098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Trục Ra Vuông Góc 5.5Kw 7.5Hp

4.725 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Hộp số vuông góc 5.5kw 7.5hp còn gọi là hộp giảm tốc vuông góc 5.5kw 7.5hp hay hộp số trục vuông góc 5.5kw có trục ra vuông 90 độ so với trục vào, gồm có cốt âm và cốt dương.

1) Hộp số vuông góc 5.5Kw 7.5Hp kiểu trục vít WPDA

Động cơ mặt bích 380V 5.5kw 7.5Hp liền hộp số giảm tốc WPDA size 155

 • Đường kính trục: 60 mm
 • Đường kính bích motor: 300 mm

Hộp số vuông góc 5.5Kw 7.5Hp kiểu trục vít WPDA

2) Hộp giảm tốc vuông góc 5.5Kw 7.5Hp loại trục vít WPDS

Động cơ mặt bích 380V 5.5kw 7.5Hp liền hộp giảm tốc WPDS  size 155

 • Đường kính trục: 60 mm
 • Đường kính bích motor: 300 mm

Hộp giảm tốc vuông góc 5.5Kw 7.5Hp loại trục vít WPDS

3) Hộp số trục vuông góc 5.5Kw 7.5Hp loại mặt bích RV

Động cơ bích B5 5.5kw 7.5Hp liền hộp giảm tốc NMRV mặt bích cốt âm size 130

 • Đường kính trục âm: 45 mm
 • Rãnh cavet: 14 mm

Hộp số trục vuông góc 5.5Kw 7.5Hp loại mặt bích RV

4) Hộp số trục vuông góc 5.5Kw 7.5Hp kiểu ra dương RV

Motor bích B5 5.5kw 7.5Hp liền hộp giảm tốc NMRV mặt bích cốt dương size 110

 • Đường kính trục dương: 45 mm
 • Rãnh cavet: 14 mm

Hộp số trục vuông góc 5.5Kw 7.5Hp kiểu ra dương RV

5) Hộp số vuông góc 5.5kw 7.5Hp bánh vít WPDO

 • Đường kính trục lớn 60mm
 • Tỷ số truyền từ 10 - 60
 • Mã hàng hộp số WPDO 155

Hộp số vuông góc 5.5kw 7.5Hp bánh vít WPDO

6) Hộp số vuông góc 5.5kw 7.5Hp kiểu úp WPDX

 • Đường kính trục lớn 60mm
 • Tỷ số truyền ratio: 10 - 60
 • Mã hàng hộp số WPWPX 155

Hộp số vuông góc 5.5kw 7.5Hp kiểu úp WPDX

5) Hộp số vuông góc 5.5Kw 7.5Hp bánh răng côn KA87 loại ra âm

 • Đường kính trục âm: 60 mm
 • Tổng dài: 879 m
 • Lực momen xoắn khoảng 1020 - 3170 Nm

Hộp số vuông góc 5.5Kw 7.5Hp bánh răng côn KA87 loại ra âm

6) Hộp số giảm tốc vuông góc 5.5Kw 7.5Hp bánh răng côn K87 loại ra dương

 • Đường kính trục dương: 60 mm
 • Tổng dài: 888 m
 • Lực momen xoắn khoảng 3170 - 1020 Nm

Hộp số giảm tốc vuông góc 5.5Kw 7.5Hp bánh răng côn K87 loại ra dương

7) Hộp số trục vuông góc 5.5Kw 7.5Hp bánh răng côn KA97 kiểu ra âm

 • Đường kính trục âm: 70 mm
 • Tổng dài: 931 m
 • Lực momen xoắn khoảng 1760 - 4550 Nm

Hộp số trục vuông góc 4Kw 5Hp bánh răng côn KA77 kiểu ra âm

8) Hộp số trục vuông góc 5.5Kw 7.5Hp bánh răng côn K97 kiểu ra dương

 • Đường kính trục dương: 70 mm
 • Tổng dài: 936 m
 • Lực momen xoắn khoảng 1760 - 4550 Nm

Hộp số trục vuông góc 5.5Kw 7.5Hp bánh răng côn K97 kiểu ra dương

Video hộp số giảm tốc bánh răng côn K, trục ra vuông góc