098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor Khuấy 3Kw 4Hp

4.119 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor khuấy 3kw 4hp còn gọi là động cơ khuấy 3kw 4hp, được dùng để: khuấy trộn nguyên liệu, thực phẩm, hóa chất, thức ăn cho động vật.

Quý vị có thể lựa chọn 4 loại motor máy trộn dưới đây:

1) Motor khuấy 3kw 4hp 4 ngựa mặt bích 3 pha 380v

Motor khuấy 3kw 4hp mặt bích 3 pha 380v

 • Tổng dài XL7: 731 mm, BL4: 681 mm
 • Đường kính mặt bích vào: 250 mm
 • Đường kính ngoài mặt bích XLD7: 430 mm, BLD4: 400 mm
 • Rãnh cavet XL7: 22 mm, Đường kính trục ra: 20 mm
 • Chiều dài trục ra XLD7: 96 mm, BLD4: 92 mm
 • Đường kính trục motor điện 3kw: 28 mm

2) Động cơ khuấy 3kw 4hp 4 ngựa GV bích vuông

Động cơ khuấy 3kw 4hp GV bích vuông

 • Tổng dài: 473 mm, Chiều ngang mặt bích: 275 mm
 • Chiều dài mặt bích: 300 mm, Đường kính bích trong vành định vị: 230 mm
 • Đường kính trục: 40 mm, Đường kính lỗ mặt bích: 16 mm, Chiều dài trục: 65 mm

3) Motor khuấy trộn 3kw 4hp 4 ngựa điều chỉnh tốc độ trục thẳng GV

Motor khuấy trộn 3kw 4hp điều chỉnh tốc độ trục thẳng GV

 • Ratio tỉ số truyền 11.4 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 95.6 tới 20.4 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 17.4 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 62.6 tới 13.4 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 23.4 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 45.6 tới 9.4 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 29.4 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 36.6 tới 7.4 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 35.4 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 30.6 tới 6.4 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 43.4 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 24.6 tới 5.4 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 59.4 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 17.6 tới 4.4 vòng / phút

4) Motor máy trộn 3kw 4hp 4 ngựa mặt bích vuông GVM, tỉ số truyền lớn 

Motor máy trộn 3kw 4hp mặt bích vuông GVM

 • Tỉ số truyền ratio 5.4 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 199.6 tới 40.4 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 10.4 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 99.6 tới 20.4 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 20.4 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 39.6 tới 8.4 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 30.4 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 32.6 tới 6.1 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 40.4 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 24.6 tới 5.4 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 50.4 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 19.6 tới 4.4 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 60.4 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 16.1 tới 3.4 vòng / phút

5) Động cơ khuấy 3kw 4HP 4 ngựa motor điều tốc UDL

motor 3kw 4Hp UDL

 • Tổng dài: 607 mm, Tổng cao:  331 mm
 • Đường kính mặt bích P : 250 mm, Đường kính bích trong N: 180mm
 • Đường kính trục D: 28 mm, Chiều dài trục B: 60mm

Motor khuấy trộn 3kw 4 hp là loại động cơ điện chuyên dụng được sử dụng trong nghành nông nghiệp và công nghiệp