098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor Giảm Tốc Teco 2.2kW 3Hp

8.017 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor giảm tốc Teco 2.2kW 3Hp hoặc Động cơ giảm tốc Teco 2.2Kw 3Hp được gắn với các loại thiết bị máy Cyclo chân đế XWD4, XWD5, cyclo mặt bích XLD4, XLD5, WPDA, WPDS, WPWDO size 120, NMRV 90. Tốc độ cốt ra 14 - 997 vòng/phút, đường kính cốt ra: 28 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 55 mm.

Ứng dụng động cơ giảm tốc Teco 2.2kw: máy khoan núi làm hầm qua đèo, máy ép ngũ cốc ra lương khô, máy vắt nước trái cây, máy khai thác than, cát, sản xuất thuốc dược liệu.

1) Motor giảm tốc Teco 2.2kW 3Hp chân đế

Motor giảm tốc Teco 2.2kW 3Hp chân đế

 • Tổng dài motor giảm tốc Teco 2.2kw: 642 mm
 • Tổng cao 270 mm
 • Khoảng cách tâm lỗ đế ngang trục 210 mm
 • Bản rộng chân đế ngang trục 264 mm
 • Khoảng cách tâm lỗ đế dọc trục 150 mm
 • Độ dài chân đế dọc trục 190 mm
 • Chiều dài trục 60 mm
 • Đường kính trục 40 mm

2) Motor giảm tốc Teco 2.2kW 3Hp mặt bích GVM

Motor giảm tốc Teco 2.2kW 3Hp mặt bích GVM

 • Chiều ngang mặt bích 274.5 mm
 • Chiều dài mặt bích 300 mm
 • Chiều dài trục 60 mm
 • Đường kính trục 40 mm

3) Động cơ giảm tốc Teco 2.2kw 3hp trục vuông góc

Động cơ giảm tốc Teco NMRV 90 trục vuông góc có đường kính trục 35 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Động cơ giảm tốc Teco 2.2kw 3hp NMRV 90 trục vuông góc

Kiểu sau là hộp giảm tốc RV 90 lắp phương thẳng đứng

Động cơ giảm tốc Teco 2.2kw 3hp NMRV 90 trục vuông góc phương thẳng đứng 

4) Motor hộp số Teco 2.2kw 3hp trục dương

Motor hộp số Teco 2.2kw 3hp WPDA trục dương có đường kính trục 45 mm

Mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Motor hộp số Teco 2.2kw 3hp WPDA trục dương

5) Động cơ hộp số Teco 2.2kw 3hp cốt dương

Động cơ hộp số Teco 2.2kw 3hp WPDS, cốt dương có đường kính trục 45 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Động cơ hộp số Teco 2.2kw 3hp WPDS, cốt dương

6) Động cơ Teco giảm tốc 2.2kw 3hp trục ngửa úp

Động cơ Teco giảm tốc 2.2kw 3hp trục ngửa úp, WPWDO có đường kính trục 45 mm

Mời lựa chọn ở bảng sau:

Động cơ Teco giảm tốc 2.2kw 3hp trục ngửa úp, WPWDO

7) Motor Teco hộp số cyclo 2.2kW 3Hp trục ngang

Hộp giảm tốc (X4) có đường kính trục là: 45 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Motor Teco hộp số cyclo 2.2kW 3Hp, trục ngang XWD4 

Hộp giảm tốc (X5) có đường kính trục là: 55 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor Teco hộp số cyclo 2.2kW 3Hp, trục ngang XWD5

8) Motor giảm tốc Teco mặt bích 2.2kW 3Hp khuấy trộn

Motor Teco 2.2kw 3hp liền giảm tốc cyclo bích XL4 có đường kính trục là: 45 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Motor Teco 2.2kw 3hp liền giảm tốc cyclo bích XLD4

Động cơ Teco 2.2kw 3hp liền hộp số cyclo bích XL5 có đường kính trục là: 55 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor Teco 2.2kw 3hp liền giảm tốc cyclo bích XLD5

9) Động cơ giảm tốc Teco tải nặng 2.2kw 3hp R67 trục thẳng

Động cơ giảm tốc Teco tải nặng 2.2kw 3Hp R67, trục thằng có đường kính trục 35 mm

 • Ratio 20, momen xoắn cực đại từ 3100 Nm đến 3240 Nm
 • Ratio 40, momen xoắn cực đại từ 7630 Nm đến 8020 Nm
 • Ratio 60, momen xoắn cực đại 20000 Nm

Động cơ giảm tốc Teco tải nặng 2.2kw 3Hp R67

10) Bộ điều tốc motor teco 2.2kw 3Hp, 200-1000 vòng, MB22, B5

Bộ điều tốc motor Teco 2.2kw 3hp MB22 có đường kính trục 28 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor Teco 2.2kw 3hp MB22  

11) Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K67, 2.2kw 3hp cốt âm, dương

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K67, 2.2kw 3hp cốt dương có đường kính trục 35 mm

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K67, 2.2kw 3hp cốt dương

Kiểu sau là Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K67, 2.2kw 3hp cốt âm

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K67, 2.2kw 3hp cốt âm