098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor Giảm Tốc Teco 3kW 4Hp

7.497 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor giảm tốc Teco 3kW 4Hp hoặc động cơ giảm tốc Teco 3kw 4HP được gắn với các loại máy thiết bị WPDA, WPDS, WPWDO size 120, NMRV 90, 110, Cyclo chân đế XWD4, XWD5, cyclo mặt bích XLD4, XLD5. Tốc độ cốt ra 15 - 999 vòng/phút, đường kính cốt ra: 28 mm, 35 mm, 40 mm, 42 mm, 45 mm, 55 mm.

Ứng dụng: máy khai thác than, cát, sản xuất thuốc dược liệu, máy khoan lòng biển lấy dầu khí, máy ép ván gỗ, máy vắt nước trái cây.

1) Motor giảm tốc Teco 3kW 4Hp chân đế

Motor giảm tốc Teco 3kW 4Hp chân đế

 • Tổng dài động cơ giảm tốc Teco 3kw: 642 mm
 • Tổng cao 266 mm
 • Khoảng cách tâm lỗ đế ngang trục 210 mm
 • Bản rộng chân đế ngang trục 264 mm
 • Khoảng cách tâm lỗ đế dọc trục 150 mm
 • Độ dài chân đế dọc trục 190 mm
 • Chiều dài trục 65 mm
 • Đường kính trục 40 mm

2) Motor giảm tốc Teco 3kW 4Hp mặt bích GVM

Thông số kỹ thuật motor giảm tốc Teco 3kw 4hp:

Motor giảm tốc Teco 3kW 4Hp mặt bích GVM

 • Chiều ngang mặt bích 274.5 mm
 • Chiều dài mặt bích 300 mm
 • Chiều dài trục 65 mm
 • Đường kính trục 40 mm

3) Động cơ giảm tốc Teco 3kw 4hp trục vuông góc

Động cơ giảm tốc Teco NMRV 90 trục vuông góc có đường kính trục 35 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Động cơ giảm tốc Teco 3kw 4hp NMRV 90 trục vuông góc

Động cơ giảm tốc Teco NMRV 110 trục vuông góc có đường kính trục 42 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Động cơ giảm tốc Teco 3kw 4hp NMRV 110 trục vuông góc

Kiểu sau là hộp giảm tốc RV 90 lắp phương thẳng đứng

Động cơ giảm tốc Teco 3kw 4hp NMRV 90 trục vuông góc phương thẳng đứng 

Kiểu sau là hộp giảm tốc RV 110 lắp phương thẳng đứng

Động cơ giảm tốc Teco 3kw 4hp NMRV 110 trục vuông góc phương thẳng đứng

4) Motor hộp số Teco 3kw 4hp trục dương

Motor hộp số Teco 3kw 4hp WPDA trục dương có đường kính trục 45 mm

Mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Motor hộp số Teco 3kw 4hp WPDA trục dương

5) Động cơ hộp số Teco 3kw 4hp cốt dương

Động cơ hộp số Teco 3kw 4hp WPDS, cốt dương có đường kính trục 45 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Động cơ hộp số Teco 3kw 4hp WPDS, cốt dương

6) Động cơ Teco giảm tốc 3kw 4hp trục ngửa úp

Động cơ Teco giảm tốc 3kw 4hp trục ngửa úp, WPWDO có đường kính trục 45 mm

Mời lựa chọn ở bảng sau:

Động cơ Teco giảm tốc 3kw 4hp trục ngửa úp, WPWDO

7) Motor Teco hộp số cyclo 3kW 4Hp trục ngang

Hộp giảm tốc (X4) có đường kính trục là: 45 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Motor Teco hộp số cyclo 3kW 4Hp, trục ngang XWD4 

Hộp giảm tốc (X5) có đường kính trục là: 55 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor Teco hộp số cyclo 3kW 4Hp, trục ngang XWD5

8) Motor giảm tốc Teco mặt bích 3kW 4Hp khuấy trộn

Motor Teco 3kw 4hp liền giảm tốc cyclo bích XL4 có đường kính trục là: 45 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Motor Teco 3kw 4hp liền giảm tốc cyclo bích XLD4

Động cơ Teco 3kw 4hp liền hộp số cyclo bích XL5 có đường kính trục là: 55 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor Teco 3kw 4hp liền giảm tốc cyclo bích XLD5

9) Động cơ giảm tốc Teco tải nặng 3kw 4hp R67, trục thẳng

Động cơ giảm tốc Teco tải nặng 3kw 4Hp R67, trục thằng có đường kính trục 35 mm

 • Ratio 10, momen xoắn cực đại từ 2510 Nm đến 2670 Nm
 • Ratio 30, momen xoắn cực đại từ 11000 Nm đến 11600 Nm
 • Ratio 60, momen xoắn cực đại từ 18800 Nm đến 26400 Nm

Động cơ giảm tốc Teco tải nặng 3kw 4Hp R67

10) Bộ điều tốc motor teco 3kw 4Hp, 200-1000 vòng, MB40, B5

Bộ điều tốc motor Teco 3kw 4hp MB40 có đường kính trục 28 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor Teco 3kw 4hp MB40  

11) Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K67, 3kw 4hp cốt âm, dương

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K67, 3kw 4hp cốt dương có đường kính trục 35 mm

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K67, 3kw 4hp cốt dương

Kiểu sau là Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K67, 3kw 4hp cốt âm

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K67, 3kw 4hp cốt âm