098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor Khuấy 2.2Kw 3Hp

5.701 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor khuấy 2.2kw 3hp còn gọi là động cơ khuấy 2.2kw 3hp

Ứng dụng: trộn, khuấy thức ăn cho gia súc, gia cầm, phân bón, thực phẩm, hóa chất.

Quý vị có thể tham khảo 5 loại motor máy trộn dưới đây:

1) Motor khuấy 2.2kw 3hp 3 ngựa mặt bích 3 pha 380v

Motor khuấy 2.2kw 3hp mặt bích 3 pha 380v

 • Tổng dài XL5: 656 mm, BL3: 619 mm
 • Đường kính mặt bích vào: 250 mm, Đường kính ngoài mặt bích: 340 mm
 • Rãnh cavet: 16 mm, Đường kính trục ra: 55 mm
 • Chiều dài trục ra XL5: 85 mm, BL3: 75 mm

Với động cơ bích 2.2kw 3hp 3 ngựa B35:

 • Đường kính trục motor: 28 mm
 • Chiều dài trục động cơ điện: 60 mm, Chốt cavet: 8 mm

2) Động cơ khuấy 2.2kw 3hp 3 ngựa GV bích vuông

Động cơ khuấy 2.2kw 3hp GV bích vuông

 • Tổng dài: 523 mm, Chiều ngang mặt bích: 275 mm
 • Chiều dài mặt bích: 300 mm, Đường kính bích trong vành định vị: 230 mm
 • Đường kính trục: 40 mm, Đường kính lỗ mặt bích: 16 mm, Chiều dài trục: 65 mm

3) Motor khuấy trộn 2.2kw 3hp 3 ngựa điều chỉnh tốc độ trục thẳng GV

Motor khuấy trộn 2.2kw 3hp điều chỉnh tốc độ trục thẳng GV

 • Ratio tỉ số truyền 11.3 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 95.7 tới 20.3 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 17.3 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 62.7 tới 13.3 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 23.3 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 45.7 tới 9.3 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 29.3 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 36.7 tới 7.3 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 35.3 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 30.7 tới 6.3 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 43.3 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 24.7 tới 5.3 vòng / phút
 • Ratio tỉ số truyền 59.3 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 17.7 tới 4.3 vòng / phút

4) Motor máy trộn 2.2kw 3hp 3 ngựa mặt bích vuông GVM, tỉ số truyền lớn 

Motor máy trộn 2.2kw 3hp mặt bích vuông GVM, tỉ số truyền lớn

 • Tỉ số truyền ratio 5.3 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 199.7 tới 40.3 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 10.3 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 99.7 tới 20.3 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 20.3 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 39.7 tới 8.3 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 30.3 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 32.7 tới 6.2 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 40.3 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 24.7 tới 5.3 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 50.3 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 19.7 tới 4.3 vòng / phút
 • Tỉ số truyền ratio 60.3 thì tốc độ trục ra điều chỉnh được trong khoảng từ 16.2 tới 3.3 vòng / phút

5) Motor khuấy 1 pha 220v 2.2kw 3hp 3 ngựa

Motor khuấy 1 pha 220v 2.2kw 3hp

 • Đường kính trục: 40 mm, Chiều dài trục: 65 mm, Bản rộng rãnh cavet: 10 mm
 • Tổng dài: 523 mm, Chiều dài mặt bích: 300 mm, Chiều ngang mặt bích: 275 mm

6) Động cơ khuấy 2.2kw 3HP 3 ngựa motor điều tốc UDL

motor 0.75kw 1Hp UDL

 • Tổng dài: 607 mm, Tổng cao: 331 mm
 • Đường kính mặt bích P : 250 mm, Đường kính bích trong N: 180 mm
 • Đường kính trục D: 28 mm, Chiều dài trục B: 60 mm

Motor khuấy 2.2kw 3hp là 1 trong những loại động cơ điện chuyên dụng phổ biến tại Việt Nam