098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor Khuấy 3.7Kw 4Kw 5Hp

6.753 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor khuấy 3.7kw 4kw 5hp còn gọi là động cơ khuấy 3.7kw 4kw 5hp, được ứng dụng: trộn, khuấy hóa chất, thức ăn cho động vật, phân bón, thực phẩm...

Quý vị có thể lựa chọn 4 loại động cơ khuấy trộn dưới đây:

1) Motor khuấy 3.7kw 5hp 5 ngựa mặt bích 3 pha 380v

Motor khuấy 3.7kw 5hp mặt bích 3 pha 380v

 • Tổng dài XLD5: 671 mm, BLD3: 634 mm
 • Đường kính ngoài mặt bích: 340 mm, Đường kính mặt bích vào: 250 mm
 • Rãnh cavet: 16 mm, Đường kính trục ra: 55 mm
 • Chiều dài trục ra XL5: 85 mm, BL3: 75 mm

Với motor bích 4kw 5 hp 5 ngựa B35:

 • Đường kính trục động cơ: 28 mm
 • Chiều dài trục motor: 60 mm, Chốt cavet motor điện: 8 mm

2) Động cơ khuấy 4kw 5hp 5 ngựa GV bích vuông

Động cơ khuấy 4kw 5hp GV bích vuông

 • Tổng dài: 534 mm, Chiều ngang mặt bích: 319 mm
 • Chiều dài mặt bích: 361 mm, Đường kính bích trong vành định vị: 280 mm
 • Đường kính trục: 50 mm, Đường kính lỗ mặt bích: 19 mm, Chiều dài trục: 77 mm

3) Motor khuấy trộn 3.7kw 5hp 5 ngựa điều chỉnh tốc độ trục thẳng GV

Motor khuấy trộn 3.7kw 5hp điều chỉnh tốc độ trục thẳng

 • Ratio tỉ số truyền 11.5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 95.5 tới 20.5 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 17.5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 62.5 tới 13.5 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 23.5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 45.5 tới 9.5 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 29.5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 36.5 tới 7.5 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 35.5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 30.5 tới 6.5 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 43.5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 24.5 tới 5.5 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 59.5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 17.5 tới 4.5 vòng / phút

4) Motor máy trộn 4kw 5hp 5 ngựa mặt bích vuông GVM, tỉ số truyền lớn 

Motor máy trộn 4kw 5hp mặt bích vuông GVM

 • Tỉ số truyền ratio 5.5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 199.5 tới 40.5 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 10.5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 99.5 tới 20.5 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 20.5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 39.5 tới 8.5 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 30.5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 32.5 tới 6 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 40.5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 24.5 tới 5.5 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 50.5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 19.5 tới 4.5 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 60.5 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 16 tới 3.5 vòng / phút

5) Động cơ khuấy 3.7kw 5HP 5 ngựa motor điều tốc UDL

motor 3.7kw 5Hp UDL

 • Tổng dài: 622 mm, Tổng cao:  331 mm
 • Đường kính mặt bích P : 250 mm, Đường kính bích trong N: 180mm
 • Đường kính trục D: 28 mm, Chiều dài trục B: 60mm

Motor khuấy 3.7kw 5 hp là loại motor điện chuyên dụng dùng trong nghành công nghiệp và nông nghiệp