = trục ra quay 3.8 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 391 = trục ra quay 2.4 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 90 mm

b.) Giảm tốc cyclo 2 cấp BWED63, XWED95 chân đế 4kw 5hp

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 391, BWED63, XWED95 chân đế

 • Motor điện 1400 / 391 = trục ra quay 3.6 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 391 = trục ra quay 3.8 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 391 = trục ra quay 2.4 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 100 mm

c.) Giảm tốc cyclo 2 cấp BWED53, XLED85 mặt bích 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 391, BLED53, XWED85 mặt bích            

 • Đường kính mặt bích M = 490 mm, đường kính vành định vị, bích trong P = 400 mm

d.) Giảm tốc cyclo 2 cấp BLED63, XLED95 mặt bích 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 391, BLED63, XWED95 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 580 mm, đường kính vành định vị, bích trong P: X95 = 455 mm, B63 = 460 mm

5) Hộp số cycloid 4 kw 5 hp ratio 473, BWED74, XWED106, BLED74, XLED106

Còn có các mã sản phẩm khác phù hợp như: BWED63, XWED95, BLED63, XLED95

a.) Hộp số cycloid BWED63, XWED95 chân đế 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 473, BWED63, XWED95 chân đế            

 • Motor điện 1400 / 473 = trục ra quay 2.9 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 473 = trục ra quay 3.2 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 473 = trục ra quay 2 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 100 mm

b.) Hộp số cycloid BWED74, XWED106 chân đế 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 473, BWED74, XWED106 chân đế           

 • Motor điện 1400 / 473 = trục ra quay 2.9 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 473 = trục ra quay 3.2 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 473 = trục ra quay 2 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 110 mm

c.) Hộp số cycloid BWED63, XLED95 mặt bích 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 473, BLED63, XWED95 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 580 mm, đường kính vành định vị, bích trong P: X95 = 455 mm, B63 = 460 mm

d.) Hộp số cycloid BLED74, XLED106 mặt bích 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 473, BLED74, XWED106 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 650 mm, đường kính vành định vị, bích trong P= 520 mm

6) Giảm tốc cycloid 4 kw 5 hp giảm 595 lần

Ngoài ra còn nhiều mã hàng BWED63, XWED95, BWED74, XWED106, BLED63, XLED95, BLED74, XLED106 phù hợp

a.) Giảm tốc cycloid BWED63, XWED95 chân đế 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 595, BWED63, XWED95 chân đế

 • Motor điện 1400 / 595 = trục ra quay 2.3 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 595 = trục ra quay 2.5 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 595 = trục ra quay 6 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 100 mm

b.) Giảm tốc cycloid BWED74, XWED106 chân đế 4kw 5hp

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 595, BWED74, XWED106 chân đế

 • Motor điện 1400 / 595 = trục ra quay 2.3 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 595 = trục ra quay 2.5 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 595 = trục ra quay 6 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 110 mm

c.) Giảm tốc cycloid BLED63, XLED106 mặt bích 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 595, BLED63, XWED95 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 580 mm, đường kính vành định vị, bích trong P: X95 = 455 mm, B63 = 460 mm

d.) Giảm tốc cycloid BLED74, XLED106 mặt bích 4kw 5hp 

Hộp số 2 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 187, BLED74, XWED106 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 650 mm, đường kính vành định vị, bích trong P= 520 mm