098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 1.1Kw 1.5Hp

2.128 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp còn gọi là motor điều tốc 3 pha 1.1kw 1.5hp, có tác dụng giảm tốc độ động cơ điện sau đó thay đổi vận tốc. Cấu tạo gồm động cơ điện 3 pha liền hộp giảm tốc có gắn điều tốc cơ.

Hộp cực điện: 220v 1 pha hoặc 220v/380v hoặc 380v/660v

1) Ứng dụng bộ điều khiển tốc độ motor 1.1kw 1.5hp

Được sử dụng rộng rãi  trong các ngành nghề:

 • Trộn nhiên liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng: xi măng, bê tông
 • Khuấy dung dịch làm đồ ăn, thực phẩm, bánh kẹo
 • Tạo ra hành trình gia công cơ khí: nung khi nhanh khi chậm, đúc, rèn

2) Bộ điều khiển tốc độ motor 1.1kw 1.5hp điều tốc trục vuông góc

a) Bộ điều khiển tốc độ motor 1.1kw 1.5hp vuông góc trục âm

- Khi lắp với hộp số NMRV size 75

 • Đường kính trục là: 28 mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 75 + UDL MB15 + Motor mã 90

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor 1.1kw 1.5hp vuông góc trục âm

- Khi lắp với hộp số NMRV size 63

 • Tỷ số truyền phù hợp i =5, 7.5
 • Đường kính trục âm: 25mm, rãnh cavet 8mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 63 + UDL MB15 + Motor mã 90

Bộ điều khiển tốc độ motor 1.1kw 1.5hp vuông góc trục âm

b) Bộ điều khiển tốc độ motor 1.1kw 1.5hp vuông góc trục dương

- Khi lắp với hộp số NMRV size 75

Bộ điều khiển tốc độ 1.1kw 1.5hp lắp hộp số NMRV size 75 có thông số như sau:

 • Đường kính trục ra: 28mm
 • Chiều dài trục: 60
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 75 + UDL MB15 + Motor mã 90

Bộ điều khiển tốc độ motor 1.1kw 1.5hp vuông góc trục dương

- Khi lắp với hộp số NMRV size 63

Bộ điều khiển tốc độ motor 1.1kw 1.5hp vuông góc trục dương

3) Bộ điều tốc motor 1.1kw 1.5hp trục thẳng

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp trục thẳng, đầu giảm tốc GHM có:

 • Đường kính trục là: 32 mm
 • Mã hàng: GHM32 + điều tốc UDL15 + motor 3 pha mã 90

Các tốc độ trục ra là: từ 298 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

 Bộ điều tốc motor 1.1kw 1.5hp trục thẳng

Motor điều tốc cơ 2 cấp 1.1kw 1.5hp

Motor điều tốc cơ 2 cấp 1.1kw 1.5hp có đường kính trục là 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 39 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Điều tốc cơ 2 cấp gắn motor 3 pha 1.1Kw 1.5Hp

4) Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích 1.1kw 1.5hp

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích, hộp số GVM

 • Đường kính trục 32 mm
 • GVM32 + điều tốc UDL15 + motor 3 pha mã 90

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích 1.1kw 1.5hp

5) Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp chân đế

Cyclo 1 cấp chân đế + UDL + motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD3

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD3 có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD3

b, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD4

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD4 có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD4

6) Bộ điều tốc motor khuấy 1.1kw 1.5hp mặt bích

Cycloid 1 cấp mặt bích + UDL + motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa 

b, Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 92 vòng tới 8 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa 

7) Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp điều tốc trục ngang

WPDA + UDL + Motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 80 trục ngang

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 80 trục ngang có đường kính trục: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 80 trục ngang 

b, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 100 trục ngang

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 100 trục ngang có đường kính trục: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 100 trục ngang 

8) Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp điều tốc trục vít

WPDS + UDL + Motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80 có đường kính trục là 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80

b, Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100 có đường kính trục là 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100

9) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp điều tốc trục ngửa, úp

 WPWDO + UDL + Motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 80 có đường kính trục dương: 32 mm, âm: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp size 80

b, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 100 có đường kính trục dương: 38 mm, âm: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp size 100 

10) Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp điều tốc size 80, 100

WPWDKT + UDL + Motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80 có đường kính trục âm: 35 mm, dương: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80

b, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100 có đường kính trục âm: 40 mm, dương: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100

11) Motor 3 pha 1.1kw 1.5hp liền hộp số vô cấp

Motor 3 pha 1.1kw 1.5hp liền hộp số vô cấp có đường kính trục 24 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 1000 vòng tới 199 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor 3 pha 1.1kw 1.5hp liền hộp số vô cấp

12) Motor điều tốc 1.1kw 1.5Hp tải nặng R

a) Motor 3 pha 1.1kw 1.5Hp liền hộp số R57 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 35 mm

b) Motor 3 pha 1.1kw 1.5Hp liền hộp số R77 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 40 mm

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào