098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor giảm tốc 2 Cấp 0.37kw 0.5Hp

9.648 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp  cấu tạo gồm 2 cơ cấu truyền động ghép vào nhau nối vào motor điện nửa ngựa, 4 pole hoặc 6 pole.

1) Thông số kỹ thuật motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.4kw 0.5Hp

 • Tốc độ trục ra: 1.1 vòng/phút đến 12.4 vòng/phút rất chậm, tiện cho các việc nghiền kim loại, khuấy hóa chất, đúc gang nhôm đồng.
 • Ratio lớn, tỉ số truyền cao: 1/121, 1/187, 1/289, 1/391, 1.473, 1/595, 1/731, 1/841.
 • Trục ra đường kính thường lớn gấp 2, 3 lần trục vào.
 • Momen lớn gấp 3 - 4 lần hộp số 1 cấp thông thường.
 • Chủng loại hộp số: cyclo, R-K, R-R, WP +WP, NMRV + NRV.

2) Phân loại motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.4kw 0.5Hp

a) Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.4kw 0.5Hp trục thẳng GHM 

Loại 1:  Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw trục thẳng 40mm

 • Đường kính trục ra: 40mm
 • Rãnh cavet: 10mm
 • Chiều dài trục: 65mm
 • Kích thước chân đế: 210x150mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 643mm
 • Tổng chiều cao: 256mm
 • Tổng ngang: 264mm
 • Tốc độ giảm tốc: 100 - 6400 lần

motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp

Loại 2: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw trục thẳng 50mm

 • Đường kính cốt trục: 50mm
 • Rãnh cavet: 14mm
 • Chiều dài trục: 65mm
 • Kích thước chân đế: 265-170mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 683mm
 • Tổng chiều cao: 317mm
 • Tổng ngang: 335mm
 • Ratio (tỷ số truyền) từ: 1/100 - 1/6400

motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp

b) Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.4kw 0.5Hp mặt bích GVM 

Loại 1: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw trục thẳng 40mm

 • Đường kính trục ra: 40mm
 • Kích thước mặt bích: 300x275.4mm
 • Chiều dài trục: 65mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 643mm
 • Lỗ bắt ốc mặt bích: 16mm
 • Số lần giảm tốc: 100 - 6400 lần

Loại 2: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw trục thẳng 50mm

 • Đường kính trục ra: 50mm
 • Kích thước mặt bích: 361x319mm
 • Chiều dài trục: 65mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 713mm
 • Lỗ bắt ốc mặt bích: 19mm
 • Số lần giảm tốc: 100 - 6400 lần

c) Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.4kw 0.5Hp NMRV PC

Loại 1: Hộp giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp NMRV PC cốt âm

 • Đường kính trục âm: 25mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp:  202.5mm
 • Đường kính bích: 200mm
 • Tổng chiều dài: 439mm

Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp NMRV PC cốt âm

Loại 2: Hộp giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp NMRV PC cốt dương

 • Đường kính trục dương: 25mm
 • Tổng dài hộp số: 167mm
 • Chiều dài trục: 50mm
 • Tổng chiều dài: 439mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp:  202.5mm

Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp NMRV PC cốt dương

d) Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.4kw 0.5Hp bánh răng Cyclo

Loại 1: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp 2 cấp cyclo chân đế 

- Lắp với hộp số Cyclo XWD4

 • Đường kính trục ra: 45mm
 • Kích thước chân đế: 195x330mm
 • Lỗ bắt ốc chân đế: 290x145mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 671mm
 • Số lần giảm tốc: 100 - 6960 lần

motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw

- Lắp với hộp số Cyclo XWD5 thông số như hình sau:

motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5hp

Loại 2: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp 2 cấp cyclo chân đế 

- Khi lắp với hộp số cyclo mặt bích mã XLD4

 • Đường kính trục ra: 45mm
 • Kích thước mặt bích: 260mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 664mm
 • Số lần giảm tốc: 100 - 6960 lần

Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp

- Khi lắp với hộp số cyclo mặt bích mã XLD5 thông số như sau:

Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp

e) Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.4kw 0.5Hp tải nặng R

Loại 1: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp trục thẳng R67

 • Đường kính trục ra: 35mm
 • Kích thước chân đế: 210x235mm
 • Lỗ bắt ốc chân đế: 150x195mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 602mm
 • Tốc độ trục ra dưới 1 vòng/phút

motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp

Loại 2: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp trục thẳng R77

 • Đường kính trục ra: 40mm
 • Kích thước chân đế: 245x235mm
 • Lỗ bắt ốc chân đế: 170x205mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 632mm
 • Tốc độ trục ra dưới 1 vòng/phút

motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp

f) Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.4kw 0.5Hp trục vuông góc K

Loại 1: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp trục vuông góc K57 cốt dương

 • Đường kính trục ra: 35mm
 • Chiều dài trục ra: 70mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 655mm
 • Tổng chiều ngang: 157mm
 • Tỷ số truyền lớn tốc độ ra từ 19 đến dưới 1 vòng/phút

Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp

Loại 2: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp trục vuông góc KA57 cốt âm

 • Đường kính trục ra: 35mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 655mm
 • Tổng chiều ngang: 157mm
 • Tỷ số truyền lớn tốc độ ra từ 19 đến dưới 1 vòng/phút

Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp

Loại 3: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp trục vuông góc KAF 57 cốt âm

 • Đường kính trục ra: 40mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 671mm
 • Tổng chiều ngang: 192.5mm
 • Tỷ số truyền lớn tốc độ ra từ 19 đến dưới 1 vòng/phút

Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp

Loại 4: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp trục vuông góc K67 cốt dương

 • Đường kính trục ra: 40mm
 • Chiều dài trục: 80mm
 • Rãnh cavet: 12mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 655mm
 • Tốc độ trục ra dưới 1 vòng/phút

Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp

Loại 5: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp trục vuông góc KA67 cốt âm

 • Đường kính trục ra: 40mm
 • Rãnh cavet: 12mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 655mm
 • Tốc độ trục ra dưới 1 vòng/phút

Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp

Loại 6: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp trục vuông góc KAF67 cốt âm

 • Đường kính trục ra: 40mm
 • Rãnh cavet: 12mm
 • Tổng ngang: 207mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 676mm
 • Tốc độ trục ra dưới 1 vòng/phút

 Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp

Loại 7: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp trục vuông góc KA77 cốt âm

 • Đường kính trục ra: 50mm
 • Rãnh cavet: 14mm
 • Tổng ngang: 200mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 716mm

Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp trục vuông góc KA77 cốt âm

Loại 8: Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp trục vuông góc KA87 cốt âm

 • Đường kính trục ra: 60mm
 • Rãnh cavet: 18mm
 • Tổng ngang: 230mm
 • Tổng chiều dài động cơ: 811mm

Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp trục vuông góc KA87 cốt âm