098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor Khuấy 1.5Kw 2Hp

4.639 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor khuấy 1.5kw 2hp còn gọi là động cơ khuấy 1.5kw 2hp. Công dụng: khuấy trộn hóa chất, thực phẩm, thức ăn cho gia cầm gia súc,...

Quý vị có thể lựa chọn 5 loại motor khuấy trộn, motor khuấy hóa chất dưới đây:

1) Motor khuấy 1.5kw 2hp 2 ngựa mặt bích 3 pha 380v

Motor khuấy 1.5kw 2hp mặt bích 3 pha 380v

 • Tổng dài XL5: 595 mm, BL3: 501 mm
 • Đường kính mặt bích vào: 200 mm, Đường kính ngoài mặt bích: 340 mm
 • Rãnh cavet: 16 mm, Đường kính trục ra: 55 mm
 • Chiều dài trục ra XL5: 85 mm, BL3: 75 mm

2) Động cơ khuấy 1.5kw 2hp 2 ngựa GV bích vuông

Động cơ khuấy 1.5kw 2hp gv bích vuông

 • Tổng dài: 517 mm, Chiều ngang mặt bích: 319 mm
 • Chiều dài mặt bích: 361 mm, Đường kính bích trong vành định vị: 280 mm
 • Đường kính trục: 50 mm, Đường kính lỗ mặt bích: 19 mm, Chiều dài trục: 77 mm

3) Motor khuấy trộn 1.5kw 2hp 2 ngựa điều chỉnh tốc độ trục thẳng GV

Motor khuấy trộn 1.5kw 2hp điều chỉnh tốc độ trục thẳng GV

 • Ratio tỉ số truyền 11.2 thì tốc độ trục ra motor điện 1.5kw điều chỉnh được trong khoảng từ 95.8 tới 20.2 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 17.2 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 62.8 tới 13.2 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 23.2 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 45.8 tới 9.2 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 29.2 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 36.8 tới 7.2 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 35.2 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 30.8 tới 6.2 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 43.2 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 24.8 tới 5.2 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 59.2 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 17.8 tới 4.2 vòng / phút

4) Motor khuấy hóa chất 1.5kw 2hp 2 ngựa mặt bích vuông GVM, tỉ số truyền lớn 

Motor máy trộn 1.5kw 2hp mặt bích vuông GVM, tỉ số truyền lớn 

 • Tỉ số truyền ratio 5.2 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 199.8 tới 40.2 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 10.2 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 99.8 tới 20.2 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 20.2 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 39.8 tới 8.2 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 30.2 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 32.8 tới 6.3 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 40.2 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 24.8 tới 5.2 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 50.2 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 19.8 tới 4.2 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 60.2 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 16.3 tới 3.2 vòng / phút

Motor khuấy 1.5kw 2 hp là 1 trong những loại động cơ điện chuyên dụng được nhiều người sử dụng tại Việt Nam

5) Motor khuấy 1 pha 220v 1.5kw 2hp 2 ngựa

Motor khuấy 1 pha 220v 1.5kw 2hp

 • Đường kính trục: 32 mm, Chiều dài trục: 55 mm, Bản rộng rãnh cavet: 10 mm
 • Tổng dài: 443 mm, Chiều dài mặt bích: 242 mm, Chiều ngang mặt bích: 223 mm

6) Động cơ khuấy 1.5kw 2HP 2 ngựa motor điều tốc UDL

motor 1.5kw 2Hp UDL

 • Tổng dài: 516.5 mm, Tổng cao:  273 mm
 • Đường kính mặt bích P : 200 mm, Đường kính bích trong N: 130mm
 • Đường kính trục D: 24mm, Chiều dài trục B: 50mm