098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor Giảm Tốc Teco 4kW 5Hp

7.956 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor giảm tốc Teco 4kW 5Hp còn gọi là Động cơ giảm tốc Teco 4kw 5HP được gắn với các loại thiết bị máy WPDA, WPDS, WPWDO size 135, NMRV 90, 110, Cyclo chân đế XWD4, XWD5, cyclo mặt bích XLD4, XLD5. Tốc độ cốt ra 18 - 999 vòng/phút, đường kính cốt ra: 28 mm, 35 mm, 40 mm, 42 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm.

Ứng dụng: máy khai thác than, cát, sản xuất thuốc dược liệu, máy khoan núi làm hầm qua đèo, máy uốn tre, gỗ, làm mỹ nghệ, máy giặt và vắt khô quần áo.

1) Motor giảm tốc Teco 4kW 5Hp chân đế

Bản vẽ động cơ giảm tốc Teco 4kw 5hp:

Motor giảm tốc Teco 4kW 5Hp chân đế

 • Tổng dài 757 mm
 • Tổng cao 300 mm
 • Khoảng cách tâm lỗ đế ngang trục 210 mm
 • Bản rộng chân đế ngang trục 264 mm
 • Khoảng cách tâm lỗ đế dọc trục 150 mm
 • Độ dài chân đế dọc trục 190 mm
 • Chiều dài trục 60 mm
 • Đường kính trục 40 mm

2) Motor giảm tốc Teco 4kW 5Hp mặt bích GVM

Motor giảm tốc Teco 4kW 5Hp mặt bích GVM

 • Chiều ngang mặt bích 274.5 mm
 • Chiều dài mặt bích 300 mm
 • Chiều dài trục 60 mm
 • Đường kính trục 40 mm

3) Động cơ giảm tốc Teco 4kw 5hp trục vuông góc

Động cơ giảm tốc Teco NMRV 90 trục vuông góc có đường kính trục 35 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Động cơ giảm tốc Teco 4kw 5hp NMRV 90 trục vuông góc

Động cơ giảm tốc Teco NMRV 110 trục vuông góc có đường kính trục 42 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Động cơ giảm tốc Teco 4kw 5hp NMRV 110 trục vuông góc

Kiểu sau là hộp giảm tốc RV 90 lắp phương thẳng đứng

Động cơ giảm tốc Teco 4kw 5hp NMRV 90 trục vuông góc phương thẳng đứng 

Kiểu sau là hộp giảm tốc RV 110 lắp phương thẳng đứng

Động cơ giảm tốc Teco 4kw 5hp NMRV 110 trục vuông góc phương thẳng đứng

4) Motor hộp số Teco 4kw 5hp trục dương

Motor hộp số Teco 4kw 5hp WPDA trục dương có đường kính trục 55 mm

Mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Motor hộp số Teco 4kw 5hp WPDA trục dương

5) Động cơ hộp số Teco 4kw 5hp cốt dương

Động cơ hộp số Teco 4kw 5hp WPDS, cốt dương có đường kính trục 55 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Động cơ hộp số Teco 4kw 5hp WPDS, cốt dương

6) Động cơ Teco giảm tốc 4kw 5hp trục ngửa úp

Động cơ Teco giảm tốc 4kw 5hp trục ngửa úp, WPWDO có đường kính trục 55 mm

Mời lựa chọn ở bảng sau:

Động cơ Teco giảm tốc 4kw 5hp trục ngửa úp, WPWDO

7) Motor Teco hộp số cyclo 4kW 5Hp trục ngang

Hộp giảm tốc (X4) có đường kính trục là: 45 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Motor Teco hộp số cyclo 4kW 5Hp, trục ngang XWD4 

Hộp giảm tốc (X5) có đường kính trục là: 55 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor Teco hộp số cyclo 4kW 5Hp, trục ngang XWD5

8) Motor giảm tốc Teco mặt bích 4kW 5Hp khuấy trộn

Motor Teco 4kw 5hp liền giảm tốc cyclo bích XL4 có đường kính trục là: 45 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Motor Teco 4kw 5hp liền giảm tốc cyclo bích XLD4

Động cơ Teco 4kw 5hp liền hộp số cyclo bích XL5 có đường kính trục là: 55 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor Teco 4kw 5hp liền giảm tốc cyclo bích XLD5

9) Động cơ giảm tốc Teco tải nặng 4kw 5hp R87, trục thẳng

Động cơ giảm tốc Teco tải nặng 4kw 5Hp R87, trục thằng có đường kính trục 50 mm

 • Ratio 20, momen xoắn cực đại từ 15200 Nm đến 15700 Nm
 • Ratio 30, momen xoắn cực đại từ 16800 Nm đến 17400 Nm
 • Ratio 60, momen xoắn cực đại từ 13300 Nm đến 13900 Nm

Động cơ giảm tốc Teco tải nặng 4kw 5Hp R87

10) Bộ điều tốc motor teco 4kw 5Hp, 200-1000 vòng, MB40, B5

Bộ điều tốc motor Teco 4kw 5hp MB40 có đường kính trục 28 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor Teco 4kw 5hp MB40  

11) Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K87, 4kw 5hp cốt âm, dương

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K87, 4kw 5hp cốt dương có đường kính trục 50 mm

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K87, 4kw 5hp cốt dương

Kiểu sau là Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K87, 4kw 5hp cốt âm

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K87, 4kw 5hp cốt âm