098 164 5020Miền Nam
097 5897066Miền Bắc

Bộ Điều Chỉnh Tốc Độ Motor 1.1Kw 1.5Hp

2.151 reviews
Email: saigon@minhmotor.com
Facebook: Minhmotor
Youtube: Minhmotor

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp còn gọi là motor điều tốc 3 pha 1.1kw 1.5hp, có tác dụng giảm tốc độ động cơ điện sau đó thay đổi vận tốc. Cấu tạo gồm động cơ điện 3 pha liền hộp giảm tốc có gắn điều tốc cơ.

Hộp cực điện: 220v 1 pha hoặc 220v/380v hoặc 380v/660v

1) Ứng dụng bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5Hp

Được sử dụng rộng rãi  trong các ngành nghề:

 • Trộn nhiên liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng: xi măng, bê tông
 • Khuấy dung dịch làm đồ ăn, thực phẩm, bánh kẹo
 • Tạo ra hành trình gia công cơ khí: nung khi nhanh khi chậm, đúc, rèn

2) Phân loại bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5Hp trục vuông góc

a) Bộ điều khiển tốc độ motor 1.1kw 1.5hp vuông góc trục âm

- Khi lắp với hộp số NMRV size 75

 • Đường kính trục là: 28 mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 75 + UDL MB15 + Motor mã 90
 • Tổng chiều dài: 644mm
 • Tổng chiều cao: 343mm

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor 1.1kw 1.5hp vuông góc trục âm

b) Bộ điều khiển tốc độ motor 1.1kw 1.5hp vuông góc trục dương

- Khi lắp với hộp số NMRV size 75

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp lắp hộp số NMRV size 75 có thông số như sau:

 • Đường kính trục ra: 28mm
 • Chiều dài trục: 60
 • Mã hàng bộ giảm tốc: NMRV size 75 + UDL MB15 + Motor mã 90

Bộ điều khiển tốc độ motor 1.1kw 1.5hp vuông góc trục dương

3) Phân loại bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5HP trục thẳng

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục thẳng chân đế

Loại 1: Motor điều tốc cơ 3 pha 1 cấp 1.1kw 1.5hp

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1 cấp 1.1kw 1.5hp có tốc độ trục ra từ 200 vòng tới 39 vòng/ 1 phút

 • Đường kính trục: 38 mm
 • Tổng chiều dài: 610mm
 • Tổng chiều cao: 295mm
 • Kích thước lỗ bắt ốc chân đế hộp số: 85mm x 185mm

Loại 1: Motor điều tốc cơ 3 pha 1 cấp 1.1kw 1.5hp

 

Loại 2: Motor điều tốc cơ 3 pha 2 cấp 1.1kw 1.5hp

Motor điều tốc cơ 2 cấp 1.1kw 1.5hp có tốc độ trục ra từ 35 vòng tới 7 vòng/ 1 phút

 • Đường kính trục: 38mm
 • Tổng chiều dài: 655mm
 • Tổng chiều cao: 290mm
 • Mã hộp số MB15-2C
 • Kích thước lỗ bắt ốc chân đế hộp số: 130mm x 200mm
 • Tâm trục xuống mặt đất: 175mm

Loại 2: Motor điều tốc cơ 3 pha 2 cấp 1.1kw 1.5hp

 

Loại 3: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp chân đế 3 pha 1 cấp

Bộ điều chỉnh tốc độ 1.1kw 1.5hp chân đế

 • Đường kính trục: 24mm
 • Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ theo chiều dọc: 140mm x 165mm
 • Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ theo chiều ngang: 180mm x  230mm
 • Tổng chiều dài: 488mm

Các tốc độ trục ra là: từ 997 vòng tới 200 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Loại 5: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp chân đế 3 pha 1 cấp

 

Loại 4: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp trục thẳng

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp trục thẳng, đầu giảm tốc GHM có:

 • Đường kính trục là: 32 mm
 • Mã hàng: GHM32 + điều tốc UDL15 + motor 3 pha mã 90

Các tốc độ trục ra là: từ 298 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

 Loại 6: Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp trục thẳng

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục thẳng mặt bích

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích, hộp số GVM

 • Đường kính trục: 32 mm
 • GVM32 + điều tốc UDL15 + motor 3 pha mã 90
 • Tổng chiều dài: 736mm
 • Tổng chiều cao: 291mm

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giảm tốc mặt bích 1.1kw 1.5hp

c) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1 pha 1.1kw 1.5hp trục thẳng chân đế

Loại 1: Motor điều tốc cơ 1 pha 1 cấp 1.1kw 1.5hp

Bộ điều chỉnh tốc độ 1 cấp 1.1kw 1.5hp trục ra từ 200 vòng tới 40 vòng/ 1 phút

 • Đường kính trục: 38 mm
 • Tổng chiều dài: 630mm
 • Tổng chiều cao: 295mm
 • Kích thước lỗ bắt ốc chân đế hộp số: 85mm x 185mm

Loại 3: Motor điều tốc cơ 1 pha 1 cấp 1.1kw 1.5hp

 

Loại 2: Motor điều tốc cơ 1 pha 2 cấp 1.1kw 1.5hp

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 2 cấp 1.1kw 1.5hp có tốc độ trục ra từ 35 vòng tới 7 vòng/ 1 phút

 • Đường kính trục: 38 mm
 • Tổng chiều dài: 680mm
 • Tổng chiều cao: ~317mm
 • Kích thước lỗ bắt ốc chân đế hộp số: 130mm x 200mm

Loại 4: Motor điều tốc cơ 1 pha 2 cấp 1.1kw 1.5hp

4) Các loại Motor điều tốc 1.1kw 1.5Hp khác

a) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp điều tốc trục ngang

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp điều tốc trục vít WPDS

WPDA + UDL + Motor 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 80 trục ngang

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 80 trục ngang có đường kính trục: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 80 trục ngang 

 

Loại 2:Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 100 trục ngang

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 100 trục ngang có đường kính trục: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1.1kw 1.5hp hộp số WPDA size 100 trục ngang 

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp điều tốc trục vít WPDS

WPDS + UDL + Motor 3 pha

Loại 1:Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80 có đường kính trục là 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 80

 

Loại 2:Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100 có đường kính trục là 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor điện 1.1kw 1.5hp hộp giảm tốc trục vít WPDS size 100

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp điều tốc trục ngửa, úp

 WPWDO + UDL + Motor 3 pha

Loại 1:Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 80 có đường kính trục dương: 32 mm, âm: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp size 80

 

Loại 2:Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp WPWDO size 100 có đường kính trục dương: 38 mm, âm: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor 3 pha 1.1kw 1.5hp trục ngửa, úp size 100 

 

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp điều tốc size WPWDKT 80, 100

WPWDKT + UDL + Motor 3 pha

Loại 1: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80 có đường kính trục âm: 35 mm, dương: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 97 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 80

 

Loại 2: Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100 có đường kính trục âm: 40 mm, dương: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha 1.1kw 1.5hp hộp số kiểu đứng WPWDKT size 100

b) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp chân đế Cyclo

Cyclo 1 cấp chân đế + UDL + motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD3

 • Đường kính trục là: 35 mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: XWD3 + UDL MB15 + Motor mã 90

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD3

 

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD4

 • Đường kính trục là: 45 mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: hộp số XWD4 + UDL MB15 + Motor mã 90

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ khuấy 1.1kw 1.5hp hộp số cyclo chân đế XWD4

c) Bộ điều chỉnh tốc độ motor 1.1kw 1.5hp mặt bích Cyclo

Cycloid 1 cấp mặt bích + UDL + motor 3 pha

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa

 • Đường kính trục là: 35 mm
 • Đường kính mặt bích: 230 mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: hộp số XLD3 + UDL MB15 + Motor mã 90

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD3 trục úp, ngửa 

 

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa

 • Đường kính trục là: 45 mm
 • Đường kính mặt bích: 260 mm
 • Mã hàng bộ giảm tốc: hộp số XLD4 + UDL MB15 + Motor mã 90

Các tốc độ trục ra là: từ 92 vòng tới 8 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kích thước sau:

Bộ điều chỉnh tốc độ motor khuấy 1.1kw 1.5hp cyclo mặt bích XLD4 trục úp, ngửa 

d) Motor điều tốc 1.1kw 1.5Hp tải nặng R

Motor điều tốc 1.1kw 1.5Hp liền hộp số R57 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 35 mm

Motor điều tốc 1.1kw 1.5Hp liền hộp số R77 gắn điều tốc cơ có đường kính trục 40 mm

e) Motor điều tốc 1.1kw 1.5hp liền hộp số vô cấp

Motor điều tốc 1.1kw 1.5hp liền hộp số vô cấp có đường kính trục 24 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 1000 vòng tới 199 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor 3 pha 1.1kw 1.5hp liền hộp số vô cấp

Video thực tế các mẫu motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng phổ biến nhất

Motor điều chỉnh tốc độ trục ra vuông góc trục vào