098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc 2 Cấp 5.5Kw 7.5Hp

7.072 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp giảm tốc 2 cấp 5.5kw 7.5hp hay gọi là hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp cycloid. Cấu tạo gồm 2 cơ cấu truyền động ghép vào nhau nối vào motor điện 7.5 ngựa, 4 pole hoặc 6 pole.

Đặc tính:

 • Ratio lớn, tỉ số truyền cao: 1/121, 1/187, 1/289, 1/391, 1/473.
 • Tốc độ trục ra: 2 vòng/phút đến 12.4 vòng/phút rất chậm, tiện cho các việc nghiền kim loại, khuấy hóa chất, đúc gang nhôm đồng.
 • Trục ra đường kính thường lớn gấp 2, 3 lần trục vào.
 • Momen xoắn gấp 3 - 4 lần hộp số 1 cấp thông thường.
 • Chủng loại hộp số: cyclo, WP +WP, NMRV + NRV, R-K, R-R.

1) Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 121, BWED53, XWED85, BLED53, XLED85

Còn các mã hợp số BWED63, XWED95, BLED63, XLED95 phù hợp

a.) Hộp số 2 cấp BWED53, XWED85 chân đế 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 121, BWED53, XWED85 chân đế

 • Tổng dài: X85 > 976 mm, B53 > 937 mm
 • Chiều dài giảm tốc: X85 > 586 mm, B53 > 547 mm
 • Chiều cao hộp giảm tốc: X85 = 514 mm, B53 = 504 mm
 • Chiều cao tâm trục xuống đất: X85 = 250 mm, B53 = 240 mm
 • Khoảng cách tâm 2 lỗ đế dọc trục: X85 = 380 mm, B53 = 380 mm
 • Khoảng cách tâm 2 lỗ đế ngang trục: X85 = 480 mm, B53 = 420 mm
 • Chiều dài chân đế dọc trục: X85 = 440 mm, B53 = 440 mm
 • Bản rộng chân đế ngang trục: X85 = 530 mm, B53 = 470 mm
 • Đường kính trục ra: 90 mm
 • Chiều dài trục ra: 120 mm
 • Rãnh cavet: 25 mm

b.) Hộp số 2 cấp BWED63, XWED95 chân đế 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 121, BWED63, XWED95 chân đế

 • Tổng dài: X95 > 1078 mm, B63 > 1035 mm
 • Chiều dài giảm tốc: X95 > 688 mm, B63 > 645 mm
 • Chiều cao hộp giảm tốc: X95 = 614 mm, B63 = 605 mm
 • Chiều cao tâm trục xuống đất: X95 = 290 mm, B63 = 280 mm
 • Khoảng cách tâm 2 lỗ đế dọc trục: X95 = 480 mm, B63 = 440 mm
 • Khoảng cách tâm 2 lỗ đế ngang trục: X95 = 560 mm, B63 = 500 mm
 • Chiều dài chân đế dọc trục: X95 = 560 mm, B63 = 520 mm
 • Bản rộng chân đế ngang trục: X95 = 620 mm, B63 = 560 mm
 • Đường kính trục ra: 100 mm
 • Chiều dài trục ra: X95 = 141 mm, B63 = 139 mm
 • Rãnh cavet: 28 mm

c.) Hộp số 2 cấp BWEL53, XLED85 mặt bích 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 121, BLED53, XLED85 mặt bích       

 • Chiều cao motor: 390 mm
 • Chiều cao hộp giảm tốc 2 cấp: X85 = 588 mm, B41 = 547 mm
 • Đường kính bích: 490 mm
 • Đường kính trục: X85 = 90 mm, B41 = 90 mm
 • Chiều dài trục: X85 = 110 mm, B41 = 108 mm
 • Rãnh cavet: X85 = 25 mm, B41 = 25 mm

d.) Hộp số 2 cấp BWED63, XLED95 mặt bích 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 121, BLED63, XLED95 mặt bích       

 • Chiều cao motor: 580 mm
 • Chiều cao hộp giảm tốc 2 cấp: X95 = 686 mm, B63 = 645 mm
 • Đường kính bích: 580 mm
 • Đường kính trục: X95 = 100 mm, B63 = 100 mm
 • Chiều dài trục: X95 = 132 mm, B63 = 130 mm
 • Rãnh cavet: X95 = 28 mm, B63 = 28 mm

2) Hộp giảm tốc 2 cấp 5.5kw 7.5hp ratio 187, BWED63, XWED95, BLED63, XLED95

Ngoài ra còn có các mã hàng phù hợp như: BWED53, XWED85, BLED53, XLED85

a.) Hộp giảm tốc 2 cấp BWED53, XWED85 chân đế 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 187, BWED53, XWED85 chân đế

 • Motor điện 1400 / 187 = trục ra quay 7.4 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 187 = trục ra quay 8 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 187 = trục ra quay 5.1 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 90 mm

b.) Hộp giảm tốc 2 cấp BWED63, XWED95 chân đế 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 187, BWED63, XWED95 chân đế

 • Motor điện 1400 / 187 = trục ra quay 7.4 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 187 = trục ra quay 8 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 187 = trục ra quay 5.1 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 100 mm

c.) Hộp giảm tốc 2 cấp BWED53, XLED85 mặt bích 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 187, BLED53, XLED85 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 490 mm, đường kính vành định vị, bích trong P = 400 mm

d.) Hộp giảm tốc 2 cấp BLED63, XLED95 mặt bích 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 187, BLED63, XLED95 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 580 mm, đường kính vành định vị, bích trong P: X95 = 455 mm, B63 = 460 mm

3) Hộp số cyclo 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 1/289

Ngài ra còn các mã giảm tốc BWED53, XWED85, BWED63, XWED95, BLED53, XLED85, BLED63, XLED95 phù hợp

a.) Hộp số cyclo 2 cấp BWED53, XWED85 chân đế 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 289, BWED53, XWED85 chân đế             

 • Motor điện 1400 / 289 = trục ra quay 4.8 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 289 = trục ra quay 5.1 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 289 = trục ra quay 3.3 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 90 mm

b.) Hộp số cyclo 2 cấp BWED63, XWED95 chân đế 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 289, BWED63, XWED95 chân đế  

 • Motor điện 1400 / 289 = trục ra quay 4.8 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 289 = trục ra quay 5.1 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 289 = trục ra quay 3.3 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 100 mm

c.) Hộp số cyclo 2 cấp BWED53, XLED85 mặt bích 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 289, BLED53, XLED85 mặt bích           

 • Đường kính mặt bích M = 490 mm, đường kính vành định vị, bích trong P = 400 mm

d.) Hộp số cyclo 2 cấp BLED63, XLED95 mặt bích 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 289, BLED63, XLED95 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 580 mm, đường kính vành định vị, bích trong P: X95 = 455 mm, B63 = 460 mm

4) Giảm tốc cyclo 2 cấp 5.5kw 7.5hp ratio 1/391, BWED74, XWED106, BLED74, XLED106

Còn các mã hàng BWED63, XWED95, BLED63, XLED95 phù hợp

a.) Giảm tốc cyclo 2 cấp BWED63, XWED95 chân đế 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 391, BWED63, XWED95 chân đế

 • Motor điện 1400 / 391 = trục ra quay 3.6 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 391 = trục ra quay 3.8 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 391 = trục ra quay 2.4 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 100 mm

b.) Giảm tốc cyclo 2 cấp BWED74, XWED106 chân đế 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 391, BWED74, XWED106 chân đế

 • Motor điện 1400 / 391 = trục ra quay 3.6 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 391 = trục ra quay 3.8 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 391 = trục ra quay 2.4 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 110 mm

c.) Giảm tốc cyclo 2 cấp BWED63, XLED95 mặt bích 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 391, BLED63, XLED95 mặt bích            

 • Đường kính mặt bích M = 580 mm, đường kính vành định vị, bích trong P: X95 = 455 mm, B63 = 460 mm

d.) Giảm tốc cyclo 2 cấp BLED74, XLED106 mặt bích 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 391, BLED74, XLED106 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 650 mm, đường kính vành định vị, bích trong P= 520 mm

5) Hộp số cycloid 5.5 kw 7.5 hp ratio 473

Ngoài ra có nhiều mã hàng phù hợp: BWED63, XWED95, BWED74, XWED106, BLED63, XLED95, BLED74, XLED106

a.) Hộp số cycloid BWED63, XWED95 chân đế 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 473, BWED63, XWED95 chân đế            

 • Motor điện 1400 / 473 = trục ra quay 2.9 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 473 = trục ra quay 3.2 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 473 = trục ra quay 2 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 100 mm

b.) Hộp số cycloid BWED74, XWED106 chân đế 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 473, BWED74, XWED106 chân đế            

 • Motor điện 1400 / 473 = trục ra quay 2.9 vòng / phút
 • Motor điện 1500 / 473 = trục ra quay 3.2 vòng / phút
 • Motor điện 960 / 473 = trục ra quay 2 vòng / phút
 • Đường kính trục ra: 110 mm

c.) Hộp số cycloid BWED63, XLED95 mặt bích 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 473, BLED63, XLED95 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 580 mm, đường kính vành định vị, bích trong P: X95 = 455 mm, B63 = 460 mm

d.) Hộp số cycloid BLED74, XLED106 mặt bích 5.5kw 7.5hp

Hộp số 2 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 473, BLED74, XLED106 mặt bích

 • Đường kính mặt bích M = 650 mm, đường kính vành định vị, bích trong P= 520 mm