098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 1.1Kw 1.5Hp

2.128 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp còn gọi là motor điều tốc 3 pha 1.1kw 1.5hp, có tác dụng giảm tốc độ động cơ điện sau đó thay đổi vận tốc. Cấu tạo gồm động cơ điện 3 pha liền hộp giảm tốc có gắn điều tốc cơ.

Ứng dụng:

  • Trộn nhiên liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng: xi măng, bê tông
  • Khuấy dung dịch làm đồ ăn, thực phẩm, bánh kẹo
  • Tạo ra hành trình gia công cơ khí: nung khi nhanh khi chậm, đúc, rèn

Hộp cực điện: 220v 1 pha hoặc 220v/380v hoặc 380v/660v

1, Bộ điều khiển tốc độ motor 1.1kw 1.5hp điều tốc trục vuông góc

Hộp NMRV + điều tốc + motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp hộp số NMRV size 75 trục vuông góc có đường kính trục là: 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp hộp số NMRV size 75 trục vuông góc

2, Bộ điều tốc motor 1.1kw 1.5hp trục thẳng

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp trục thẳng, đầu giảm tốc GHM có đường kính trục là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 298 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp trục thẳng, đầu giảm tốc GHM  

Motor điều tốc cơ 2 cấp 1.1kw 1.5hp

Motor điều tốc cơ 2 cấp 1.1kw 1.5hp có đường kính trục là 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 199 vòng tới 40 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Điều tốc cơ 2 cấp gắn motor 3 pha 1.1Kw 1.5Hp

3, Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích 1.1Kw 1.5Hp

GVM + điều tốc + motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích, hộp số GVM có đường kính trục 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 197 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích, hộp số GVM trục 32 

4, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp chân đế

Cyclo 1 cấp chân đế + UDL + motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD3

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD3 có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD3

b, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD4

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD4 có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD4

5, Bộ điều tốc motor khuấy 1.1kw 1.5hp mặt bích

Cycloid 1 cấp mặt bích + UDL + motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa 

b, Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 92 vòng tới 8 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa 

6, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp điều tốc trục ngang

WPDA + UDL + Motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 80 trục ngang

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 80 trục ngang có đường kính trục: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 80 trục ngang 

b, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 100 trục ngang

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 100 trục ngang có đường kính trục: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 100 trục ngang 

7, Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp điều tốc trục vít

WPDS + UDL + Motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80 có đường kính trục là 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80

b, Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100 có đường kính trục là 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100

8, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp điều tốc trục ngửa, úp

 WPWDO + UDL + Motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 80 có đường kính trục dương: 32 mm, âm: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp size 80

b, Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 100 có đường kính trục dương: 38 mm, âm: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp size 100 

9, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp điều tốc size 80, 100

WPWDKT + UDL + Motor 3 pha

a, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80 có đường kính trục âm: 35 mm, dương: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80

b, Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100 có đường kính trục âm: 40 mm, dương: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100

10, Motor 3 pha 1.1kw 1.5hp liền hộp số vô cấp

Motor 3 pha 1.1kw 1.5hp liền hộp số vô cấp có đường kính trục 24 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 1000 vòng tới 199 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor 3 pha 1.1kw 1.5hp liền hộp số vô cấp

11, Motor điều tốc 1.1kw 1.5Hp tải nặng R

a) Motor 3 pha 1.1kw 1.5Hp liền hộp số R57 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 35 mm

b) Motor 3 pha 1.1kw 1.5Hp liền hộp số R77 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 40 mm

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào