098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 0.75Kw 1Hp

1.886 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 0.75kw 1hp còn gọi là motor điều tốc 0.75kw 1hp, có tác dụng giảm tốc độ động cơ điện sau đó thay đổi vận tốc. Cấu tạo gồm động cơ điện liền hộp giảm tốc có gắn hộp số điều tốc cơ.

Cách đấu điện: 220v 1 pha hoặc 220v/380v hoặc 380v/660v

1) Ứng dụng bộ điều khiển tốc độ motor 0.75kw 1Hp

 • Trộn nhiên liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng: bê tông, xi măng,
 • Khuấy dung dịch làm đồ ăn, thực phẩm, bánh kẹo
 • Tạo ra hành trình gia công cơ khí: đúc, rèn, nung khi nhanh khi chậm,...

2) Phân loại bộ điều chỉnh tốc độ motor 0.75kw 1Hp điều tốc NMRV

a) Bộ điều khiển tốc độ motor 0.75kw 1hp điều tốc NMRV cốt âm

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 0.75kw 1hp hộp số NMRV size 63 trục vuông góc có kích thước như sau: 

 • Tổng chiều dài: 558mm
 • Tổng chiều cao: 300mm
 • Đường kính trục là: 25 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 0.75kw 1hp hộp số NMRV trục vuông góc size 63

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 0.75kw 1hp điều tốc NMRV cốt dương

Bộ điều chỉnh tốc độ 0.75kw 1hp lắp hộp số NMRV size 63 có thông số như sau:

 • Đường kính trục ra: 25mm
 • Chiều dài trục: 60mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 63 + UDL MB07 + Motor mã 80

3) Phân loại bộ điều chỉnh tốc độ motor 0.75kw 1Hp trục thẳng 

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 0.75kw 1hp trục thẳng chân đế

Loại 1: Motor điều tốc cơ 3 pha 1 cấp 0.75kw 1hp

Motor điều tốc cơ 1 cấp 0.75kw 1hp có tốc độ trục ra từ 199 vòng tới 39 vòng/1 phút

 • Đường kính trục là 28 mm
 • Tổng chiều dài: 545mm
 • Tổng chiều cao: 260mm
 • Kích thước lỗ bắt ốc chân đế hộp số: 70mm x 165mm

 

Loại 2: Motor điều tốc cơ 3 pha 2 cấp 0.75kw 1hp

Motor điều tốc cơ 2 cấp 0.75kw 1hp có tốc độ trục ra từ 35 vòng tới 7 vòng/ 1 phút

 • Đường kính trục là 32 mm
 • Tổng chiều dài: 590mm
 • Tổng chiều cao: 248mm
 • Kích thước lỗ bắt ốc chân đế hộp số: 106mm x 174mm

 

Loại 3: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 0.75kw 1hp chân đế 1 cấp

Bộ điều chỉnh tốc độ 1.1kw 1.5hp chân đế có kích thước như sau:

 • Đường kính trục: 19mm
 • Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ theo chiều dọc: 125mm x 150mm
 • Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ theo chiều ngang: 160mm x  190mm
 • Tổng chiều dài: 429mm

Các tốc độ trục ra là: từ 997 vòng tới 200 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

 

Loại 4: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 0.75kw 1hp trục thẳng, đầu giảm tốc GHM có:

 • Đường kính trục là: 28 mm
 • Mã hàng: Hộp giảm tốc GHM28 + UDL MB07 + Motor mã 80
 • Tổng chiều dài:  641mm
 • Tổng chiều cao: 180mm

Các tốc độ trục ra là: từ 300 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 0.75kw 1hp trục thẳng, đầu giảm tốc GHM trục 28 

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 0.75kw 1hp trục thẳng mặt bích 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích 0.75kw 1hp

GVM + điều tốc + motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha giảm tốc mặt bích, hộp số GVM:

 • Đường kính trục 28 mm
 • Thông số mặt bích hộp số: 180x194mm
 • Mã hàng: GVM28 + UDLMB07 + động cơ mã 80

Các tốc độ trục ra là: từ 199 vòng tới 6.5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 0.75kw 1hp giảm tốc mặt bích, hộp số GVM trục 28

c) Bộ diều chỉnh tốc độ motor 1 pha 0.75kw 1hp trục thẳng chân đế

Loại 1: Motor điều tốc cơ 1 pha 1 cấp 0.75kw 1hp

Motor điều tốc cơ 1 cấp 0.75kw 1hp có tốc độ trục ra từ 200 vòng tới 40 vòng/1 phút

 • Đường kính trục là 28 mm
 • Tổng chiều dài: 610mm
 • Tổng chiều cao: 260mm
 • Kích thước lỗ bắt ốc chân đế hộp số: 70mm x 165mm

 

Loại 2: Motor điều tốc cơ 1 pha 2 cấp 0.75kw 1hp

Motor điều tốc cơ 2 cấp 0.75kw 1hp có tốc độ trục ra từ 35 vòng tới 7 vòng/1 phút

 • Đường kính trục là 32 mm
 • Tổng chiều dài: 610mm
 • Tổng chiều cao: 281mm
 • Kích thước lỗ bắt ốc chân đế hộp số: 106mm x 174mm

4) Các loại Motor điều tốc 0.75kw 1Hp khác

a) Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 0.75kw 1hp điều tốc trục ngang

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1hp 0.75kw WPDA 70

WPDA + UDL + MOTOR 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 0.75kw 1hp hộp số WPDA trục ngang size 70 có đường kính trục: 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 0.75kw 1hp hộp số WPDA trục ngang size 70

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1hp 0.75kw WPDS 70

WPDS + UDL + MOTOR 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 0.75kw 1hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 70 có đường kính trục là 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 0.75kw 1hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 70

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1hp 0.75kw WPWDO 70

WPWDO + UDL + MOTOR 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha kw hp trục ngửa, úp size 70 có đường kính trục dương: 28 mm, âm: 30 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 0.75kw 1hp trục ngửa, úp size 70 2

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1hp 0.75kw hộp số WPWDKT 70

WPWDKT + UDL + MOTOR 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 0.75kw 1hp hộp giảm tốc đứng WPWDKT size 70 có đường kính trục âm: 30 mm, dương: 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 0.75kw 1hp hộp giảm tốc đứng WPWDKT size 70

b) Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 0.75kw 1hp chân đế Cyclo

Cyclo 1 cấp chân đế + UDL + motor 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 0.75kw 1hp hộp số cyclo chân đế XWD2

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 0.75kw 1hp hộp số cyclo chân đế XWD2 có đường kính trục là: 25 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 0.75kw 1hp hộp số cyclo chân đế XWD2

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 0.75kw 1hp hộp số cyclo chân đế XWD3

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 0.75kw 1hp hộp số cyclo chân đế XWD3 có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 0.75kw 1hp hộp số cyclo chân đế XWD3

c) Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 0.75kw 1hp mặt bích Cyclo

Cycloid 1 cấp mặt bích + UDL + motor 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 0.75kw 1hp cyclo mặt bích XLD2 trục úp, ngửa

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 0.75kw 1hp cyclo mặt bích XLD2 trục úp, ngửa có đường kính trục là: 25 mm

 Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 0.75kw 1hp cyclo mặt bích trục úp, ngửa XLD2

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 0.75kw 1hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 0.75kw 1hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 93 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 0.75kw 1hp cyclo mặt bích trục úp, ngửa XLD3

d) Motor điều tốc 0.75kw 1Hp tải nặng R

Motor điều tốc 0.75kw 1hp liền hộp số R47 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 30 mm

 

Motor điều tốc 0.75kw 1hp liền hộp số R57 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 35 mm

Motor giảm tốc 3 pha tải nặng R

Motor giảm tốc phòng nổ R tải nặng

Motor giảm tốc phòng nổ R tải nặng

e) Motor điều tốc 0.75kw 1hp liền hộp số điều tốc cơ

Motor điều tốc 0.75kw 1hp liền hộp số điều tốc cơ có đường kính trục 19 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 1000 vòng tới 200 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Motor 3 pha 0.75kw 1hp liền hộp số điều tốc cơ

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất 

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào