098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Motor Giảm Tốc Teco 5.5kW 7.5Hp

2.579 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Motor giảm tốc Teco 5.5kW 7.5Hp hoặc Động cơ giảm tốc Teco 5.5kW 7.5Hp được gắn với các loại thiết bị Cyclo chân đế XWD5, XWD7, cyclo mặt bích XLD5, XLD7, WPDA, WPDS, WPWDO size 155, NMRV 130. Tốc độ cốt ra 15 - 1000 vòng/phút, đường kính cốt ra: 38 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 80 mm.

Ứng dụng: máy khai thác than, cát, sản xuất thuốc dược liệu, máy khoan lòng biển lấy dầu khí, máy ép ván gỗ, máy nạo dừa.

1) Motor giảm tốc Teco 5.5kW 7.5Hp chân đế

Motor giảm tốc Teco 5.5kW 7.5Hp chân đế

 • Tổng dài 780 mm
 • Tổng cao 345 mm
 • Khoảng cách tâm lỗ đế ngang trục 265 mm
 • Bản rộng chân đế ngang trục 355 mm
 • Khoảng cách tâm lỗ đế dọc trục 170 mm
 • Độ dài chân đế dọc trục 212 mm
 • Chiều dài trục 80 mm
 • Đường kính trục 50 mm

2) Motor giảm tốc Teco 5.5kW 7.5Hp mặt bích GVM

Motor giảm tốc Teco 5.5kW 7.5Hp mặt bích GVM

 • Chiều ngang mặt bích 319 mm
 • Chiều dài mặt bích 359 mm
 • Chiều dài trục 80 mm
 • Đường kính trục 50 mm

3) Động cơ giảm tốc Teco 5.5kw 7.5hp trục vuông góc

Động cơ giảm tốc Teco NMRV 90 trục vuông góc có đường kính trục 45 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Động cơ giảm tốc Teco 5.5kw 7.5hp NMRV 110 trục vuông góc

Kiểu sau là hộp giảm tốc RV 130 lắp phương thẳng đứng

Động cơ giảm tốc Teco 5.5kw 7.5hp NMRV 130 trục vuông góc phương thẳng đứng 

4) Motor hộp số Teco 5.5kw 7.5hp trục dương

Motor hộp số Teco 5.5kw 7.5hp WPDA trục dương có đường kính trục 60 mm

Mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Motor hộp số Teco 5.5kw 7.5hp WPDA trục dương

5) Động cơ hộp số Teco 5.5kw 7.5hp cốt dương

Động cơ hộp số Teco 5.5kw 7.5hp WPDS, cốt dương có đường kính trục 60 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Động cơ hộp số Teco 5.5kw 7.5hp WPDS, cốt dương

6) Động cơ Teco giảm tốc 5.5kw 7.5hp trục ngửa úp

Động cơ Teco giảm tốc 5.5kw 7.5hp trục ngửa úp, WPWDO có đường kính trục 60 mm

Mời lựa chọn ở bảng sau:

Động cơ Teco giảm tốc 5.5kw 7.5hp trục ngửa úp, WPWDO

7) Motor Teco hộp số cyclo 5.5kW 7.5Hp trục ngang

Hộp giảm tốc (X5) có đường kính trục là: 55 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Motor Teco hộp số cyclo 5.5kW 7.5Hp, trục ngang XWD5 

Hộp giảm tốc (X7) có đường kính trục là: 80 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor Teco hộp số cyclo 5.5kW 7.5Hp, trục ngang XWD7

8) Motor giảm tốc Teco mặt bích 5.5kW 7.5Hp khuấy trộn

Motor Teco 5.5kw 7.5hp liền giảm tốc cyclo bích XL5 có đường kính trục là: 55 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Motor Teco 5.5kw 7.5hp liền giảm tốc cyclo bích XLD5

Động cơ Teco 5.5kw 7.5hp liền hộp số cyclo bích XL7 có đường kính trục là: 80 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor Teco 5.5kw 7.5hp liền giảm tốc cyclo bích XLD7

9) Động cơ giảm tốc Teco tải nặng 5.5kw 7.5hp R97, trục thẳng

Động cơ giảm tốc Teco tải nặng 5.5kw 7.5Hp R97, trục thằng có đường kính trục 60 mm

 • Ratio 20, momen xoắn cực đại từ 17900 Nm đến 18400 Nm
 • Ratio 30, momen xoắn cực đại từ 20100 Nm đến 21100 Nm
 • Ratio 60, momen xoắn cực đại từ 24200 Nm đến 24600 Nm

Động cơ giảm tốc Teco tải nặng 5.5kw 7.5Hp R97

10) Bộ điều tốc motor teco 5.5kw 7.5Hp, 200-1000 vòng, MB55, B5

Bộ điều tốc motor Teco 5.5kw 7.5hp MB55 có đường kính trục 38 mm

Mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor Teco 5.5kw 7.5hp MB55  

11) Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K97, 5.5kw 7.5hp cốt âm, dương

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K97, 5.5kw 7.5hp cốt dương có đường kính trục 60 mm

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K97, 5.5kw 7.5hp cốt dương

Kiểu sau là Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K97, 5.5kw 7.5hp cốt âm

Động cơ Teco giảm tốc bánh răng côn K97, 5.5kw 7.5hp cốt âm