098 164 5020Miền Nam
098 562 0044Miền Bắc

Động cơ 3 pha Da you tech motor 3 pha Da you tech

08 thg 8 2018 20:36

Động cơ 3 pha Da you tech motor 3 pha Da you tech

Cấu tạo động cơ điện Da you techdong-co-3-pha-da-youtech-motor-3-pha-da-youtech
dong-co-3-pha-da-youtech-motor-3-pha-da-youtech
Thông số động cơ điện 7.5HP 5.5 kW 7.5 ngựa
dong-co-3-pha-da-youtech-motor-3-pha-da-youtech

Động cơ điện Da-You Tech 1 pha 3.0kw 4Hp 4 ngựa
dong-co-3-pha-da-youtech-motor-3-pha-da-youtech[/caption] Động cơ điện Da you tech 15kW 20HP dong-co-3-pha-da-youtech-motor-3-pha-da-youtech dong-co-3-pha-da-youtech-motor-3-pha-da-youtech Động cơ điện Da you tech 3 pha 3.0kW 4HP 4 ngựa dong-co-3-pha-da-youtech-motor-3-pha-da-youtech Động cơ điện Da you tech 3 pha 11kW 15HP 15 ngựa dong-co-3-pha-da-youtech-motor-3-pha-da-youtech

Xem thêm động cơ điện 1 pha khác tại đây
Xem thêm các động cơ khác tại Minhmotor
 

Tin tức liên quan

Động Cơ Giảm Tốc Nord
Motor Giảm Tốc Sumitomo
CÁCH CHỌN TRỌNG TẢI CHO MÔ TƠ GIẢM TÔC
Bảo mật thông tin
Chính sách vận tải